Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:29 ΠΜ CST
Murraya paniculata - Photo (c) Kevin Chiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Chiang
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Murraya paniculata, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

si0207

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Duranta erecta - Photo (c) M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by M
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Duranta erecta, Ένα μέλος του Δουράντα (Γένος Duranta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:36 ΠΜ CST
Leea guineensis - Photo (c) feno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by feno
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Leea guineensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kuocheng

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:40 ΠΜ CST
Lycianthes biflora - Photo (c) Allen Chien, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Allen Chien
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Lycianthes biflora, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inatpesyilan001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 11:18 ΠΜ CST
Triadica sebifera - Photo (c) Jan Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Ho
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Triadica sebifera, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inatpesyilan001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 11:18 ΠΜ CST
Sphagneticola trilobata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenmickey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:33 ΠΜ CST
Ipomoea cairica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Ipomoea cairica, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)

Παρατηρητής

naturalist90017

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:37 ΠΜ CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inatpesyilan001

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 01:15 ΜΜ CST
Sphenoclea zeylanica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Sphenoclea zeylanica, Ένα μέλος του Στρυχνώδη (Τάξη Solanales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inatpesyilan001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 08:42 ΠΜ CST
Canna indica - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orlandomontes
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Canna indica, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goodnighttttttt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:48 ΠΜ CST
Dimocarpus longan - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Dimocarpus longan, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s8403228

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 11:40 ΠΜ CST
Rubus taiwanicola - Photo (c) Jenny Hsiao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenny Hsiao
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Rubus taiwanicola, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenshu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:30 ΠΜ CST
Ficus pumila - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Ficus pumila, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzu-feng

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:37 ΠΜ CST
Toxicodendron succedaneum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Toxicodendron succedaneum, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lee5956798

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Barringtonia asiatica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Barringtonia asiatica, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

padewatermelon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 10:56 ΠΜ CST
Acer serrulatum - Photo (c) Cheng-Hsin Hsu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Cheng-Hsin Hsu
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Acer serrulatum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankchang0804

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:04 ΜΜ CST
Dendrocnide meyeniana - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Dendrocnide meyeniana, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiaokao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:57 ΜΜ CST
Tectona grandis - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Tectona grandis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maoneow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:37 ΜΜ CST
Sarcandra glabra - Photo (c) alclam2006, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by alclam2006
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Sarcandra glabra, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianne1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 09:58 ΠΜ CST
Tradescantia pallida - Photo (c) Diego Amaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Amaya
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Tradescantia pallida, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαφνούλα (Catharanthus roseus)

Παρατηρητής

naturalist98348

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:04 ΠΜ CST
Δαφνούλα - Photo (c) Ryan Yue Wah Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Yue Wah Chan
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Δαφνούλα (Catharanthus roseus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nexus2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 08:42 ΠΜ CST
Carex baccans - Photo (c) 小雨滴, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 小雨滴
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Carex baccans, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

amygoog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:48 ΠΜ CST

Τόπος

Miaoli, TW-TA, TW (Google, OSM)
Ρετσινολαδιά - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssnp147

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 09:09 ΠΜ CST

Περιγραφή

台灣欒樹

Koelreuteria elegans formosana - Photo (c) Penlock Chen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Penlock Chen
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Koelreuteria elegans ssp. formosana, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amygoog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 10:14 ΠΜ CST
Vitex rotundifolia - Photo (c) rmillerwell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Vitex rotundifolia, Ένα μέλος του Άγνος (Γένος Vitex)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist98348

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:05 ΠΜ CST
Bischofia javanica - Photo (c) George Su, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by George Su
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Bischofia javanica, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickyp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 04:46 ΜΜ CST
Triadica sebifera - Photo (c) Jan Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Ho
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Triadica sebifera, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist98348

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 10:30 ΠΜ CST
Perilla frutescens - Photo (c) Dennis White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dennis White
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Perilla frutescens, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγελικούλα (Pittosporum tobira)

Παρατηρητής

rickyp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 03:25 ΜΜ CST
Αγγελικούλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Αγγελικούλα (Pittosporum tobira)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan3889

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 09:45 ΠΜ CST
Fraxinus insularis - Photo (c) oldcat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fagushayata: Fraxinus insularis, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 49587