Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024

Περιγραφή

3 mm

Xyleborus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Γένος Xyleborus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yrtymstra

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 11:38 ΜΜ EDT
Euplatypus compositus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Euplatypus compositus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgarriga

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Elaphidion irroratum - Photo (c) Seth Ausubel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Ausubel
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Elaphidion irroratum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydneyrouviere

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 12:31 ΜΜ EDT
Osmopleura chamaeropis - Photo (c) Amauri Toscano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amauri Toscano
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Osmopleura chamaeropis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chickenparmesan24

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Rhode Island, US (Google, OSM)

Περιγραφή

if I remember correctly, I beat it from cultivated Chamaecyparis

Phloeosinus dentatus - Photo (c) Jeff Eickwort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Eickwort
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Phloeosinus dentatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:19 ΜΜ EDT
Prosapia bicincta - Photo (c) solomon v. hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon v. hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Prosapia bicincta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:32 ΜΜ EDT
Chrysomela scripta - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Chrysomela scripta, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:40 ΜΜ EDT
Xylotrechus sagittatus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Xylotrechus sagittatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:52 ΜΜ EDT
Xylotrechus sagittatus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Xylotrechus sagittatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:50 ΜΜ EDT
Alaus myops - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Alaus myops, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanfarquhar

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 07:06 ΜΜ EDT
Rhus copallinum - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Rhus copallinum, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drbh2o

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 05:56 ΜΜ EDT
Erythrina herbacea - Photo (c) Dwight Bohlmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwight Bohlmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Erythrina herbacea, Ένα μέλος του Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drbh2o

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 05:56 ΜΜ EDT
Leucoptera erythrinella - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Leucoptera erythrinella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024

Περιγραφή

3.2 mm

Stenoscelis brevis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Stenoscelis brevis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirkleyv

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 08:57 ΜΜ EDT
Xylosandrus crassiusculus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Xylosandrus crassiusculus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juniebug

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Ips - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Γένος Ips, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oiledolives

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Thysanoes fimbricornis - Photo (c) Oliver Yung, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oliver Yung
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Thysanoes fimbricornis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oiledolives

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Xyleborus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Γένος Xyleborus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotvanotteren

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 08:18 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Xyleborus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Γένος Xyleborus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperatl

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:52 ΜΜ EDT
Xyleborus celsus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Xyleborus celsus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotvanotteren

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 06:47 ΜΜ EDT
Xyleborus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Γένος Xyleborus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_rorabaugh

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Euplatypus compositus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Euplatypus compositus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldfalcon

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 09:25 ΜΜ CDT
Euplatypus compositus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Euplatypus compositus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgmay

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 09:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Home (Google, OSM)
Euplatypus compositus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Euplatypus compositus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seangolden

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:39 ΜΜ CDT
Euplatypus compositus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Euplatypus compositus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencross

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 09:57 ΜΜ EDT
Euplatypus compositus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Euplatypus compositus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlars2

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Chrysomela scripta - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Chrysomela scripta, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sting_ry

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 01:26 ΜΜ EDT
Rhynchophorus cruentatus - Photo (c) Harrison Faulk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Harrison Faulk
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Rhynchophorus cruentatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsgzoe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 01:33 ΜΜ EST
Chalcophora virginiensis - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Chalcophora virginiensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 05:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Came to a blacklight at Long Pine Key on one of the bathrooms.

My blacklighting observations from LPK before sunrise:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-04-28&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&project_id=blacklighting-florida&user_id=joemdo

Video showing the lights I use for a typical setup:
https://youtu.be/tavmTa7WoPk

Blacklighting project for Florida: https://www.inaturalist.org/projects/blacklighting-florida

More details in general about my 2024 City Nature Challenge:
https://www.inaturalist.org/journal/joemdo/93673-city-nature-challenge-2024

Corthylini - Photo (c) Jeff Eickwort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Eickwort
Η ταυτότητα του χρήστη eickwort: Φυλή Corthylini, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 16845