Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 01:45 ΜΜ EAT
Thuridilla indopacifica - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Thuridilla indopacifica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierce_clark

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 09:50 ΠΜ AEST
Coryphellina lotos - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Coryphellina lotos, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024

Περιγραφή

snorkeling

Stylocheilus rickettsi - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Stylocheilus rickettsi, Ένα μέλος του Απλυσιίδες (Οικογένεια Aplysiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnomo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 08:01 ΠΜ PDT
Phidiana hiltoni - Photo (c) Craig Hoover, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Hoover
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Phidiana hiltoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)

Παρατηρητής

oceangirl4

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 03:17 ΜΜ SST
Elysia - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Γένος Elysia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 07:12 ΜΜ WITA
Plocamopherus maculapodium - Photo (c) Terry Gosliner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terry Gosliner
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Plocamopherus maculapodium, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaimf

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:42 ΠΜ PDT

Τόπος

México (Google, OSM)
Tyrannodoris tigris - Photo (c) jeffhamann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jeffhamann
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Tyrannodoris tigris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:39 ΜΜ AST
Chromolaichma hemera - Photo (c) Pauline Walsh Jacobson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pauline Walsh Jacobson
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Chromolaichma hemera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentfolan

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Chromolaichma - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Γένος Chromolaichma, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aishah-osman

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 01:40 ΜΜ CST
Chromolaichma hemera - Photo (c) Pauline Walsh Jacobson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pauline Walsh Jacobson
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Chromolaichma hemera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russo011011

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:15 ΠΜ CEST
Chromolaichma - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Γένος Chromolaichma, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtomoleoni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2005 10:56 ΜΜ PST

Περιγραφή

I know this species as Glossodoris sedna, though iNat is placing it in Doriprismatica sp., with no species-level ID. I understand this is considered an introduced species in FL waters.

Chromolaichma - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Γένος Chromolaichma, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2019 07:03 ΠΜ PST

Τόπος

Hammerhead Gulch (Google, OSM)
Chromolaichma hemera - Photo (c) Pauline Walsh Jacobson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pauline Walsh Jacobson
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Chromolaichma hemera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 11:50 ΠΜ EST
Chromolaichma hemera - Photo (c) Pauline Walsh Jacobson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pauline Walsh Jacobson
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Chromolaichma hemera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2019 09:58 ΠΜ EST
Chromolaichma hemera - Photo (c) Pauline Walsh Jacobson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pauline Walsh Jacobson
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Chromolaichma hemera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hectorhernandez96

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 05:54 ΜΜ CST

Τόπος

México (Google, OSM)
Stylocheilus rickettsi - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Stylocheilus rickettsi, Ένα μέλος του Απλυσιίδες (Οικογένεια Aplysiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume_lemonnier

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 06:20 ΜΜ CEST
Jorunna tomentosa - Photo (c) Glenn Biscop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glenn Biscop
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Jorunna tomentosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenthediverrrr

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024

Τόπος

Zuid-Afrika (Google, OSM)
Tambja capensis - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Tambja capensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyberoceans

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 11:55 ΠΜ WEST
Felimare cantabrica - Photo (c) Ana Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Santos
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Felimare cantabrica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pconde

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:54 ΠΜ MST
Elysia diomedea - Photo (c) Jeff Goddard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Elysia diomedea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariocasati

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:16 ΠΜ WIT

Περιγραφή

eubranchus sp 23

Eubranchus - Photo (c) Arial Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arial Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Γένος Eubranchus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_martin_

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:24 ΠΜ ACST
Dendrodoris arborescens - Photo (c) Ian Scholey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Scholey
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Dendrodoris arborescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

am13

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 06:22 ΜΜ PST
Trapania tamaraw - Photo (c) Terry Gosliner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terry Gosliner
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Trapania tamaraw, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 11:51 ΠΜ WITA
Naisdoris vitiligata - Photo (c) Kati Eschweiler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kati Eschweiler
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Naisdoris vitiligata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:40 ΠΜ WITA
Hypselodoris roo - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Hypselodoris roo, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 08:40 ΠΜ WITA
Hypselodoris confetti - Photo (c) Glenn Biscop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glenn Biscop
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Hypselodoris confetti, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonahowens

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 07:43 ΠΜ PDT
Babakina festiva - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Babakina festiva, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_h

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 10:45 ΠΜ AWST
Nembrotha kubaryana - Photo (c) Nick Hobgood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Nembrotha kubaryana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breanna53

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 09:41 ΠΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)
Sakuraeolis arcana - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Sakuraeolis arcana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dulcineagt

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024

Τόπος

Espagne (Google, OSM)
Aplysia dactylomela - Photo (c) Arial Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arial Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη erwinkoehler: Aplysia dactylomela, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10100