Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jitensha2021

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 01:30 PM JST
Phasianus versicolor - Photo (c) Mark Williams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Williams
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Phasianus versicolor, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psoles

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 06:45 PM PDT
Rajidae - Photo (c) Tatiana Antokhina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatiana Antokhina
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Οικογένεια Rajidae, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 07:42 AM CDT
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 07:52 AM CDT
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:06 AM CDT

Περιγραφή

Ocoee likely

Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:44 AM CDT
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frecklesandgeckos

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 04:48 PM EDT
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cohen

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:58 PM EDT
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cohen

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:57 PM EDT
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrapinjoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 10:24 AM CDT
Desmognathus gvnigeusgwotli - Photo (c) Mila B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mila B.
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Desmognathus gvnigeusgwotli, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigezd

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 07:42 PM EDT
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:13 PM EDT
Desmognathus mavrokoilius - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Desmognathus mavrokoilius, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

roman_trokhymchuk

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 12:32 PM SAST
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kęstutis
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)
Megalobulimus martensianus - Photo (c) rondon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rondon
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Megalobulimus martensianus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randrudland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Solomon Islands (Google, OSM)
Charmosynoides margarethae - Photo (c) Rand Rudland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rand Rudland
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Charmosynoides margarethae, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Boa sigma

Παρατηρητής

dianabios

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 04:18 AM CST
Boa sigma - Photo (c) Jesus Gordolomi Butterball RC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesus Gordolomi Butterball RC
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Boa sigma, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Boa sigma

Παρατηρητής

dianabios

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 04:14 AM CST
Boa sigma - Photo (c) Jesus Gordolomi Butterball RC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesus Gordolomi Butterball RC
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Boa sigma, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffalubagus

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 04:52 PM PDT

Τόπος

Ferndale, CA, US (Google, OSM)
Monadenia subcarinata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Monadenia subcarinata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Μάιος 2020
Monadenia setosa - Photo (c) Tom Lawson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tom Lawson
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Monadenia setosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahan88

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2009 02:31 PM CST
Σκορπαινίδες - Photo (c) Shigeru Harazaki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shigeru Harazaki
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfiqrigroup

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 06:39 AM +07

Περιγραφή

Banyak bunglon taman di desa wonosari. Beberapa tahun lalu jarang terlihat. Tapi akhir akhir ini banyak dijumpai di halaman atau pekarangan rumah.

Calotes versicolor - Photo (c) Sujith Sivadas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sujith Sivadas
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Calotes versicolor, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prasannaparab

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2014

Περιγραφή

Bamboo Pit Viper (Trimeresurus gramineus Shaw, 1802).

Habitat: It is found in bamboo groves and forests, usually near streams.

The range of this species has been restricted to southern India. It is also rarely seen near Harishchandragad and some other mountain ranges of Western Ghats aka Sahyadris in Maharashtra.

SURPRISED TO SEE SUCH A CASUAL YAWN, THANKS TO OUR CAMERAS THESE DAYS, THEY HAPPEN TO HELP IN SUCH MOMENTS, TAKEN WITH CANON 100-400MM SO HAD PROBLEMS WITH DEPTH OF FIELD.

Craspedocephalus gramineus - Photo (c) Shailendra patil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shailendra patil
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Craspedocephalus gramineus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2011 02:52 PM HST
Haemadipsa guangchuanensis - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Haemadipsa guangchuanensis, Ένα μέλος του Βδέλλα (Υφομοταξία Hirudinea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arrowheadspiketail58

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021

Περιγραφή

See photo

Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) sewal62, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιβηρική Τίγρη (Panthera tigris ssp. altaica)

Παρατηρητής

alekseyfaraway

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020
Σιβηρική Τίγρη - Photo (c) Mathias Appel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Σιβηρική Τίγρη (Panthera tigris ssp. altaica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanicadventures

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 01:29 PM UTC

Περιγραφή

The red shell on the very right

Ilyanassa obsoleta - Photo (c) maggidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by maggidy
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Ilyanassa obsoleta, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelcostello17

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 11:23 PM PDT
Ilyanassa obsoleta - Photo (c) maggidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by maggidy
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Ilyanassa obsoleta, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fulmarus

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2016

Τόπος

Easter Island (Google, OSM)
Astrostole platei - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erasmo Macaya
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Astrostole platei, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireo27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Chrysuronia lilliae - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Chrysuronia lilliae, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Chrysuronia lilliae - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη ep2314: Chrysuronia lilliae, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 4431