Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

miguel_lopezgordo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 06:06 ΜΜ CEST
Μολόχα - Photo (c) Cristina Florentina Alistar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristina Florentina Alistar
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Μολόχα (Malva sylvestris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Taxus baccata - Photo (c) Jonathan Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Taxus baccata, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 08:39 ΜΜ CEST
Ζώχος Ο Λαχανώδης - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 12:00 ΜΜ CEST
Thapsia villosa - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Thapsia villosa, Ένα μέλος του Θαψία (Γένος Thapsia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 12:11 ΜΜ CEST
Plantago lagopus - Photo (c) katrin_simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by katrin_simon
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Plantago lagopus, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 12:12 ΜΜ CEST
Salix salviifolia - Photo (c) Javier Peralta de Andrés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javier Peralta de Andrés
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Salix salviifolia, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημόλευκα (Populus alba)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 12:21 ΜΜ CEST
Ασημόλευκα - Photo (c) Jeffery Arbuckle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffery Arbuckle
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Ασημόλευκα (Populus alba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:31 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Variedad o cultivar 'Camelot Rose'

Digitalis purpurea - Photo (c) Tamsin Carlisle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Digitalis purpurea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 09:04 ΜΜ CEST
Εγγλενός - Photo (c) Peter O'Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Εγγλενός (Acer campestre)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)

Παρατηρητής

ambientadordepino

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:42 ΠΜ CEST
Αράχνη Καβούρι - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Αράχνη Καβούρι (Thomisus onustus)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiergmm

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:18 ΠΜ CEST
Ophrys sphegodes sphegodes - Photo (c) philippe_geniez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Ophrys sphegodes ssp. sphegodes, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοκυπάρισσο (Juniperus phoenicea)

Παρατηρητής

miguel_lopezgordo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 01:58 ΜΜ CET
Θαμνοκυπάρισσο - Photo (c) Rafael Medina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Θαμνοκυπάρισσο (Juniperus phoenicea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_lopezgordo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 02:04 ΜΜ CET
Quercus rotundifolia - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Quercus rotundifolia, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_lopezgordo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 02:18 ΜΜ CET
Juniperus thurifera - Photo (c) naturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalist
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Juniperus thurifera, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_lopezgordo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 02:27 ΜΜ CET
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυμάρι (Thymus vulgaris)

Παρατηρητής

miguel_lopezgordo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 02:47 ΜΜ CET
Θυμάρι - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Θυμάρι (Thymus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

miguel_lopezgordo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 03:02 ΜΜ CET
Δενδρολίβανο - Photo (c) Frank Walther, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Walther
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_lopezgordo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 03:15 ΜΜ CET
Sedum dasyphyllum - Photo (c) lovescinow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lovescinow
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Sedum dasyphyllum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποφτελιά (Ulmus minor)

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 07:16 ΜΜ CEST
Καμποφτελιά - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Καμποφτελιά (Ulmus minor)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

anapri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 11:06 ΠΜ CET

Περιγραφή

Inicio de Censo Nacional de dormideros en Colmenar Viejo.
Inicio: 5h30- 11 Urracas, 4 Estorninos, 2 Mirlos y 22 Grajillas.
A las 17h52 dejan el Platano en el Parque Fuentesanta, revolotean entre edificios y como en días anteriores se van ubicando junto a las Urracas en Platanos y Olmos de la calle Córdoba, 13-19.

Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 1994 04:02 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Muestreo dendrocronológico en árboles entre 350 y 600 años de edad

Pinus nigra salzmannii - Photo (c) Fritz Geller-Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Pinus nigra ssp. salzmannii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 1994 04:02 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Muestreo dendrocronológico en árboles entre 350 y 600 años de edad

Pinus nigra salzmannii - Photo (c) Fritz Geller-Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Pinus nigra ssp. salzmannii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 1994 04:02 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Muestreo dendrocronológico en árboles entre 350 y 600 años de edad

Pinus nigra salzmannii - Photo (c) Fritz Geller-Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Pinus nigra ssp. salzmannii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 1994 04:02 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Muestreo dendrocronológico en árboles entre 350 y 600 años de edad

Quercus faginea - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Quercus faginea, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2004 08:23 ΜΜ CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2004 08:23 ΜΜ CEST
Jacobaea maritima - Photo (c) Jim Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Jacobaea maritima, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_lopezgordo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:36 ΜΜ EEST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2012 03:18 ΜΜ CEST
Abies pinsapo - Photo (c) emilio2020, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emilio2020
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Abies pinsapo, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)

Παρατηρητής

evagp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 05:21 ΜΜ CET
Ψευδοπλάτανος - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tecnoholic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 05:47 ΜΜ UTC
Saproamanita vittadinii - Photo (c) Antonio Nanetti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Antonio Nanetti
Η ταυτότητα του χρήστη felipecastilla: Saproamanita vittadinii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 211