Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennysusername

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Hydrobates castro - Photo (c) Thibaud Aronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thibaud Aronson
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Hydrobates castro, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panhandleteach30

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 04:57 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miss_fortune

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 01:40 ΠΜ EDT
Αμερικανική Λευκή Ίβιδα - Photo (c) fabiomanfredini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fabiomanfredini
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Αμερικανική Λευκή Ίβιδα (Eudocimus albus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

frednimms

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 07:26 ΠΜ EDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oppa56

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 09:30 ΠΜ EDT
Quiscalus major - Photo (c) z7nikon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by z7nikon
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Quiscalus major, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

alexis_tinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 09:38 ΠΜ EDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

lee23n46

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 09:08 ΠΜ EDT
Τρίχρωμος Ερωδιός - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

z7nikon

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2014 08:18 ΠΜ EDT

Τόπος

Sarasota, FL, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Thalasseus maximus - Photo (c) Omar Del Toro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Del Toro
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Thalasseus maximus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

holly99536

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 08:24 ΠΜ EDT
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) MARMAR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MARMAR
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

holly99536

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 08:25 ΠΜ EDT
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) MARMAR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MARMAR
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

cheriphillips

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 11:29 ΠΜ EDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

therainiedog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:30 ΠΜ EDT

Τόπος

Gainesville (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

meredith97382

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 09:59 ΠΜ EDT
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) MARMAR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MARMAR
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheriphillips

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Peucaea aestivalis - Photo (c) Michael E Drummond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael E Drummond
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Peucaea aestivalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

cheriphillips

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 08:44 ΠΜ EDT
Κίτρινος Χυμοπότης - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

coryi4ever

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:41 ΜΜ EDT

Τόπος

West End, FL, USA (Google, OSM)
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

coryi4ever

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:41 ΜΜ EDT

Τόπος

West End, FL, USA (Google, OSM)
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

coryi4ever

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:41 ΜΜ EDT

Τόπος

West End, FL, USA (Google, OSM)
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

coryi4ever

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:41 ΜΜ EDT

Τόπος

West End, FL, USA (Google, OSM)
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

melissa99187

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 11:44 ΠΜ EDT
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coryi4ever

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:54 ΜΜ EDT

Τόπος

West End, FL, USA (Google, OSM)
Melanerpes carolinus - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

coryi4ever

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:56 ΜΜ EDT

Τόπος

West End, FL, USA (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

coryi4ever

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:59 ΜΜ EDT

Τόπος

West End, FL, USA (Google, OSM)
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) Tom Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheriphillips

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 09:33 ΠΜ EST
Spizella pusilla - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Spizella pusilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheriphillips

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 10:10 ΠΜ EST
Sialia sialis - Photo (c) Michael Gallo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gallo
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheriphillips

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 09:59 ΠΜ EST
Sitta pusilla - Photo (c) sdrov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sdrov
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Sitta pusilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

helentarrau

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 10:57 ΠΜ EDT
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

birdwatcher312

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 11:05 ΠΜ EDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

findsiguess

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 11:09 ΠΜ EDT
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtorres250

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 11:12 ΠΜ EDT
Egretta rufescens - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη edwinwilke: Egretta rufescens, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 5132