Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2014 03:26 PM -04
Thamnophilus ruficapillus - Photo (c) fabiomanfredini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fabiomanfredini
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Thamnophilus ruficapillus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 07:19 PM -03
Senna aphylla - Photo (c) HUGO DAVID CAVERZASI, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by HUGO DAVID CAVERZASI
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Senna aphylla, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 05:16 PM -03
Microcavia australis - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Microcavia australis, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaguerra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 06:19 PM -03
Sappho sparganurus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Sappho sparganurus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 07:23 PM -03
Molothrus rufoaxillaris - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Molothrus rufoaxillaris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 07:25 PM -03
Molothrus rufoaxillaris - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Molothrus rufoaxillaris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:18 PM -03
Furnarius rufus - Photo (c) Nelson Wisnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelson Wisnik
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Furnarius rufus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:36 PM -03
Phrygilus gayi - Photo (c) Jan Ebr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jan Ebr
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Phrygilus gayi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:36 PM -03
Phrygilus gayi - Photo (c) Jan Ebr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jan Ebr
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Phrygilus gayi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:47 PM -03
Cathartes aura - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 06:43 PM -03
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estefymayorga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 05:59 PM -03
Milvago chimango - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Milvago chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandragalera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:06 AM -03

Τόπος

Lavalle, AR-MZ, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Prosopis strombulifera

Prosopis strombulifera - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillermo Debandi
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Prosopis strombulifera, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilianarobledo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:52 PM -03
Baccharis spartioides - Photo (c) Bruno Alzugaray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruno Alzugaray
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Baccharis spartioides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilianarobledo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:55 PM -03
Cyclolepis genistoides - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillermo Debandi
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Cyclolepis genistoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilianarobledo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:56 PM -03
Prosopis strombulifera - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillermo Debandi
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Prosopis strombulifera, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilianarobledo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 04:44 PM -03
Ceiba speciosa - Photo (c) Ari Boehm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ari Boehm
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Ceiba speciosa, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

alejandragalera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 02:44 PM -03
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karu1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 10:30 PM -03
Melanerpes cactorum - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Melanerpes cactorum, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karu1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 07:18 PM -03
Geoffroea decorticans - Photo (c) Abestrobi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Geoffroea decorticans, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karu1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 04:00 PM -03
Athene cunicularia - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Athene cunicularia, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karu1

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Colaptes melanochloros - Photo (c) Edwin Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Colaptes melanochloros, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karu1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 12:30 PM -03
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:18 PM -03
Pseudoseisura lophotes - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Pseudoseisura lophotes, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estefymayorga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 07:30 PM -03
Lycium chilense - Photo (c) casalejf, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by casalejf
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Lycium chilense, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 07:06 PM -03
Melanerpes cactorum - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Melanerpes cactorum, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 07:09 PM -03
Patagioenas maculosa - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Patagioenas maculosa, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 07:15 PM -03
Rhinocrypta lanceolata - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Rhinocrypta lanceolata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 06:15 PM -03
Rumina decollata - Photo (c) Alberto López Osorio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto López Osorio
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ματτάκι (Τάξη Ixodida)

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 06:15 PM -03
Ματτάκι - Photo (c) Erik Jørgensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη evertallei: Ματτάκι (Τάξη Ixodida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 40