Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztatla18

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 01:27 ΜΜ CDT
Echeveria desmetiana - Photo (c) Axuxco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Axuxco
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria desmetiana, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepelmeme16

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό
Echeveria pulvinata leucotricha - Photo (c) Leticia Soriano Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia Soriano Flores
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria pulvinata var. leucotricha, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deasei

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2017 11:21 ΠΜ CST
Echeveria pulvinata leucotricha - Photo (c) Leticia Soriano Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia Soriano Flores
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria pulvinata var. leucotricha, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monitorzapotitlansalinas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018 10:28 ΠΜ CST
Echeveria pulvinata leucotricha - Photo (c) Leticia Soriano Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia Soriano Flores
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria pulvinata var. leucotricha, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deasei

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2017 10:39 ΠΜ HST
Echeveria pulvinata leucotricha - Photo (c) Leticia Soriano Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia Soriano Flores
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria pulvinata var. leucotricha, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejidocaltepec

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 08:24 ΜΜ EDT
Echeveria pulvinata leucotricha - Photo (c) Leticia Soriano Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia Soriano Flores
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria pulvinata var. leucotricha, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcarreyes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2005 11:11 ΠΜ CST
Echeveria rulfiana - Photo (c) Emmanuel Guevara Lazcano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Emmanuel Guevara Lazcano
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria rulfiana, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quirino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 03:06 ΜΜ CDT
Echeveria perezcalixii - Photo (c) H. David  Jimeno Sevilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria perezcalixii, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hvillalonmoreno

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2015
Echeveria runyonii - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria runyonii, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2011 09:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

aff. E. rodolfi

Echeveria rodolfoi - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria rodolfoi, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugeniamendiola

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2015

Περιγραφή

Crassulacea observada en una zona de matorral submontano

Ετικέτες

Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria trianthina, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

najera_tutor

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2016 02:12 ΜΜ -05
Echeveria lyonsii - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria lyonsii, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldo_echeverria

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2014
Echeveria humilis - Photo (c) Ulises Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ulises Torres
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria humilis, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opuntia

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2016 04:09 ΜΜ CDT
Echeveria bifida - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria bifida, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estebee

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2017 05:35 ΜΜ CDT
Echeveria humilis - Photo (c) Ulises Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ulises Torres
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria humilis, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepelmeme16

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό
Echeveria leucotricha - Photo (c) Leticia Soriano Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leticia Soriano Flores
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria leucotricha [inactive], Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnthium

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2017 05:08 ΠΜ HST
Echeveria simulans - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria simulans, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 11:04 ΠΜ CDT
Echeveria colorata - Photo (c) frankymax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria colorata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calliepillar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 10:20 ΠΜ CDT
Echeveria semivestita - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elí García-Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria semivestita, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deasei

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017 01:19 ΜΜ CST
Echeveria rosea - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria rosea, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό
Echeveria longissima aztatlensis - Photo (c) carlosmartorell69, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by carlosmartorell69
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria longissima var. aztatlensis, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

najera_tutor

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 02:48 ΠΜ -05

Περιγραφή

sp. nov.

Echeveria bifida - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria bifida, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sensei_oax

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2018 08:11 ΠΜ CST
Echeveria juarezensis - Photo (c) Eugenio Padilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Eugenio Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria juarezensis, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huracan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 11:37 ΠΜ CST
Echeveria goldmanii - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria goldmanii, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresap

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2016
Echeveria racemosa - Photo (c) Teresa Pegan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teresa Pegan
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria racemosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_monter

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 02:59 ΜΜ CST

Περιγραφή

Observada creciendo sobre rocas siempre

Echeveria racemosa - Photo (c) Teresa Pegan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teresa Pegan
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria racemosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irlandaavila

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 11:27 ΠΜ UTC
Echeveria grisea - Photo (c) A.J. C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by A.J. C.
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria grisea, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar_damian_jimenez

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 12:37 ΜΜ CDT
Echeveria amoena - Photo (c) The Ruth Bancroft Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria amoena, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisamndez

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 10:18 ΠΜ -05
Echeveria montana - Photo (c) Eugenio Padilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Eugenio Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria montana, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinacea

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 09:45 ΠΜ -05
Echeveria subalpina - Photo (c) Allen Coombes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Allen Coombes
Η ταυτότητα του χρήστη elmer29: Echeveria subalpina, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 295