Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 04:11 PM UTC
Arilus cristatus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmeltodd

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 09:57 AM CDT
Argemone albiflora - Photo (c) fossil_rim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fossil_rim
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Argemone albiflora, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 11:26 AM UTC
Oxalis dillenii - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Oxalis dillenii, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 10:58 AM UTC
Ipomoea cordatotriloba - Photo (c) Kristin A. Bakkegard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin A. Bakkegard
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Ipomoea cordatotriloba, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 11:22 AM UTC
Commelina erecta - Photo (c) Vernon Dye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vernon Dye
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Commelina erecta, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 11:17 AM UTC
Amphiachyris dracunculoides - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Amphiachyris dracunculoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 11:02 AM UTC
Rhynchosida physocalyx - Photo (c) Julia Soper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julia Soper
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Rhynchosida physocalyx, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 12:00 PM UTC
Phyla nodiflora - Photo (c) Daria, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daria
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Phyla nodiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 12:00 PM UTC
Phyla nodiflora - Photo (c) Daria, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daria
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Phyla nodiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 12:00 PM UTC
Phyla - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Γένος Phyla, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 12:29 PM UTC
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 06:41 PM UTC
Solidago altissima - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 12:33 PM UTC
Parthenium hysterophorus - Photo (c) Eugenia - Tutor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eugenia - Tutor
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Parthenium hysterophorus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel112

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 01:25 PM CDT
Allium canadense - Photo (c) Mike B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Mike B
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Allium canadense, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

charley

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:05 AM CDT
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charley

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:02 AM CDT
Sceloporus olivaceus - Photo (c) Matthew High, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Sceloporus olivaceus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 06:07 PM UTC
Smilax rotundifolia - Photo (c) Suzanne Dingwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Dingwell
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Smilax rotundifolia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 08:15 PM UTC
Cornus drummondii - Photo (c) Bob Romero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob Romero
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Cornus drummondii, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 08:18 PM UTC
Baccharis neglecta - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Baccharis neglecta, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 08:19 PM UTC
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) ebott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ebott
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 08:19 PM UTC
Ulmus americana - Photo (c) Terry Woodward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terry Woodward
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Ulmus americana, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 08:22 PM UTC
Ligustrum sinense - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Ligustrum sinense, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 08:22 PM UTC
Sideroxylon lanuginosum - Photo (c) Ron Stephens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Stephens
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Sideroxylon lanuginosum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 08:22 PM UTC
Vitis mustangensis - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tracey Fandre
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Vitis mustangensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:17 AM UTC
Myodocha serripes - Photo (c) Matt Bertone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Bertone
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Myodocha serripes, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:47 AM UTC
Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:06 AM UTC
Allium canadense - Photo (c) Mike B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Mike B
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Allium canadense, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:07 AM UTC
Oxalis articulata - Photo (c) Hazel I., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Oxalis articulata, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:08 AM UTC
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) Sofia Ali, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sofia Ali
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrasquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:08 AM UTC
Celtis laevigata - Photo (c) Becky Brenner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Becky Brenner
Η ταυτότητα του χρήστη errol_sc: Celtis laevigata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 31