Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

locations approximate

Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apearson20

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 11:31 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Caught off DAPU5

Bombus pensylvanicus - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Bombus pensylvanicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apearson20

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 11:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Caught off CITE3

Bombus pensylvanicus - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Bombus pensylvanicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredith57

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 02:16 ΜΜ CDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveniidatx

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 03:22 ΜΜ CDT

Τόπος

Decatur, TX, US (Google, OSM)
Linum pratense - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Linum pratense, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franwitte

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 10:47 ΠΜ CDT
Sherardia arvensis - Photo (c) rudyclaeys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Sherardia arvensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larutaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 11:03 ΠΜ CDT
Verbena halei - Photo (c) Steve Harbula, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Harbula
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Verbena halei, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larutaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 12:02 ΜΜ CDT

Τόπος

Decatur, TX, US (Google, OSM)
Asclepias asperula - Photo (c) Russ Hoverman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russ Hoverman
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Asclepias asperula, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkingstick2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2017 02:04 ΜΜ CST
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apearson20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:46 ΠΜ CDT

Τόπος

Decatur, TX, US (Google, OSM)
Helianthus annuus - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhamby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 03:21 ΜΜ CDT

Τόπος

Decatur, TX, US (Google, OSM)
Symphyotrichum ericoides - Photo (c) Adrian Sydor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adrian Sydor
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Symphyotrichum ericoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhamby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 04:22 ΜΜ CDT

Τόπος

Decatur, TX, US (Google, OSM)
Asclepias asperula - Photo (c) Russ Hoverman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russ Hoverman
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Asclepias asperula, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apearson20

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:33 ΠΜ CDT

Τόπος

Muenster, TX, US (Google, OSM)
Asclepias viridis - Photo (c) F. Douglas Martin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Asclepias viridis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 08:59 ΠΜ CDT

Περιγραφή

QIII Dyno area not in treatment

Lactuca - Photo (c) Leonard Rüdenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonard Rüdenberg
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Γένος Lactuca, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paige51066

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 07:43 ΜΜ CDT
Asclepias asperula - Photo (c) Russ Hoverman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russ Hoverman
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Asclepias asperula, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinpedraza

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:55 ΠΜ CDT

Τόπος

Denton, TX, USA (Google, OSM)
Melissodes - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Υπογένος Melissodes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

robwhylev

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:34 ΠΜ CDT
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessaboucher

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 07:39 ΠΜ CDT

Τόπος

Decatur, TX, US (Google, OSM)
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dstrbd_ecologist

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:39 ΠΜ CDT

Τόπος

Decatur, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lots of them on the buttonbush, Cephalanthus occidentalis

Bombus pensylvanicus - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Bombus pensylvanicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

meredith57

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 09:01 ΠΜ CDT
Κυαμοειδή - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredith57

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 08:56 ΠΜ CDT
Oenothera - Photo (c) betsy_irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by betsy_irwin
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Γένος Oenothera, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larutaylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:30 ΠΜ CDT

Τόπος

Decatur, TX, US (Google, OSM)
Glandularia bipinnatifida - Photo (c) Katelyn Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Katelyn Rose
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Glandularia bipinnatifida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredith57

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 09:24 ΠΜ CDT

Τόπος

Era, TX, US (Google, OSM)
Asclepias asperula - Photo (c) Russ Hoverman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russ Hoverman
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Asclepias asperula, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:34 ΜΜ CDT
Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holliecarron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 12:00 ΜΜ CDT

Τόπος

Era, TX, US (Google, OSM)
Silphium - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Γένος Silphium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 05:37 ΜΜ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmt5

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 07:21 ΜΜ CDT
Polypremum procumbens - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Polypremum procumbens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinpedraza

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Denton, TX, USA (Google, OSM)
Bombus pensylvanicus - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Bombus pensylvanicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinpedraza

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 09:48 ΠΜ CDT

Τόπος

Denton, TX, USA (Google, OSM)
Hippodamia convergens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Hippodamia convergens, Ένα μέλος του Ιπποδάμεια (Γένος Hippodamia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher_graffam

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 09:20 ΠΜ CDT

Τόπος

Muenster, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The stripes on the stem darken and thicken towards the base.

Arnoglossum plantagineum - Photo (c) Dawn Stover, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dawn Stover
Η ταυτότητα του χρήστη emlichtenberg: Arnoglossum plantagineum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 334