Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

anuradha11

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:44 PM +0530
Τεττιγονίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Myrmarachne - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Myrmarachne, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milroy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:38 PM +0530
Rhene flavicomans - Photo (c) sunnyjosef, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sunnyjosef
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Rhene flavicomans, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Salticinae - Photo (c) Jay Sun Len, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Sun Len
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Υποοικογένεια Salticinae, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savani_sewwandi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 01:34 PM +0530
Hyllus - Photo (c) H. K. Tang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Hyllus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 07:52 AM +0530
Cusuma flavifusa - Photo (c) Michael and Nancy van der Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael and Nancy van der Poorten
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Cusuma flavifusa, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2016 10:02 PM +0530
Cusuma flavifusa - Photo (c) Michael and Nancy van der Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael and Nancy van der Poorten
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Cusuma flavifusa, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Menemerus bivittatus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aravinth6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:44 AM +0530
Burrinia humbertiana - Photo (c) Aravinth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Aravinth
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Burrinia humbertiana, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Dictynidae - Photo (c) naturalist_ua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Οικογένεια Dictynidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Myrmarachne - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Myrmarachne, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Marengo - Photo (c) Prasanna Parab, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prasanna Parab
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Marengo, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Marengo - Photo (c) Prasanna Parab, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prasanna Parab
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Marengo, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmgvdp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 1893

Περιγραφή

Type specimen. Photo used with permission by NHM-UK. Year of observation may not be accurate.

Cusuma flavifusa - Photo (c) Michael and Nancy van der Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael and Nancy van der Poorten
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Cusuma flavifusa, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Chrysomyinae - Photo (c) Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lee
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Υποοικογένεια Chrysomyinae, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

ayeshma_sewwandi_adikari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 01:06 PM +0530
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakuna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Καλλιφορίδες - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tharushi_imalka

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 06:59 PM +0530

Τόπος

Gampaha, Sri Lanka (Google, OSM)
Nephilinae - Photo (c) Justin R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Υποοικογένεια Nephilinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksnider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 05:29 PM EDT
Halyomorpha halys - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαργίνες (Υποοικογένεια Sarginae)

Παρατηρητής

vimukthi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:29 PM +0530

Περιγραφή

Possess wings closed.. black color.. wings paler

Σαργίνες - Photo (c) Rodrigo Paiva Lazaro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodrigo Paiva Lazaro
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Σαργίνες (Υποοικογένεια Sarginae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bandajb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 10:58 AM +0530
Heterorrhina elegans - Photo (c) Doug Taron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Taron
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Heterorrhina elegans, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lululunar

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Velarifictorus micado - Photo (c) John Himmelman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by John Himmelman
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Velarifictorus micado, Ένα μέλος του Γρυλλίνες (Υποοικογένεια Gryllinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynalew

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Cricket was much louder before recording started

Velarifictorus micado - Photo (c) John Himmelman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by John Himmelman
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Velarifictorus micado, Ένα μέλος του Γρυλλίνες (Υποοικογένεια Gryllinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cofa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 09:36 AM EDT
Allonemobius allardi - Photo (c) Thomas J. Walker/Singing Insects of North America, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Allonemobius allardi, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedgemaze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 11:09 PM EDT
Hapithus saltator - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Hapithus saltator, Ένα μέλος του Γρυλλίδες (Οικογένεια Gryllidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cofa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:04 PM EDT
Allonemobius allardi - Photo (c) Thomas J. Walker/Singing Insects of North America, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Allonemobius allardi, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardomutuberria

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:29 AM +0530
Plexippus - Photo (c) c.centium, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Γένος Plexippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbarber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 09:58 AM EDT
Agaricaceae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 02:56 PM EDT
Dilophus spinipes - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Dilophus spinipes, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbenal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:10 AM EDT

Περιγραφή

last photo was taken with phone camera

Evania appendigaster - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Claghorn
Η ταυτότητα του χρήστη elaphrornis: Evania appendigaster, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 6936