Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fpizarro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Bombus dahlbomii - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Bombus dahlbomii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siu_yey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 05:42 PM -03
Diphaglossa gayi - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Diphaglossa gayi, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alitazzz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:14 PM -03
Eristalis tenax - Photo (c) hobiecat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Eristalis tenax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 12:01 PM UTC
Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής - Photo (c) Susana Isabel Ortali, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής (Otaria byronia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 11:57 AM UTC
Pelecanus thagus - Photo (c) Alastair Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Pelecanus thagus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 12:01 PM UTC
Larus dominicanus - Photo (c) Ray Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Larus dominicanus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos1782

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 08:35 AM -03
Hylorina sylvatica - Photo (c) marcelobonino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Hylorina sylvatica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsoncontardo

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2012 11:08 PM -04
Pleurodema thaul - Photo (c) taller_alas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Pleurodema thaul, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsoncontardo

Ημερομηνία

Μάιος 2012
Rhinella arunco - Photo (c) Francisco Iturriaga, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Rhinella arunco, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsoncontardo

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2012 11:16 PM -04
Systellura longirostris - Photo (c) Edison Ocaña, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Systellura longirostris, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsoncontardo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2012 11:10 PM -04
Pleurodema thaul - Photo (c) taller_alas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Pleurodema thaul, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2017
Pleurodema thaul - Photo (c) taller_alas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Pleurodema thaul, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017
Rollandia rolland - Photo (c) Rachid H, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Rollandia rolland, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 03:11 PM HST
Chroicocephalus maculipennis - Photo (c) payayita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Chroicocephalus maculipennis, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feliperabanal

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2011 02:20 PM -03
Tachymenis chilensis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Tachymenis chilensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Λιμόζα (Limosa haemastica)

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 02:58 PM HST
Αμερικανική Λιμόζα - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Αμερικανική Λιμόζα (Limosa haemastica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 02:41 PM HST
Geranoaetus polyosoma - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Geranoaetus polyosoma, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτόραμφο Γλαρόνι (Thalasseus elegans)

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)
Λεπτόραμφο Γλαρόνι - Photo (c) marlin harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Λεπτόραμφο Γλαρόνι (Thalasseus elegans)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 03:13 PM HST
Phalacrocorax brasilianus - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Phalacrocorax brasilianus, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2017 02:27 PM HST
Coragyps atratus - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2017 01:57 PM HST
Geranoaetus polyosoma - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Geranoaetus polyosoma, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2017 02:48 PM HST
Lessonia rufa - Photo (c) Liam Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Lessonia rufa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 03:04 PM HST
Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα - Photo (c) cyric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by cyric
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα (Calidris pusilla)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτόραμφο Γλαρόνι (Thalasseus elegans)

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)
Λεπτόραμφο Γλαρόνι - Photo (c) marlin harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Λεπτόραμφο Γλαρόνι (Thalasseus elegans)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 02:57 PM HST
Phytotoma rara - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Phytotoma rara, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 12:30 PM HST
Phalacrocorax brasilianus - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Phalacrocorax brasilianus, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yecosdelinco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2020 02:30 PM HST
Spatula platalea - Photo (c) Silvia Mallet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Spatula platalea, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reawh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2017 05:12 AM CET
Curaeus curaeus - Photo (c) Rigoberto Yáñez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Curaeus curaeus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reawh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2017 06:41 AM CET
Lophonetta specularioides - Photo (c) Christian Artuso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Lophonetta specularioides, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drsch

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020
Phytotoma rara - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eduardomillaresgmez: Phytotoma rara, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 34