Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

maitewaag

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 10:29 ΠΜ CEST
Συρφίδες - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)

Παρατηρητής

maitewaag

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 09:45 ΠΜ CEST
Κερκοποειδή - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maitewaag

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 12:15 ΜΜ CEST
Κολεόπτερα - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kluza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 04:59 ΜΜ NZDT
Adalia bipunctata - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Adalia bipunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Ύαινα (Crocuta crocuta)

Παρατηρητής

nigelforshaw

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 01:51 ΜΜ SAST
Στικτή Ύαινα - Photo (c) mary-hunter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mary-hunter
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Στικτή Ύαινα (Crocuta crocuta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)

Παρατηρητής

anbalemans

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 11:11 ΠΜ CEST
Γεράνιο Το Μαλακό - Photo (c) Joan Knapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Joan Knapp
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anbalemans

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 11:08 ΠΜ CEST
Tyria jacobaeae - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Tyria jacobaeae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maitewaag

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 11:13 ΠΜ CEST
Phyllopertha horticola - Photo (c) Luboš Duchek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luboš Duchek
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Phyllopertha horticola, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

maitewaag

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 10:52 ΠΜ CEST
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Elio Giacone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elio Giacone
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maitewaag

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 10:21 ΠΜ CEST
Myosotis - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Γένος Myosotis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

andrawaag

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 11:40 ΜΜ SAST
Cuculidae - Photo (c) kirk gardner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by kirk gardner
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Οικογένεια Cuculidae, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marijke24

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 12:09 ΜΜ SAST
Solanum dulcamara - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

bkanatuur

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 03:37 ΜΜ SAST
Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pauline Catling
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joostnieuwenhuizen

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 04:41 ΜΜ CEST

Τόπος

Alkmaar, Nederland (Google, OSM)
Succinea putris - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Succinea putris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

ronrave

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2014 03:33 ΜΜ CEST
Δίπσακος - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Δίπσακος (Dipsacus fullonum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 07:13 ΠΜ CEST

Τόπος

CKGR, Botsuana (Google, OSM)
Λευκός Πελαργός - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgecardona1

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2017 12:30 ΜΜ -05
Holothele longipes - Photo (c) Saifudeen Muhammad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saifudeen Muhammad
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Holothele longipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flint62

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 07:29 ΠΜ MSK
Coenagrion puella - Photo (c) cjalcazar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Coenagrion puella, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torr77

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 04:20 ΜΜ SAST
Lagurus ovatus - Photo (c) vittorio1962, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vittorio1962
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Lagurus ovatus, Ένα μέλος του Αβενίνες (Υποφυλή Aveninae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgecardona1

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2017 12:30 ΜΜ -05
Aphonopelma - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sypster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2015

Περιγραφή

Pink Galahs

Eolophus roseicapilla - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Eolophus roseicapilla, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sypster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2015

Περιγραφή

Pink Galahs

Eolophus roseicapilla - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Eolophus roseicapilla, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sypster

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2015

Περιγραφή

Pink Galahs

Eolophus roseicapilla - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη emelinenikki: Eolophus roseicapilla, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23