Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patoknight

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 05:00 PM -03
Compsocerus violaceus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Compsocerus violaceus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:39 PM -03
Mimus saturninus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Mimus saturninus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:45 PM -03
Zenaida auriculata - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:42 PM -03
Rynchops niger - Photo (c) Nick Chill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Rynchops niger, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:45 PM -03
Polioptila dumicola - Photo (c) Leonardo Quintana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Polioptila dumicola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:48 PM -03
Chrysomus ruficapillus - Photo (c) Rodrigo Conte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Chrysomus ruficapillus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 07:12 PM -03
Jacana jacana - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Jacana jacana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 07:19 PM -03
Phalacrocorax brasilianus - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Phalacrocorax brasilianus, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 07:23 PM -03
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 07:23 PM -03
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 07:31 PM -03
Μυοψιττακός - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 07:37 PM -03
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peneybud

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 1997 08:25 PM UTC
Tropidurus catalanensis - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Tropidurus catalanensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emitsu5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 07:32 PM -03
Progne tapera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Progne tapera, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegokondratzky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 09:47 AM -03

Ετικέτες

Coccyzus melacoryphus - Photo (c) Edwin Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Coccyzus melacoryphus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g0nza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 06:35 PM -03
Turdus amaurochalinus - Photo (c) Egon Fink, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Turdus amaurochalinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g0nza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 07:02 PM -03
Zonotrichia capensis - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Zonotrichia capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

emitsu5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 06:53 PM -03
Ψαρόνι - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 07:32 PM -03
Amazonetta brasiliensis - Photo (c) Olaf Oliviero Riemer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Amazonetta brasiliensis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 07:04 PM -03
Chrysomus ruficapillus - Photo (c) Rodrigo Conte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Chrysomus ruficapillus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

skay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:23 PM +13
Μυοψιττακός - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:09 AM -03
Γραμμοτσικνιάς - Photo (c) Christine A. Chua, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:52 AM -03
Περιστέρι - Photo (c) Vibhu Prasad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:49 AM -03
Megaceryle torquata - Photo (c) Amelia Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Megaceryle torquata, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 05:19 PM -03
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 05:39 PM -03
Colaptes campestris campestroides - Photo (c) Samanta Acuña, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Colaptes campestris ssp. campestroides, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:48 PM -03
Phytotoma rutila - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Phytotoma rutila, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:58 PM -03
Coragyps atratus - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 04:53 PM -03
Tyrannus savana - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Tyrannus savana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Rhea americana - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη facundo13: Rhea americana, Ένα μέλος του Ρεόμορφα (Τάξη Rheiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 474