Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

louloubeney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:30 ΠΜ CET

Τόπος

Trappes, France (Google, OSM)
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

baileerichardson

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 07:41 ΠΜ EDT
Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρνιο (Gyps fulvus)

Παρατηρητής

luigitoschi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023
Όρνιο - Photo (c) Nuno Barreto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Όρνιο (Gyps fulvus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

junone

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:24 ΜΜ CEST
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:03 ΜΜ CET

Περιγραφή

Ballerina gialla

Ετικέτες

Σταχτοσουσουράδα - Photo (c) kellyr115, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:04 ΜΜ CET

Περιγραφή

Pettirosso

Ετικέτες

Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

sranderson7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 02:26 ΜΜ EST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:18 ΜΜ CET

Περιγραφή

Cinciallegra

Ετικέτες

Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:30 ΜΜ CET

Περιγραφή

Fiorrancino

Ετικέτες

Πυροβασιλίσκος - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:52 ΜΜ CET

Περιγραφή

Ibis sacro

Ετικέτες

Threskiornis aethiopicus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Threskiornis aethiopicus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:02 ΜΜ CET

Περιγραφή

Scricciolo

Ετικέτες

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:23 ΠΜ CET

Περιγραφή

Civetta

Ετικέτες

Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Photo (c) Javisa Hun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javisa Hun
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια (Athene noctua)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:08 ΠΜ CET

Περιγραφή

Cinciarella

Ετικέτες

Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:07 ΠΜ CET

Περιγραφή

Cinciallegra

Ετικέτες

Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:29 ΠΜ CET

Περιγραφή

Germano reale

Ετικέτες

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:34 ΠΜ CET

Περιγραφή

Gallinella d'acqua

Ετικέτες

Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:53 ΠΜ CET

Περιγραφή

Lucherino

Ετικέτες

Κοινό Λούγαρο - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:05 ΜΜ CET

Περιγραφή

Passera mattugia

Ετικέτες

Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:11 ΜΜ CET

Περιγραφή

Migliarino di palude

Ετικέτες

Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο - Photo (c) raz1940 et Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο (Emberiza schoeniclus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:29 ΜΜ CET

Περιγραφή

Scricciolo

Ετικέτες

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:51 ΜΜ CET

Περιγραφή

Pettirosso

Ετικέτες

Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:07 ΜΜ CET

Περιγραφή

Folaga

Ετικέτες

Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:07 ΜΜ CET

Περιγραφή

Ibis sacro

Ετικέτες

Threskiornis aethiopicus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Threskiornis aethiopicus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:09 ΜΜ CET

Περιγραφή

Nutria

Ετικέτες

Μυοκάστορας - Photo (c) muzina_shanghai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Μυοκάστορας (Myocastor coypus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:11 ΜΜ CET

Περιγραφή

Alzavola

Ετικέτες

Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:14 ΜΜ CET

Περιγραφή

Pavoncella

Ετικέτες

Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:14 ΜΜ CET

Περιγραφή

Storno - The little birds...

Ετικέτες

Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:23 ΜΜ CET

Περιγραφή

Martin pescatore

Ετικέτες

Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:24 ΜΜ CET

Περιγραφή

Peppola

Ετικέτες

Χειμωνόσπινος - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη filippoceccolini: Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 72678