Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 11:25 AM -05
Miltonia - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Miltonia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 08:40 AM -05
Maxillaria egertoniana - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Maxillaria egertoniana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 08:43 AM -05
Porroglossum - Photo (c) rudygelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Porroglossum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 08:59 AM -05
Masdevallia peristeria - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Masdevallia peristeria, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:55 AM -05
Lepanthes - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Lepanthes, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:07 AM -05
Epidendrum - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Epidendrum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 07:11 AM -05
Epidendrum - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Epidendrum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:27 AM -05
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Sobralia gentryi, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:31 AM -05
Scaphosepalum - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Scaphosepalum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:35 AM -05
Scaphosepalum - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Scaphosepalum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:39 AM -05
Lepanthes - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Lepanthes, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:41 AM -05
Scaphosepalum - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Scaphosepalum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:47 AM -05
Aspicela bourcieri - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Aspicela bourcieri, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 09:22 AM -05
Burmeistera - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Burmeistera, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:56 PM -05
Xylobium leontoglossum - Photo (c) rudygelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Xylobium leontoglossum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:58 PM -05
Maxillaria - Photo (c) Stefano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Maxillaria, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:02 PM -05
Brassia ocanensis - Photo (c) Holger Beck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Brassia ocanensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:06 PM -05
Erycina - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Erycina, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:08 PM -05
Pleurothallis - Photo (c) Alex in situ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Pleurothallis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:45 AM -05
Stanhopea - Photo (c) Miguel García Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Stanhopea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:04 PM -05
Lepanthes - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Lepanthes, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:02 PM -05
Pleurothallis - Photo (c) Alex in situ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Γένος Pleurothallis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesebas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 02:09 PM -04
Cypherotylus impressopunctatus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Cypherotylus impressopunctatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heimatlos

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 06:24 PM EDT
Collybiopsis luxurians - Photo (c) Peter Vahlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Collybiopsis luxurians, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierarias29

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Balzar, Ecuador (Google, OSM)
Phobetron hipparchia - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Phobetron hipparchia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heimatlos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 06:35 PM -05
Boana appendiculata - Photo (c) incaroads0, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Lee
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Boana appendiculata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:38 PM PDT
Maxillaria grandiflora - Photo (c) 
Orchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Maxillaria grandiflora, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2018 01:56 PM -05
Pleroma heteromallum - Photo (c) Anneke Jonker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Pleroma heteromallum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heimatlos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 01:35 AM EDT
Eulepidotis juncida - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Eulepidotis juncida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heimatlos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 08:55 PM -05
Graphea marmorea - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eerikaschulz: Graphea marmorea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2134