Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

nmukhanova

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 10:48 ΠΜ UTC
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

nmukhanova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 11:24 ΠΜ UTC
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolevatikus

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 01:21 ΜΜ UTC
Dolichovespula saxonica - Photo (c) Herman Berteler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Herman Berteler
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Dolichovespula saxonica, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolevatikus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 03:42 ΜΜ UTC
Polistes nimpha - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Polistes nimpha, Ένα μέλος του Πολιστής (Υπογένος Polistes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenka_kiri

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2015 02:46 ΜΜ MSK
Primula algida - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Primula algida, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 03:36 ΜΜ MSK
Polycauliona polycarpa - Photo (c) Hans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hans
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Polycauliona polycarpa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

alinaboksorn

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2015 10:09 ΠΜ HST
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

vladimir_alekseev

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2012 05:25 ΜΜ UTC
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

vladimir_alekseev

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 02:21 ΜΜ UTC
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

zveroboy57

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 11:55 ΠΜ +05
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolevatikus

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 03:25 ΜΜ UTC
Chrysops - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Γένος Chrysops, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolevatikus

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 03:25 ΜΜ UTC
Cleridae - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Οικογένεια Cleridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 11:49 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Chrysops divaricatus - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Chrysops divaricatus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015 06:35 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Chrysops divaricatus - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Chrysops divaricatus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 01:16 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Chrysops viduatus - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Chrysops viduatus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 07:54 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Haematopota subcylindrica - Photo (c) Peter Wijnsouw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Wijnsouw
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Haematopota subcylindrica, Ένα μέλος του Αιματόποτα (Γένος Haematopota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 05:19 ΜΜ MSK
Φαλαγγίδες - Photo (c) Jens Thorving Andersen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jens Thorving Andersen
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kakoshkina56

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 12:00 ΜΜ +13
Stenurella melanura - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Stenurella melanura, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 12:35 ΜΜ MSK
Lepturalia nigripes - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Lepturalia nigripes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvolkotrub

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 02:16 ΜΜ +10
Stictoleptura variicornis - Photo (c) Ryszard Orzechowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryszard Orzechowski
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Stictoleptura variicornis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chickeninegg

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 03:34 ΜΜ +05
Leptura quadrifasciata - Photo (c) steve_evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Leptura quadrifasciata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixthehelix

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 03:53 ΜΜ SAST
Stenurella melanura - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Stenurella melanura, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 04:37 ΜΜ CEST
Rutpela maculata - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Rutpela maculata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reosarevok

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Viljandi, EE (Google, OSM)
Stictoleptura rubra - Photo (c) Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Stictoleptura rubra, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anitabek

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 12:49 ΜΜ SAST
Leptura quadrifasciata - Photo (c) steve_evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Leptura quadrifasciata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 05:18 ΜΜ CEST
Rutpela maculata - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Rutpela maculata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vjaaskel

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 11:50 ΠΜ +03

Τόπος

Salo, Suomi (Google, OSM)
Stictoleptura rubra - Photo (c) Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Stictoleptura rubra, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janerikke

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 12:34 ΜΜ SAST
Stictoleptura rubra - Photo (c) Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Stictoleptura rubra, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janhavlik

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 02:14 ΜΜ SAST
Stictoleptura rubra - Photo (c) Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Stictoleptura rubra, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atari2

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Luxembourg (Google, OSM)

Περιγραφή

Insekt

Rutpela maculata - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη finn_from_nn: Rutpela maculata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 62