Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 11:32 ΠΜ WAT
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will98370

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 12:07 ΜΜ AEST
Ανθόμυγα - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Ανθόμυγα (Γένος Anthomyia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjonion

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Chloropidae - Photo (c) John Guerin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Guerin
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Οικογένεια Chloropidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missaaaax

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 11:52 ΠΜ -04

Τόπος

Loncotraro (Google, OSM)
Καλλιφόρα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Καλλιφόρα (Γένος Calliphora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leegeorgeson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 05:59 ΠΜ AEDT
Rhiniinae - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Υποοικογένεια Rhiniinae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

edendeb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:53 ΠΜ AEDT
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelvale

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 04:45 ΠΜ -05
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Asiloidea - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Υπεροικογένεια Asiloidea, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 12:55 ΜΜ ACST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 12:48 ΜΜ ACST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoedavis

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 04:33 ΜΜ AEDT
Μύγες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoedavis

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 04:38 ΜΜ AEDT
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

microbin_

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 02:56 ΜΜ WITA
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)

Παρατηρητής

microbin_

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 02:53 ΜΜ WITA
Χρυσόμυγα - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Χρυσόμυγα (Γένος Chrysomya)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikasdprasad

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 08:04 ΠΜ IST
Tephritoidea - Photo (c) Seth Musker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Seth Musker
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Υπεροικογένεια Tephritoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

termeszet1

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 09:46 ΠΜ CET
Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvcruz

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 12:17 ΠΜ CET
Scathophaga stercoraria - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Scathophaga stercoraria, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

nicovr

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 06:31 ΜΜ CET
Οιστροειδή - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

samuelduarte

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 03:52 ΜΜ WET
Calobatinae - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Υποοικογένεια Calobatinae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)

Παρατηρητής

lizsnow

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 07:52 ΠΜ AEST
Καλλιφορίδες - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_smith1

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 05:45 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

8mm long

Ogcodes - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Γένος Ogcodes, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhkaaks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2006 01:27 ΜΜ CEST

Τόπος

Kaaks, Deutschland (Google, OSM)
Scathophaga - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Γένος Scathophaga, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhkaaks

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 02:03 ΜΜ CEST

Τόπος

Kaaks, Deutschland (Google, OSM)
Scathophaga stercoraria - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Scathophaga stercoraria, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhkaaks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2006 12:02 ΜΜ CEST

Τόπος

Kaaks, Deutschland (Google, OSM)
Scathophaga - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Γένος Scathophaga, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhkaaks

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2007 10:56 ΠΜ CEST

Τόπος

Kaaks, Deutschland (Google, OSM)
Scathophaga stercoraria - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Scathophaga stercoraria, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhkaaks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2006 03:57 ΜΜ CEST

Τόπος

Kaaks, Deutschland (Google, OSM)
Scathophaga stercoraria - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Scathophaga stercoraria, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 05:08 ΜΜ NZDT
Calliphora stygia - Photo (c) wild_wind, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by wild_wind
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Calliphora stygia, Ένα μέλος του Καλλιφόρα (Γένος Calliphora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancazoletto

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 11:03 ΠΜ CAT
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσόμυγα (Γένος Chrysomya)

Παρατηρητής

marshall-clark

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 05:05 ΜΜ AEST
Χρυσόμυγα - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Χρυσόμυγα (Γένος Chrysomya)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuplungos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:48 ΠΜ CET
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη enfo96: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 93