Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgangb

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 02:46 PM CEST
Ophrys araneola - Photo (c) Andres Klein, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andres Klein
Η ταυτότητα του χρήστη emmimuh: Ophrys araneola, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

blumeninhessen

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

378 blühende Exemplare

Ανακαμπτίς Η Νηπία - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emmimuh: Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

lisa_sch

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 02:54 PM CEST

Τόπος

Kinzenbach (Google, OSM)
Ανακαμπτίς Η Νηπία - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emmimuh: Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgangb

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 02:46 PM CEST
Ophrys sphegodes araneola - Photo (c) Étienne VENNETIER, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Étienne VENNETIER
Η ταυτότητα του χρήστη emmimuh: Ophrys sphegodes ssp. araneola [inactive], Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qgroom

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 10:53 AM SAST
Melampyrum pratense - Photo (c) Miika Silfverberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emmimuh: Melampyrum pratense, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 12:42 PM CEST
Prunella grandiflora - Photo (c) cpu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cpu
Η ταυτότητα του χρήστη emmimuh: Prunella grandiflora, Ένα μέλος του Προυνέλα (Γένος Prunella)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)
Lilium martagon - Photo (c) Hermann Falkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emmimuh: Lilium martagon, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7