Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 01:07 PM CST
Draeculacephala - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Γένος Draeculacephala, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamestdoucet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 08:36 AM CDT
Thryothorus ludovicianus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Chrissy McClarren and Andy Reago
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjsalathe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:36 AM CST
Regulus calendula - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonathan Eisen
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Regulus calendula, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_dobbs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 02:50 PM CST
Avicennia germinans - Photo (c) strgzzr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by strgzzr
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Avicennia germinans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Charadrius nivosus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Charadrius nivosus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Possible green-backed individual of Rufous Hummingbird

Selasphorus - Photo (c) Roberto Carlos Martinez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Carlos Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Γένος Selasphorus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adarrah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 10:43 AM -05
Bucco capensis - Photo (c) Manakin Nature Tours, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manakin Nature Tours
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Bucco capensis, Ένα μέλος του Γκαλμπουλόμορφα (Τάξη Galbuliformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 10:38 AM CST

Περιγραφή

Wet pine savanna

Smilax laurifolia - Photo (c) SuzAnne Jensen Pendley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by SuzAnne Jensen Pendley
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Smilax laurifolia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilouque

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 09:37 AM CST
Pomacea maculata - Photo (c) Greg Page, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Greg Page
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Pomacea maculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilouque

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)
Grus americana - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Grus americana, Ένα μέλος του Γερανός (Γένος Grus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_dobbs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 01:03 PM CST
Baccharis halimifolia - Photo (c) Caleb Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caleb Paul
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Baccharis halimifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_dobbs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 11:34 AM CST
Pomacea maculata - Photo (c) Greg Page, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Greg Page
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Pomacea maculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_dobbs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 09:23 AM CST
Pomacea maculata - Photo (c) Greg Page, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Greg Page
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Pomacea maculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_dobbs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 03:49 PM CST
Pomacea maculata - Photo (c) Greg Page, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Greg Page
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Pomacea maculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynodon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 09:23 AM CST
Sturnella neglecta - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Sturnella neglecta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mglaspell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 04:19 PM CST
Archilochus colubris - Photo (c) fiddleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fiddleman
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mglaspell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 02:36 PM CST
Archilochus alexandri - Photo (c) Michael Gray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gray
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Archilochus alexandri, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

cynodon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 12:00 PM CST
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

cynodon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 12:25 PM CST

Περιγραφή

This observation is a duplication of this observation: https://www.inaturalist.org/observations/142871519 for the three smaller darker birds

Λασποσκαλίδρα - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmleb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)
Empidonax virescens - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Empidonax virescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynodon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 11:20 AM CST

Περιγραφή

May be multiple species in here... I cropped to a few. Not sure if last pic is same species as those in first two images

I created a separate cropped observation for one of the birds here, I think it may be a different species:
https://www.inaturalist.org/observations/144115120

Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynodon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 11:20 AM CST

Περιγραφή

Not sure if this individual is a different species than the other ones here, so I created a separate observation for this one. Here is my observation for the others in the wider photo:
https://www.inaturalist.org/observations/144100388

Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielsullivan3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 01:37 PM CST
Anhinga anhinga - Photo (c) Justina Martelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justina Martelli
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Anhinga anhinga, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynodon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 04:00 PM CST

Περιγραφή

Orange-crowned?

Leiothlypis celata - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Leiothlypis celata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen4-7pagans

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2012 08:10 AM CDT
Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα (Calidris pusilla)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

newapiru

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 03:00 PM PDT
Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

stephenmatthews

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 03:41 PM CST
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickingles

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 02:05 PM EDT

Περιγραφή

juv.

Melanerpes erythrocephalus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Melanerpes erythrocephalus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiflame

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 10:46 PM PDT

Τόπος

Langley (Google, OSM)
Bucephala albeola - Photo (c) ianhearn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 02:51 PM MST
Porzana carolina - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Porzana carolina, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4310