Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bromboid

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:36 ΜΜ PDT
Hesperocyparis macrocarpa - Photo (c) ajpena61, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ajpena61
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Hesperocyparis macrocarpa, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

californiagrey

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 11:26 ΠΜ PDT
Ribes sanguineum - Photo (c) Tyler Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Ribes sanguineum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bromboid

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:36 ΜΜ PDT
Cupressus macrocarpa - Photo (c) jriebe2016, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Cupressus macrocarpa [inactive], Ένα μέλος του Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bromboid

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:42 ΜΜ PDT
Fragaria chiloensis - Photo (c) Miriam Olivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miriam Olivera
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Fragaria chiloensis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luma

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 03:47 ΜΜ PDT
Τσουκνίδα Η Καυστική - Photo (c) lcnygard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Τσουκνίδα Η Καυστική (Urtica urens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia)

Παρατηρητής

atmrunner

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 05:32 ΜΜ PDT
Φακελωτή - Photo (c) Laura O'Halloran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

lesliemacdonald

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 02:15 ΜΜ PST
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

fivecreeks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 09:56 ΠΜ PST

Περιγραφή

In dead or dying elm, very silent, 9th St meadow, probably had gorged on berries of old ivy.

Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) ava!, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ava!
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

claudinerlco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 07:54 ΠΜ PST

Περιγραφή

Seems to be the alpha female for this area of the park.

Κογιότ - Photo (c) Vishal Subramanyan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vishal Subramanyan
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmooi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:20 ΠΜ PST

Περιγραφή

With a pollinator (red arrow in second photo, magnified in the third photo), possibly Platycheirus?

Ribes sanguineum - Photo (c) Tyler Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Ribes sanguineum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 01:03 ΜΜ PST
Opuntia littoralis - Photo (c) Enrique, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enrique
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Opuntia littoralis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 03:16 ΜΜ PST
Cotoneaster - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Γένος Cotoneaster, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 03:21 ΜΜ PST
Sambucus cerulea - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Sambucus cerulea, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:39 ΜΜ PST
Claytonia perfoliata - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Claytonia perfoliata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:04 ΜΜ PST
Platanus racemosa - Photo (c) Chris Cameron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Platanus racemosa, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mulchmaiden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 02:18 ΜΜ PST
Chasmanthe floribunda - Photo (c) lilredhen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilredhen
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Chasmanthe floribunda, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deo2015

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 02:03 ΜΜ PST
Chasmanthe floribunda - Photo (c) lilredhen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilredhen
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Chasmanthe floribunda, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

highonearth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 02:17 ΜΜ PST

Τόπος

San Francisco (Google, OSM)
Ribes sanguineum - Photo (c) Tyler Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Ribes sanguineum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowy_egret_julia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

Seen in a small grove of redwood trees.

Ariolimax californicus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Ariolimax californicus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lon melane

Παρατηρητής

biophiliac

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 12:17 ΜΜ PDT
Lon melane - Photo (c) Esaú Valdenegro-Brito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Esaú Valdenegro-Brito
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Lon melane, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danabrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 01:45 ΜΜ PDT
Sayornis nigricans - Photo (c) Robyn Waayers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robyn Waayers
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

danabrown

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 02:11 ΜΜ PDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

rangersteph91

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 03:02 ΜΜ PDT
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikerichman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 11:11 ΠΜ PDT

Τόπος

Fairfax, CA, US (Google, OSM)
Calochortus luteus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Calochortus luteus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikerichman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 11:11 ΠΜ PDT

Τόπος

Fairfax, CA, US (Google, OSM)
Clarkia purpurea - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Clarkia purpurea, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keenanpepper

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 03:21 ΜΜ PDT
Adelpha californica - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Adelpha californica, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzyl

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:23 ΜΜ PDT
Calochortus luteus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Calochortus luteus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 03:50 ΜΜ PST

Τόπος

Hercules, CA, US (Google, OSM)
Τσουκνίδα Η Καυστική - Photo (c) lcnygard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Τσουκνίδα Η Καυστική (Urtica urens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violethull

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 01:44 ΜΜ UTC
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eekim: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 29