Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024
Bengalia - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Bengalia, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaveen_madushka

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 12:52 ΠΜ +0530

Τόπος

Udawela, Sri Lanka (Google, OSM)

Περιγραφή

This guy was sneaking out on a moth (2nd photo)
Nothing happened since the moth flew away

Epeus - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Epeus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milroy

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 09:31 ΜΜ +0530
Sathrophyllia - Photo (c) jiangyou, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jiangyou
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Sathrophyllia, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaveen_madushka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 07:06 ΜΜ +0530

Τόπος

Udawela, Sri Lanka (Google, OSM)
Chrysops dispar - Photo (c) Chathuri Jayatissa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chathuri Jayatissa
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Chrysops dispar, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

senolskeleton

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 09:28 ΜΜ +0530

Περιγραφή

Chrysops dispar - Photo (c) Chathuri Jayatissa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chathuri Jayatissa
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Chrysops dispar, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

senolskeleton

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 09:09 ΜΜ +0530

Περιγραφή

@elapjrornis sir

Pirithoicus ophthalmicus - Photo (c) Aravinth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aravinth
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Pirithoicus ophthalmicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

senolskeleton

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 11:09 ΠΜ +0530

Περιγραφή

Genus Hyllus?
@elaphrornis

Hyllus - Photo (c) H. K. Tang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Hyllus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bensmith605

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 05:06 ΜΜ +0530
Myrmarachnini - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Φυλή Myrmarachnini, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 01:27 ΜΜ +0530
Ohtaius annularis - Photo (c) Amila P Sumanapala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amila P Sumanapala
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Ohtaius annularis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

shaveen_madushka

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 01:53 ΜΜ +0530

Περιγραφή

Mandaramnuwara, Nuwara Eliya
At an elavation about 1450m from sea level

Μηλολονθίνες - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laoegor

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 12:37 ΜΜ +0530
Pandanus - Photo (c) feno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by feno
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Pandanus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dogsarethecoolest

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 11:10 ΠΜ +0530
Nephrotoma - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Nephrotoma, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dogsarethecoolest

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 11:10 ΠΜ +0530
Τιπουλοειδή - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dogsarethecoolest

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 10:25 ΠΜ +0530
Hersiliidae - Photo (c) Iván Montes de Oca Cacheux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Iván Montes de Oca Cacheux
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Οικογένεια Hersiliidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Kurunegala, LK (Google, OSM)
Dictis striatipes - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Dictis striatipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chathuri_jayatissa

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 10:04 ΠΜ IST
Dictis striatipes - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Dictis striatipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chathuri_jayatissa

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 07:44 ΠΜ IST
Dictis striatipes - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Dictis striatipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milroy

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 03:04 ΜΜ +0530
Scytodidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Οικογένεια Scytodidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chekr

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 05:56 ΠΜ IST
Xenobolus carnifex - Photo (c) R K, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by R K
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Xenobolus carnifex, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)

Παρατηρητής

weyertb

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 07:01 ΠΜ +0530

Τόπος

Cejlon, Uva, LK (Google, OSM)
Μπλε Παγώνι - Photo (c) Cloudtail the Snow Leopard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weyertb

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 06:57 ΠΜ +0530

Τόπος

Cejlon, Uva, LK (Google, OSM)
Pseudophilautus - Photo (c) Sanjaya Kanishka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sanjaya Kanishka
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Pseudophilautus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suggest

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 05:52 ΜΜ +0530
Harpagophoridae - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Οικογένεια Harpagophoridae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johannes-mueller

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 07:26 ΠΜ +0530

Περιγραφή

Female

Harpactes fasciatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Harpactes fasciatus, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johannes-mueller

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 10:20 ΠΜ +0530
Pulchriphyllium agathyrsus - Photo (c) Kestrel DeMarco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kestrel DeMarco
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Pulchriphyllium agathyrsus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johannes-mueller

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 10:32 ΠΜ +0530
Juliformia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Υπερτάξη Juliformia, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goshitha9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 03:07 ΜΜ PST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Conocephalus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Conocephalus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

senolskeleton

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 10:08 ΜΜ +0530
Scytodidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Οικογένεια Scytodidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Phisidini - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Φυλή Phisidini, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

senolskeleton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 10:41 ΜΜ +0530
Τεττιγονίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vancia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Ετικέτες

Cratioma myops - Photo (c) Eshqa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eshqa
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Cratioma myops, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8327