Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

carsonlambert

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:38 ΜΜ CST
Μαυροβουτηχτάρι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus)

Παρατηρητής

night_blooming

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:28 ΜΜ CDT
Κοκκινοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsonlambert

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:33 ΜΜ CST
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

Embarcadero Marina Park, San Diego, San Diego County, California

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

greenmanonpark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:55 ΠΜ PST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

cerw8384

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:50 ΜΜ EST
Καπακλής - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerw8384

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

cpersia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 07:40 ΠΜ CST

Περιγραφή

Laughing or Franklins? From a group birding trip this morning.

Αζτεκόγλαρος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mglaspell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:21 ΜΜ CST
Archilochus alexandri - Photo (c) Michael Gray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gray
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Archilochus alexandri, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mglaspell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:08 ΜΜ CST
Selasphorus rufus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Selasphorus rufus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marathontomay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 08:49 ΠΜ CST

Περιγραφή

the front right, white one
the other one is shown here: https://www.inaturalist.org/observations/192725307

Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jd_flores

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόπαπια (Aythya marila)

Παρατηρητής

cynodon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:36 ΠΜ CST

Περιγραφή

Eh not really sure

Σταχτόπαπια - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Σταχτόπαπια (Aythya marila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynodon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 03:06 ΜΜ CST

Περιγραφή

I think. Note larger size than laughing gulls which it is surrounded by

Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

cynodon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:37 ΠΜ CST
Χειμωνοβουτηχτάρι - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

cynodon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:28 ΜΜ CST
Μαυροβουτηχτάρι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:54 ΜΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Eastern Bluebird

Sialia sialis - Photo (c) Michael Gallo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gallo
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:52 ΜΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Song Sparrow

Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Cephas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο (Melospiza melodia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:37 ΜΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Canada Geese

Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:25 ΜΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Northern Mockingbird

Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:01 ΜΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Red-shouldered Hawk

Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:04 ΜΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Tufted Titmouse

Baeolophus bicolor - Photo (c) Stephen Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Baeolophus bicolor, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:05 ΜΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hermit Thrush

Ερμητική Τσίχλα - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:17 ΜΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Female Downy Woodpecker

Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:11 ΜΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Dark-eyed Junco

Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:41 ΠΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Mourning Dove

Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:50 ΠΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Tufted Titmouse

Baeolophus bicolor - Photo (c) Stephen Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Baeolophus bicolor, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:47 ΠΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Northern Cardinal

Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:04 ΠΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Eastern Bluebird

Sialia sialis - Photo (c) Michael Gallo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gallo
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:27 ΠΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hermit Thrush

Ερμητική Τσίχλα - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη erikjohnson43: Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7158