Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knyazeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020
Alchemilla baltica - Photo (c) Светлана Пальчикова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Alchemilla baltica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 06:22 PM +13
Convolvulus persicus - Photo (c) ru_osmanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Convolvulus persicus, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiya_29

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 06:42 PM +03
Thymus pulegioides - Photo (c) Giovanni Fontana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Thymus pulegioides, Ένα μέλος του Θύμος (Γένος Thymus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knyazeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020
Bupleurum aureum - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Bupleurum aureum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knyazeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020
Pyrola rotundifolia - Photo (c) Kari Lahtinen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Pyrola rotundifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λέτσινο Το Τραχύ (Leccinum scabrum)

Παρατηρητής

knyazeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020
Λέτσινο Το Τραχύ - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Λέτσινο Το Τραχύ (Leccinum scabrum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knyazeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020
Suillus luteus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Suillus luteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 05:21 PM MSK
Geranium gymnocaulon - Photo (c) Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Geranium gymnocaulon, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

jimbojones

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 08:45 AM ADT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuliashadrina

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 06:39 PM +03
Buxus sempervirens - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Buxus sempervirens, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuliashadrina

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 10:41 AM +03
Asarum europaeum - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Asarum europaeum, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen-mikrukova

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020
Cantharellus cibarius - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Cantharellus cibarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasia0511

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 10:47 AM +03
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irina_tikhonova00

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 10:28 AM MSK
Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) - Photo (c) Serhii Koniakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irina_tikhonova00

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 02:10 PM MSK
Argentina anserina - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Argentina anserina, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irina_tikhonova00

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 02:20 PM MSK
Rorippa sylvestris - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Rorippa sylvestris, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)

Παρατηρητής

irina_tikhonova00

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 02:25 PM MSK
Χελιδονόχορτο - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)

Παρατηρητής

irina_tikhonova00

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 02:39 PM MSK
Γάλιο Το Μόλλουγο - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pivoshenkojana12

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 11:11 AM +03
Medicago falcata - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Medicago falcata, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 08:12 AM +03
Rubus saxatilis - Photo (c) Ole Husby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Rubus saxatilis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 03:23 PM +03
Cantharellus cibarius - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Cantharellus cibarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020

Τόπος

Нема (Google, OSM)
Bistorta officinalis - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Bistorta officinalis, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρώμη (Avena sativa)

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 01:05 PM +03
Βρώμη - Photo (c) Laurie Sheppard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Βρώμη (Avena sativa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 01:08 PM +03

Τόπος

Нема (Google, OSM)
Pastinaca sativa sylvestris - Photo (c) hjrvermont, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Pastinaca sativa ssp. sylvestris, Ένα μέλος του Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 01:09 PM +03
Calamagrostis epigejos - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Calamagrostis epigejos, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 01:09 PM +03

Τόπος

Нема (Google, OSM)
Hieracium umbellatum - Photo (c) Eva Ekeblad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Hieracium umbellatum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 01:09 PM +03

Τόπος

Нема (Google, OSM)
Medicago × varia - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Medicago × varia, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 01:10 PM +03
Lupinus polyphyllus - Photo (c) katroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Lupinus polyphyllus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 01:11 PM +03
Potentilla argentea - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Potentilla argentea, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marrtan

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 01:12 PM +03
Artemisia absinthium - Photo (c) Татьяна Губина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη egoshina: Artemisia absinthium, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 137