Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)

Παρατηρητής

paggeman

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:29 ΠΜ CEST
Αράχνη Καβούρι - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonfyre

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:06 ΜΜ CEST
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Andrea Poggi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrea Poggi
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_sp

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:12 ΜΜ CEST
Rhynocoris iracundus - Photo (c) Yvan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Rhynocoris iracundus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)

Παρατηρητής

francescagraziani

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:28 ΜΜ CEST
Σπιτοχελίδονο - Photo (c) Thomas Landgren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

stephen220

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 03:18 ΜΜ EST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen220

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 12:36 ΜΜ EST

Περιγραφή

Potential Mottled Duck on canal w/ 4 Mallard. Photos.

Compared to rubripes, overall paler aspect to the plumage, with warmer tones, paler crown, and warm buffy unstreaked throat and chin. Yellow bill with prominent black spot at the gape also a pro-fulvigula feature. Did not get a good look at the spread wing, but paler more turquoise tone of the speculum at some angles looked different to either rubripes or platyrhynchos. Did not see the thin white trailing edge evident in photos taken by others. No obvious signs of hybridization with platyrhynchos, such as white in tail or curly black uppertail coverts. Hard not to conclude this is fulvigula.

Anas fulvigula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Andy Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Anas fulvigula, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

lioneska

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:48 ΜΜ UTC
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

lioneska

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:48 ΜΜ UTC
Σκουφοβουτηχτάρι - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

lioneska

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:50 ΜΜ UTC
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lioneska

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:19 ΜΜ UTC
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 02:38 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Aglais io

Ετικέτες

v1m
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 02:26 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Cuculo

Ετικέτες

v1m
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) Alan King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan King
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

isidoreajar

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 05:47 ΜΜ CEST
Χηνοπρίστης - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 01:30 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Alzavola anellata - Escaped

Ετικέτες

Callonetta leucophrys - Photo (c) Marcin Świostek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcin Świostek
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Callonetta leucophrys, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 01:30 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Canapiglia

Ετικέτες

Καπακλής - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

mrgls

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 08:40 ΠΜ CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

ninahasenstab

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:30 ΜΜ CEST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

nikx63

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 09:40 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

topfred

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 03:48 ΜΜ CEST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

nikfu

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 12:14 ΜΜ CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκισάρι (Aythya ferina)

Παρατηρητής

giulianapirotta

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 12:26 ΜΜ CEST
Γκισάρι - Photo (c) Яна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Яна
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Γκισάρι (Aythya ferina)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

mrgls

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 02:42 ΜΜ CEST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

vaclav_john

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 07:03 ΜΜ CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

parco_valle_lambro

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 10:18 ΜΜ CEST
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Freyja Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freyja Brown
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

parco_valle_lambro

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 10:22 ΜΜ CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

fziskaboh

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 03:04 ΜΜ CEST

Περιγραφή

w/ Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Ardea cinerea

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

muki

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 07:55 ΠΜ CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

diogopalito

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 11:16 ΠΜ CEST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

raffaele48

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 10:44 ΠΜ CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κυκνοειδής Χήνα (Anser cygnoides var. domesticus)

Παρατηρητής

oscar_dove

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 11:37 ΠΜ CEST
Οικόσιτη Κυκνοειδής Χήνα - Photo (c) Brandon Cash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brandon Cash
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Οικόσιτη Κυκνοειδής Χήνα (Anser cygnoides var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 70824