Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:05 ΜΜ AWST
Sphex corporosus - Photo (c) Jeff Melvaine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Melvaine
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Sphex corporosus, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

senolskeleton

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 01:57 ΜΜ +0530
Sphex sericeus - Photo (c) Roman Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Sphex sericeus, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardshirky

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 02:10 ΜΜ AEDT
Larrini - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Φυλή Larrini, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejnadal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 12:35 ΜΜ -03
Chlorion - Photo (c) gus lane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gus lane
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Γένος Chlorion, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbebiber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:30 ΜΜ CET
Podalonia hirsuta - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Podalonia hirsuta, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbebiber

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 11:31 ΠΜ CET
Podalonia hirsuta - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Podalonia hirsuta, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

jens93467

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:48 ΜΜ CET

Περιγραφή

Landete auf der Hand, um sich zu putzen...

Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kekkarma

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:48 ΜΜ CET

Τόπος

alferzhagen (Google, OSM)

Περιγραφή

I think I can see a scopa. Ideas?

Andrena bicolor - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Andrena bicolor, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marek285

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2012 07:17 ΜΜ CEST
Nomada lathburiana - Photo (c) Frans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Nomada lathburiana, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schang_hai

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:02 ΜΜ CET
Colletes cunicularius - Photo (c) Michael Bierbaumer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Bierbaumer
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Colletes cunicularius, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wochenendwanderer

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 01:14 ΜΜ CET
Andrena bicolor - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Andrena bicolor, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-ziebarth

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:50 ΜΜ CET
Colletes cunicularius - Photo (c) Michael Bierbaumer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Bierbaumer
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Colletes cunicularius, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensoldenburg

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 01:52 ΜΜ CET
Andrena bicolor - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Andrena bicolor, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-ziebarth

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:40 ΜΜ CET
Colletes cunicularius - Photo (c) Michael Bierbaumer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Bierbaumer
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Colletes cunicularius, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sven_gippner

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:34 ΜΜ CET
Nomada obscura - Photo (c) Jens Bokelaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jens Bokelaar
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Nomada obscura, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sven_gippner

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:42 ΜΜ CET
Nomada obscura - Photo (c) Jens Bokelaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jens Bokelaar
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Nomada obscura, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sven_gippner

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:25 ΜΜ CET
Nomada obscura - Photo (c) Jens Bokelaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jens Bokelaar
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Nomada obscura, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sven_gippner

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:20 ΜΜ CET
Andrena bicolor - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Andrena bicolor, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sven_gippner

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:27 ΜΜ CET
Andrena bicolor - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Andrena bicolor, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sven_gippner

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:42 ΜΜ CET
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daxkifa

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:50 ΜΜ CET
Bombus pratorum - Photo (c) Nadja Baumgartner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nadja Baumgartner
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Bombus pratorum, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbebiber

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 01:56 ΜΜ CET
Andrena clarkella - Photo (c) Christian Back, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Back
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Andrena clarkella, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swsankt

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 01:04 ΜΜ CET

Τόπος

Troisdorf (Google, OSM)
Micrandrena - Photo (c) Zach Portman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Portman
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Υπογένος Micrandrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensoldenburg

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 01:58 ΜΜ CET

Περιγραφή

Szene mit flüchtender Ameisenspringspinne.

Micrandrena - Photo (c) Zach Portman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Portman
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Υπογένος Micrandrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensoldenburg

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 01:47 ΜΜ CET
Micrandrena - Photo (c) Zach Portman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Portman
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Υπογένος Micrandrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carstenfuchs

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:26 ΜΜ CET
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grid33

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 03:33 ΜΜ CET

Περιγραφή

on Bellis perennis

Andrena flavipes - Photo (c) Michael Bierbaumer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Bierbaumer
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Andrena flavipes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stella_miel

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 03:29 ΜΜ CET
Colletes cunicularius - Photo (c) Michael Bierbaumer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Bierbaumer
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Colletes cunicularius, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

cynthia-t

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:51 ΜΜ CET
Βόμβος - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

medviidek

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 04:14 ΜΜ CEST

Τόπος

Nejdek (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη fauna_mirifica: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 26479