Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca917

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 10:55 ΠΜ CEST
Gerrini - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Φυλή Gerrini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacampanello

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 03:02 ΜΜ CEST

Τόπος

Cerveteri (Google, OSM)
Aquarius - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Γένος Aquarius, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chudraa

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:21 ΜΜ CEST
Aquarius paludum paludum - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Aquarius paludum ssp. paludum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenzac

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 05:40 ΜΜ CEST
Gerrini - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Φυλή Gerrini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrizio25

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 01:39 ΜΜ CEST
Gerrini - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Φυλή Gerrini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonfyre

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 04:00 ΜΜ CEST
Aquarius - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Γένος Aquarius, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaiabazzi

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 11:26 ΠΜ CEST
Aquarius paludum - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Aquarius paludum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela-mangiola

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 01:31 ΜΜ CEST
Aquarius najas - Photo (c) Alvesgaspar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Aquarius najas, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angian

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 05:48 ΜΜ CEST

Τόπος

Milano MI, Italia (Google, OSM)
Aquarius paludum - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Aquarius paludum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieleritella

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 05:40 ΜΜ CEST
Aquarius - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Γένος Aquarius, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto-07

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 03:40 ΜΜ CEST
Aquarius - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Γένος Aquarius, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebalestreri

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2017 06:44 ΜΜ CEST
Aquarius - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Γένος Aquarius, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesco_001

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 07:57 ΜΜ CEST
Aquarius paludum - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Aquarius paludum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροβάτης (Γένος Gerris)

Παρατηρητής

bruno356

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 11:55 ΠΜ CEST
Νεροβάτης - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frahome

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 05:21 ΜΜ CEST
Aquarius paludum - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Aquarius paludum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelesar

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2001

Περιγραφή

A243

Νεροβάτης - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροβάτης (Γένος Gerris)

Παρατηρητής

giorgiod

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 03:10 ΜΜ CEST

Τόπος

Coltorondo (Google, OSM)
Νεροβάτης - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cattanea

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:49 ΠΜ CEST
Gerrini - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Φυλή Gerrini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frahome

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:26 ΠΜ CEST
Gerridae - Photo (c) Chris Nash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Nash
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Οικογένεια Gerridae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frahome

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 06:16 ΜΜ CEST
Gerrini - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Φυλή Gerrini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροβάτης (Γένος Gerris)

Παρατηρητής

frahome

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 05:24 ΜΜ CEST
Νεροβάτης - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροβάτης (Γένος Gerris)

Παρατηρητής

apeterlongo

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 02:00 ΜΜ CEST
Νεροβάτης - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Νεροβάτης (Γένος Gerris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto-07

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 01:23 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Aquarius - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Γένος Aquarius, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fla-17

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:55 ΠΜ CEST
Plesiovelia - Photo (c) Eleftherios Katsillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eleftherios Katsillis
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Υπογένος Plesiovelia, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholas_williams

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:27 ΠΜ CEST
Velia - Photo (c) James K. Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Γένος Velia, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fla-17

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 11:43 ΠΜ CEST
Plesiovelia - Photo (c) Eleftherios Katsillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eleftherios Katsillis
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Υπογένος Plesiovelia, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciogiuniobruto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:51 ΠΜ CET
Plesiovelia - Photo (c) Eleftherios Katsillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eleftherios Katsillis
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Υπογένος Plesiovelia, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 02:31 ΜΜ CEST
Velia rivulorum - Photo (c) anasacuta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by anasacuta
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Velia rivulorum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciogiuniobruto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:28 ΜΜ CET
Plesiovelia - Photo (c) Eleftherios Katsillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eleftherios Katsillis
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Υπογένος Plesiovelia, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apeterlongo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Plesiovelia - Photo (c) Eleftherios Katsillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eleftherios Katsillis
Η ταυτότητα του χρήστη fabiocianferoni: Υπογένος Plesiovelia, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3506