Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sco66

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 01:24 ΜΜ CDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfox16

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_nutcase

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 10:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Meadowbrook Marsh (Google, OSM)
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianw

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 07:27 ΠΜ EDT
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

realtor1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 08:34 ΜΜ CDT
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdjames

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 10:23 ΜΜ CDT
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotosmurf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 10:42 ΜΜ CDT
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 08:17 ΠΜ CDT
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmoon10751

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 06:16 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:45 ΠΜ CDT
Chironomus decorus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Chironomus decorus, Ένα μέλος του Χειρονόμος (Γένος Chironomus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 07:16 ΜΜ CDT
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:47 ΠΜ CDT
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_thibault

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 09:01 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Boucherville Qc
Parc de la Frayère

Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonorabee

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:40 ΜΜ CDT
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucieguindon

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 09:55 ΠΜ EDT
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletskylight

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 06:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Using iNat's top suggestion for ID. Beautiful green color; many similar insects out tonight - stand still and give it a few seconds before you've got several resting on you. This is the edge of a creekbed; it would be a great place to net for insects this time of year.

Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich451

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:54 ΜΜ CDT
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:14 ΜΜ CDT

Τόπος

Plano, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

National Moth Week at Connemara Nature Preserve with BPTMNs!

Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmunc

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 07:38 ΜΜ EDT
Axarus festivus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Axarus festivus, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwilliams76

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 09:46 ΠΜ EDT
Sapromyza brachysoma - Photo (c) Stephen Luk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Luk
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Sapromyza brachysoma, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgingold

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 11:44 ΠΜ EDT
Condylostylus comatus - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Condylostylus comatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrenhavenri

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Rhode Island, US (Google, OSM)
Condylostylus caudatus - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Condylostylus caudatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeppelinmage

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 03:42 ΜΜ EDT
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deeproots42

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:49 ΠΜ EDT
Condylostylus sipho - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Condylostylus sipho, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlintonvt

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 10:38 ΠΜ EDT

Τόπος

Calais, VT, USA (Google, OSM)
Condylostylus patibulatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Condylostylus patibulatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marydeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:32 ΜΜ EDT

Τόπος

Rochester, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen on cultivated pepper plant

Condylostylus caudatus - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Condylostylus caudatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marydeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:32 ΜΜ EDT

Τόπος

Rochester, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen on cultivated pepper plant

Condylostylus caudatus - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Condylostylus caudatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesnaturejournal

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 11:02 ΠΜ EDT
Condylostylus sipho - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Condylostylus sipho, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hitchcom

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017
Condylostylus caudatus - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη emendela: Σύνθετο Condylostylus caudatus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1892