Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanaisabelortali

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:00 PM -03
Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moiko_pakomio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2018
Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelo_pavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018

Περιγραφή

es una familia taxonómica de caracoles de mar similares a la lapa .
su nombre deriva de la característica abertura en la zona superior de su concha

Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefa_mora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018
Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boris_cisternas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018
Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aline_apolonio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Organismo de simetría bilateral de color verde oscuro, con distintas tonalidades de café. Posee una base ovalada y bordes granulados, Tiene estrias verticales las cuales se ordenan de manera circular hacia su centro. Presenta una forma cónica con un apéndice sobresaliente terminado en punta. Se encuentra generalmente adherido al sustrato rocoso

Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_segura

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2017 12:59 PM -03

Περιγραφή

Se observa una colonia de gastropodos encontrados en un orificio en la zona intermareal de dichato, tienen una forma cónica, alta, con abertura circular.

Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco89

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980 12:00 AM HST
Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2017 01:18 PM -03
Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2017 11:33 AM -03
Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_maldonado

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Palena, CL-LL, CL (Google, OSM)
Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esmoi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2015

Τόπος

Coquimbo (Google, OSM)

Ετικέτες

Siphonaria lessonii - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Siphonaria lessonii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

constanza_armijo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:07 PM UTC
Nothogenia - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Γένος Nothogenia, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

constanza_armijo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:52 PM UTC
Mazzaella laminarioides - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Mazzaella laminarioides, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietakaminsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 05:52 PM -04
Lophurella hookeriana - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Lophurella hookeriana, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliapaulaalonso

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:59 PM -04
Ptilonia magellanica - Photo (c) mpalaciossubiabre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Ptilonia magellanica, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabagur

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:00 PM -04
Callophyllis atrosanguinea - Photo (c) María Bagur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Callophyllis atrosanguinea, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabagur

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:24 PM -04
Sarcopeltis skottsbergii - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Sarcopeltis skottsbergii, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabagur

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:37 PM -04
Sarcopeltis skottsbergii - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Sarcopeltis skottsbergii, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabagur

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:48 PM -04
Ptilonia magellanica - Photo (c) mpalaciossubiabre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Ptilonia magellanica, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvlvt

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:37 PM PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Shannon DeVaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2008 02:49 PM EST
Γουνοφόρα Φώκια Της Ανταρκτικής - Photo (c) kyanite12, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Γουνοφόρα Φώκια Της Ανταρκτικής (Arctocephalus gazella)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2008 02:54 PM EST

Περιγραφή

Antarctic fur seal, Gold Harbour, South Georgia

Γουνοφόρα Φώκια Της Ανταρκτικής - Photo (c) kyanite12, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Γουνοφόρα Φώκια Της Ανταρκτικής (Arctocephalus gazella)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 10:40 AM PDT
Postelsia palmiformis - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Postelsia palmiformis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfabian

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015

Περιγραφή

Several colonies.

Postelsia palmiformis - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Postelsia palmiformis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2015
Postelsia palmiformis - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Postelsia palmiformis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srichakrapranav

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:58 PM IST
Chaetomorpha - Photo (c) Svenja Heesch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Γένος Chaetomorpha, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moiko_pakomio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2018
Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής (Otaria flavescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_sepulveda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2018 12:06 PM +03

Περιγραφή

El organismo presenta un cuerpo alargado, presenta extremidades alargadas y modificadas a forma de aletas, presenta un color cafe y el zona del cuello se observa que este organismo tiene una melena.

Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής (Otaria flavescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_salgadoa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018

Περιγραφή

organismo 3 veces mas grande que su cabeza en la cual se encuentra su boca, arriba de esta se proyectan sus bigotes alargados cerca de su nariz, donde a una pequeña distancia a la misma altura se encuentran sus ojos redondeados y cerca de estos sus orejas pequeñas,. su cuerpo esta cubierto de pelaje liso de tonalidad oscura, donde en su parte anterior posee la extremidad anterior adaptada como aleta y en su parte posterior se encuentra la extremidad posterior con 5 proyecciones rodeada por una membrana, cuerpo terminado con una pequeña cola en su parte dorsal

Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη erasmomac: Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής (Otaria flavescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 2687