Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιονταρόψαρο (Pterois miles)

Παρατηρητής

emil222

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 07:16 ΜΜ EEST
Λιονταρόψαρο - Photo (c) brentch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Λιονταρόψαρο (Pterois miles)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)

Παρατηρητής

steffi23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:41 ΜΜ EEST
Μουρμούρα - Photo (c) Roberto Pillon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Pillon
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκάρος (Sparisoma cretense)

Παρατηρητής

thomas_cuypers1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023
Σκάρος - Photo (c) Nicolas Lagière, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Lagière
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Σκάρος (Sparisoma cretense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊτανούρι (Thalassoma pavo)

Παρατηρητής

thomas_cuypers1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023
Γαϊτανούρι - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Γαϊτανούρι (Thalassoma pavo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλπα (Sarpa salpa)

Παρατηρητής

thomas_cuypers1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023
Σάλπα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Σάλπα (Sarpa salpa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)

Παρατηρητής

marcorastelli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 05:56 ΜΜ EEST
Μουρμούρα - Photo (c) Roberto Pillon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Pillon
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερμανός (Siganus luridus)

Παρατηρητής

thomas_cuypers1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023
Γερμανός - Photo (c) Nicolas Lagière, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Lagière
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Γερμανός (Siganus luridus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάστρος (Oedalechilus labeo)

Παρατηρητής

suburbanpoison

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 07:01 ΠΜ EEST
Γάστρος - Photo (c) Gökçe Coşkun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gökçe Coşkun
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Γάστρος (Oedalechilus labeo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλιάρα (Parablennius sanguinolentus)

Παρατηρητής

byronpapadopoulos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 04:47 ΜΜ EEST
Σαλιάρα - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Σαλιάρα (Parablennius sanguinolentus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλογρίτσα (Chromis chromis)

Παρατηρητής

sarahfaulwetter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 05:30 ΜΜ EEST
Καλογρίτσα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Καλογρίτσα (Chromis chromis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Πέρκα (Serranus scriba)

Παρατηρητής

hawkhawk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Θαλάσσια Πέρκα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Θαλάσσια Πέρκα (Serranus scriba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawkhawk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Μεσογειακός Καρδινάλιος - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Μεσογειακός Καρδινάλιος (Apogon imberbis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυλιάς (Diplodus vulgaris)

Παρατηρητής

hawkhawk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Αυλιάς - Photo (c) Philippe Guillaume, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Αυλιάς (Diplodus vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλπα (Sarpa salpa)

Παρατηρητής

hawkhawk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Σάλπα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Σάλπα (Sarpa salpa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλογρίτσα (Chromis chromis)

Παρατηρητής

hawkhawk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Καλογρίτσα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Καλογρίτσα (Chromis chromis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανούρι (Oblada melanurus)

Παρατηρητής

hawkhawk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Μελανούρι - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Μελανούρι (Oblada melanurus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γύλος (Coris julis)

Παρατηρητής

byronpapadopoulos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 03:43 ΜΜ EEST
Γύλος - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Γύλος (Coris julis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Πέρκα (Serranus scriba)

Παρατηρητής

byronpapadopoulos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 04:27 ΜΜ EEST
Θαλάσσια Πέρκα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Θαλάσσια Πέρκα (Serranus scriba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυλιάς (Diplodus vulgaris)

Παρατηρητής

byronpapadopoulos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 04:25 ΜΜ EEST
Αυλιάς - Photo (c) Philippe Guillaume, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Αυλιάς (Diplodus vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γύλος (Coris julis)

Παρατηρητής

xiuhcuauhtli

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 03:19 ΜΜ EEST
Γύλος - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Γύλος (Coris julis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊτανούρι (Thalassoma pavo)

Παρατηρητής

xiuhcuauhtli

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 03:30 ΜΜ EEST
Γαϊτανούρι - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Γαϊτανούρι (Thalassoma pavo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊτανούρι (Thalassoma pavo)

Παρατηρητής

byronpapadopoulos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 03:56 ΜΜ EEST
Γαϊτανούρι - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Γαϊτανούρι (Thalassoma pavo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Πέρκα (Serranus scriba)

Παρατηρητής

byronpapadopoulos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 03:46 ΜΜ EEST
Θαλάσσια Πέρκα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Θαλάσσια Πέρκα (Serranus scriba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctaklis

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 11:07 ΠΜ EEST

Τόπος

3klissies, ios (Google, OSM)

Περιγραφή

the brown on the left, over the orange sponge.

Phallusia fumigata - Photo (c) Bernat Espigulé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernat Espigulé
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Phallusia fumigata, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjr1905

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 12:08 ΜΜ EEST
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) plantperson7654, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακράκανθος Αχινός (Diadema setosum)

Παρατηρητής

stasklav

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 07:10 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Depth: 7 meters
Observed living by the side of a rock housing a Muraena helena

Μακράκανθος Αχινός - Photo (c) Αφροδίτη Λιαμή, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Αφροδίτη Λιαμή
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Μακράκανθος Αχινός (Diadema setosum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

xeniorn

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 04:12 ΜΜ CEST

Περιγραφή

barometric depth [m]: 5

Τσιπούρα - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Τσιπούρα (Sparus aurata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

alessandro802

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 04:42 ΜΜ CEST
Τσιπούρα - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Τσιπούρα (Sparus aurata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 02:26 ΜΜ EEST
Τσιπούρα - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Τσιπούρα (Sparus aurata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 02:43 ΜΜ EEST
Τσιπούρα - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη eleni_emmanoui: Τσιπούρα (Sparus aurata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 288