Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanzbaumann

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:09 ΜΜ CEST
Gentiana clusii - Photo (c) Peter Hanegraaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Gentiana clusii, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agithago

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 11:19 ΠΜ CEST
Petrocallis pyrenaica - Photo (c) Apollonio Tottoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Petrocallis pyrenaica, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

agithago

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 11:15 ΠΜ CEST
Bistorta vivipara - Photo (c) Rob Routledge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Routledge
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Bistorta vivipara, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agithago

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 04:32 ΜΜ CEST
Aposeris foetida - Photo (c) Ahmed Mujčinović, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ahmed Mujčinović
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Aposeris foetida, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agithago

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 04:31 ΜΜ CEST
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Angelica sylvestris, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agithago

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 04:39 ΜΜ CEST
Veronica urticifolia - Photo (c) peganum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Veronica urticifolia, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Carex alba

Παρατηρητής

arnim2

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 01:59 ΜΜ CEST
Carex alba - Photo (c) Mihail Knjasev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mihail Knjasev
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Carex alba, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 10:21 ΠΜ CEST
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδο Το Λευκό (Sedum album)

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:26 ΜΜ CEST
Σέδο Το Λευκό - Photo (c) ebbalux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ebbalux
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Σέδο Το Λευκό (Sedum album)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:28 ΜΜ CEST
Nuphar lutea - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Nuphar lutea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:49 ΠΜ CEST
Valeriana tripteris - Photo (c) Neo Rasetti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Valeriana tripteris, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Hippocrepis emerus - Photo (c) dirque, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dirque
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Hippocrepis emerus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tozzia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Blysmus compressus - Photo (c) Věra Kafková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Věra Kafková
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Blysmus compressus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agithago

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 04:56 ΜΜ CEST
Orthothecium rufescens - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Orthothecium rufescens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agithago

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 04:56 ΜΜ CEST
Aster bellidiastrum - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Aster bellidiastrum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pia_stermann

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 09:47 ΠΜ CEST
Carex hirta - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Carex hirta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pia_stermann

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 10:03 ΠΜ CEST
Schoenus ferrugineus - Photo (c) Oskar Gran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Schoenus ferrugineus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσόξυλο (Cotinus coggygria)

Παρατηρητής

jessica_peruzzo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 10:14 ΠΜ CEST
Χρυσόξυλο - Photo (c) juber36, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Χρυσόξυλο (Cotinus coggygria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmli

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 01:22 ΜΜ CEST
Veronica chamaedrys - Photo (c) Vasile Stan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vasile Stan
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Veronica chamaedrys, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmli

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 01:34 ΜΜ CEST
Melica nutans - Photo (c) Jc (et parfois Ginie), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Melica nutans, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertkampf

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Iris sibirica - Photo (c) Tadeáš J. Vašut, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tadeáš J. Vašut
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Iris sibirica, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guykirwan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 03:39 ΜΜ CEST
Iris pseudacorus - Photo (c) Junyan Xu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Junyan Xu
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Iris pseudacorus, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

scuola_brunner

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 12:08 ΜΜ CEST

Τόπος

Pian del Grisa (Google, OSM)
Anthyllis vulneraria - Photo (c) Thomas Horvath, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Horvath
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Anthyllis vulneraria, Ένα μέλος του Ανθυλλίδα (Γένος Anthyllis)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmli

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 04:43 ΜΜ CEST
Geum × intermedium - Photo (c) krkzv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by krkzv
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Geum × intermedium, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammergau-natur

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 01:03 ΜΜ CEST
Daphne striata - Photo (c) Paola Ferruzzi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paola Ferruzzi
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Daphne striata, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammergau-natur

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 12:59 ΜΜ CEST
Gentiana clusii - Photo (c) Peter Hanegraaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Gentiana clusii, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammergau-natur

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 01:05 ΜΜ CEST
Globularia cordifolia - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wolfgang Jauch
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Globularia cordifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oekoinnsel

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:35 ΜΜ CEST

Τόπος

Schwaz, AT-TR, AT (Google, OSM)
Clematis alpina - Photo (c) Fred Inklaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Clematis alpina, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresaw

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 01:40 ΜΜ CEST
Brachypodium - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Γένος Brachypodium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinaapp

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 11:08 ΠΜ CEST
Aster bellidiastrum - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
Η ταυτότητα του χρήστη faas_beni: Aster bellidiastrum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1249