Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

angelinabeloff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:00 ΠΜ CST
Augochlorini - Photo (c) Don Magnusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Magnusson
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Φυλή Augochlorini, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 02:37 ΜΜ -03

Περιγραφή

Id iNaturalist

Eufriesea - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Γένος Eufriesea, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 02:37 ΜΜ -03

Περιγραφή

Id iNaturalist

Eulaema - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Γένος Eulaema, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ac_camila

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 02:46 ΜΜ -03
Απίδες - Photo (c) Coronado Govaerts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Coronado Govaerts
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ac_camila

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 02:25 ΜΜ -03
Tapinotaspidini - Photo (c) Peter Peterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Peterson
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Φυλή Tapinotaspidini, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaxworthy

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 05:22 ΠΜ UTC
Ptiloglossa - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Γένος Ptiloglossa, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021
Frieseomelitta varia - Photo (c) Pedro Alvaro Neves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Alvaro Neves
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Frieseomelitta varia, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021
Frieseomelitta varia - Photo (c) Pedro Alvaro Neves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Alvaro Neves
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Frieseomelitta varia, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincenzo_zanini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 02:58 ΜΜ -03
Augochlorini - Photo (c) Don Magnusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Magnusson
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Φυλή Augochlorini, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

saadsintropia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:28 ΜΜ -03
Augochlorini - Photo (c) Don Magnusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Magnusson
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Φυλή Augochlorini, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando_h_farache

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:44 ΠΜ -03
Exomalopsis - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Γένος Exomalopsis, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando_h_farache

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:11 ΠΜ -03
Augochlorini - Photo (c) Don Magnusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Magnusson
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Φυλή Augochlorini, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 06:42 ΠΜ -03
Megalopta - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Γένος Megalopta, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaisquisita

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:37 ΠΜ -03
Xylocopa frontalis - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa frontalis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sthefani1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 04:41 ΜΜ -03
Xylocopa frontalis - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa frontalis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 01:03 ΜΜ -03
Xylocopa frontalis - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa frontalis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claricedorocinski

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 12:41 ΜΜ -03
Xylocopa frontalis - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa frontalis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackruger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 08:26 ΠΜ -03
Xylocopa frontalis - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa frontalis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neusarosa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 04:19 ΜΜ UTC

Τόπος

Curitiba (Google, OSM)
Xylocopa augusti - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa augusti, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 09:33 ΠΜ -03
Neoxylocopa - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Υπογένος Neoxylocopa, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 10:10 ΠΜ -03
Xylocopa augusti - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa augusti, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinavm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 04:54 ΜΜ -03
Xylocopa augusti - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa augusti, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandroagl17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2019 06:25 ΜΜ -02
Xylocopa augusti - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa augusti, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonwarkentin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2018 04:39 ΜΜ -02

Περιγραφή

ATENÇÃO:
CONFIGURAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE FOTOGRAFIAS E OBSERVAÇÕES NO INATURALIST: No license (all rights reserved).

Os dados são de acesso aberto, e é recomendável que qualquer uso deles seja previamente autorizado pelo autor.

Xylocopa augusti - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa augusti, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonwarkentin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2019 05:52 ΜΜ -02

Περιγραφή

ATENÇÃO:
CONFIGURAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE FOTOGRAFIAS E OBSERVAÇÕES NO INATURALIST: No license (all rights reserved).

Os dados são de acesso aberto, e é recomendável que qualquer uso deles seja previamente autorizado pelo autor.

Xylocopa augusti - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa augusti, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pterossaura

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 04:41 ΜΜ -03
Xylocopa artifex - Photo (c) Pablo Preliasco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Preliasco
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa artifex, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 01:28 ΜΜ -03
Xylocopa artifex - Photo (c) Pablo Preliasco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Preliasco
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Xylocopa artifex, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 10:24 ΠΜ -03
Thygater paranaensis - Photo (c) marinavm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Thygater paranaensis, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 07:55 ΠΜ -03
Thygater paranaensis - Photo (c) marinavm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Thygater paranaensis, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2019 01:06 ΜΜ HST
Thygater paranaensis - Photo (c) marinavm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη felipewalter: Thygater paranaensis, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 528