Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

zyaire2

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Cedrela odorata - Photo (c) YOULI HAWAII PHOTOGRAPHY, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by YOULI HAWAII PHOTOGRAPHY
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Cedrela odorata, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razorgrass

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:34 ΜΜ AST
Momordica charantia - Photo (c) miriamff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Momordica charantia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacey14605

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 02:13 ΜΜ AST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hameeda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020
Thelypteridoideae - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Υποοικογένεια Thelypteridoideae, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)

Παρατηρητής

razorgrass

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 12:43 ΜΜ UTC
Αυστραλιανό Πεύκο - Photo (c) Pedro Alanis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Alanis
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razorgrass

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 08:33 ΠΜ UTC
Bantiella trinitatis - Photo (c) Bryan Ramdeen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan Ramdeen
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Bantiella trinitatis, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razorgrass

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 12:27 ΜΜ UTC
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Te Chang
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razorgrass

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 03:28 ΜΜ UTC
Calliandra - Photo (c) Jessica dos Anjos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jessica dos Anjos
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Γένος Calliandra, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

razorgrass

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 12:55 ΜΜ UTC
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razorgrass

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 01:22 ΜΜ UTC
Pomacanthus paru - Photo (c) LASZLO ILYES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Pomacanthus paru, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

razorgrass

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 12:59 ΜΜ UTC
Κυαμοειδή - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayda_ramjattanschool

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:15 ΜΜ UTC
Hedychium coronarium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Hedychium coronarium, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδιά (Punica granatum)

Παρατηρητής

ada_mohammed

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:54 ΜΜ UTC
Ροδιά - Photo (c) Angelo Amboldi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Ροδιά (Punica granatum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jayda_ramjattanschool

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 01:38 ΜΜ UTC

Τόπος

Princes Town (Google, OSM)
Psidium guajava - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Psidium guajava, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayda_ramjattanschool

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 01:37 ΜΜ UTC

Τόπος

Princes Town (Google, OSM)
Κίτρος - Photo (c) Manuel Martín Vicente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Κίτρος (Γένος Citrus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hameeda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020
Thelypteris - Photo (c) Игорь Васильев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Васильев
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Γένος Thelypteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hameeda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020
Mechanitis - Photo (c) alessandradalia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by alessandradalia
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Γένος Mechanitis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amalia46

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:52 ΜΜ UTC
Tridax procumbens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Tridax procumbens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amalia46

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:51 ΜΜ UTC
Sicalis - Photo (c) Guillermo Vasquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Γένος Sicalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amalia46

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:48 ΜΜ UTC
Anolis - Photo (c) Elaine White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elaine White
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Γένος Anolis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2020
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

amalia46

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:24 ΜΜ UTC
Θυμάρι - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη figtree: Θυμάρι (Thymus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 21