Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόκεπφος (Cepphus grylle)

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 11:41 AM AST
Μαυρόκεπφος - Photo (c) ecologyweb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Μαυρόκεπφος (Cepphus grylle)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

mkkennedy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 11:56 AM AST
Αμερικανικό Κεφαλούδι - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

ornitholarocque

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 02:19 PM EST
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

ornitholarocque

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 09:54 AM EST
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2016 01:10 PM EST
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

sevinda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 04:51 PM EDT
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

sevinda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 04:51 PM EDT
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

chrissy_hansen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

Appears to be a male due to the presence of a red whisker (male red shafted).

Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Alan R. Biggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2012 06:26 PM EDT
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Παρατηρητής

ornitholarocque

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 04:56 PM EST
Χιονάδα - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Χιονάδα (Eremophila alpestris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moshata

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 04:27 PM EST
Pinicola enucleator - Photo (c) tukkki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Pinicola enucleator, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

ornitholarocque

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 03:15 PM EST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

ornitholarocque

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 03:17 PM EST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

ornitholarocque

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 03:21 PM EST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

chrissy_hansen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphyrapicus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 01:45 PM PST

Περιγραφή

Eating an apple

Zonotrichia atricapilla - Photo (c) Terry & Julie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Zonotrichia atricapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 11:15 AM PST
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 11:22 AM PST
Passerculus sandwichensis - Photo (c) Steve Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Passerculus sandwichensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 11:35 AM PST
Anthus rubescens - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Anthus rubescens, Ένα μέλος του Σεισοπυγίδες (Οικογένεια Motacillidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 03:36 PM MST
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

cronicas_salvajes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 01:47 PM CET

Τόπος

León, España (Google, OSM)
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

cronicas_salvajes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 02:08 PM CET

Τόπος

León, España (Google, OSM)
Καλόγερος - Photo (c) Kev Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa)

Παρατηρητής

cronicas_salvajes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 02:17 PM CET

Τόπος

León, España (Google, OSM)
Κοκκινοπέρδικα - Photo (c) janeyd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

ericataylor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 04:03 AM EST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

miamimarqu3z

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 02:29 PM EST
Μαύρος Κύκνος - Photo (c) Salvador Poot Villanueva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knight17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

photos taken through a window. Not as sharp as they should be

Regulus calendula - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Regulus calendula, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkatka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 01:20 PM UTC
Regulus calendula - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Regulus calendula, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkatka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 01:17 PM UTC
Sayornis nigricans - Photo (c) Ingrid Taylar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

silvertop41

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 11:15 AM EST
Δενδρόπαπια - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eric_wilmot: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23563