Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

katie_bard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019 03:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

Found the the water of a local creek and viewed under a microscope.

Διάτομα - Photo (c) pali_nalu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

bwang29

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 02:43 ΜΜ PDT
Διάτομα - Photo (c) pali_nalu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariannhernandez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 03:51 ΜΜ CDT
Closterium - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Closterium, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crogers1234

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 03:16 ΜΜ CDT

Τόπος

Comanche, TX, US (Google, OSM)
Monactinus simplex - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Monactinus simplex, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οστρακώδη (Ομοταξία Ostracoda)

Παρατηρητής

crogers1234

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 02:43 ΜΜ CDT

Τόπος

Comanche, TX, US (Google, OSM)
Οστρακώδη - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Οστρακώδη (Ομοταξία Ostracoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaylenreed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 02:53 ΜΜ CDT

Τόπος

Proctor Lake (Google, OSM)

Περιγραφή

Water sample taken from Proctor Spillway.

Flatworms are small, measuring around 3 to 15 mm (0.1 to 0.6 inches). They have a soft, leaf-shaped body covered by tiny hairs (cilia). Their spade-shaped head has two eyes.

They are common in many parts of the world. Most live in freshwater ponds and rivers, usually under rocks or water plants.

Dalytyphloplanida - Photo (c) Jeremiah Degenhardt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeremiah Degenhardt
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Υποτάξη Dalytyphloplanida, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaylenreed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022

Περιγραφή

Forktails are small or very small damselflies. The compound eyes of mature individuals have a dark upper region and contrasting lower part. The thorax is often green and may have lateral stripes and the abdomen in males is black with a blue tip. Females of some species are polymorphic, some being orangish and darkening with age, while others resemble the male.

Large distribution. It is particularly frequent around garden ponds, but can also be found near almost any waterbody and away from its breeding sites in grassland and woodland.

Argia sedula - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Argia sedula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaylenreed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022

Τόπος

Proctor Lake, TX (Google, OSM)

Περιγραφή

Valves are sigmoid. The axial area is narrow and also sigmoid, containing a sigmoid raphe. The striae are comprised of punctate areolae and form rows that are perpendicular and parallel to the apical and transapical axes. The central area is round to elliptic.

It is primarily an epipelic species that lives unattached on fine substrates. This species is considered to be globally distributed in freshwater but has also been observed in brackish habitats. Larger specimens are observed in exposed sites in a main lake basin rather than in protected embayments.

Gyrosigma - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Gyrosigma, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trientalid

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 11:50 ΠΜ PDT
Halamphora - Photo (c) Shelly Wu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shelly Wu
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Halamphora, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omclellan

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 04:31 ΜΜ CDT

Τόπος

Wahpeton, IA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Scale bar = 10 μm

Staurosira construens - Photo (c) khatcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by khatcher
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Staurosira construens, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cody303

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:21 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found by sea rim national park in Texas. This is a species of Cyanobacteria. This Cyanobacteria was moving around slowly on the slide and was much larger than any other species around.

Oscillatoriales - Photo (c) pierrenoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pierrenoel
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Τάξη Oscillatoriales, Ένα μέλος του Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cody303

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 02:54 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found in the Bosque river in Stephenville Texas off of a riffle near a rock outcropping. This species of green algae is common in most water ways that have flow. It can grow up to several centimeters in length and up to 100 micrometers wide.

Spirogyra - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Spirogyra, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah594

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 02:44 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Water sample was taken from proctor lake.

Desmodesmus - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Desmodesmus, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah594

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:17 ΜΜ -05

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

From sea rim state park. Spiral form and long.

Spirulina - Photo (c) Mark Webber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Webber
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Spirulina, Ένα μέλος του Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah594

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:35 ΜΜ -05

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Orientation is zipper like. Found at the Martin Dies State Park.

Scenedesmus apiculatus - Photo (c) Hannah Marie Williams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hannah Marie Williams
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Scenedesmus apiculatus, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maktipton

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:15 ΜΜ -05

Περιγραφή

Sea Rim State Park
Epipsammic

Euglena - Photo (c) djpmapfer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Euglena, Ένα μέλος του Πρωτόζωα (Βασίλειο Protozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skylars_2002

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 03:36 ΜΜ UTC

Τόπος

Dublin, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at Proctor Lake

Cladophora - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Cladophora, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skylars_2002

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:28 ΜΜ -05
Spirogyra - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Spirogyra, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor_mueller

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 03:05 ΜΜ UTC
Cladophora - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Cladophora, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor_mueller

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:03 ΜΜ -05
Spirogyra - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Spirogyra, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 11:17 ΠΜ SAST
Nostoc - Photo (c) René Stalder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by René Stalder
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Nostoc, Ένα μέλος του Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kittylovermewmew

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This was found in Huntsville State Park in Texas. It was found in early April

Spirogyra - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Spirogyra, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahan88

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 10:58 ΠΜ CST

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)
Surirellaceae - Photo (c) Giuseppe Vago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Οικογένεια Surirellaceae, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahan88

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 11:05 ΠΜ CST

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)
Pleurosigma - Photo (c) tintinnidguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Pleurosigma, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

karl_feng

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021

Τόπος

Qingdao, CN-SD, CN (Google, OSM)
Nitzschia - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Nitzschia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniomorenotalamantes

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 11:51 ΜΜ CDT
Synedra goulardii - Photo (c) Natalia Pucheta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Natalia Pucheta
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Synedra goulardii, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresa_goodwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 06:00 ΜΜ CDT

Τόπος

Thorndale, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This was a diamond shape protist found in my family's tank. Has a double line edge and pretty clear in the middle.

Naviculales - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Τάξη Naviculales, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_mmr

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019
Oscillatoriales - Photo (c) pierrenoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pierrenoel
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Τάξη Oscillatoriales, Ένα μέλος του Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

infinite

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019
Proboscia - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarka Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Γένος Proboscia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniomorenotalamantes

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 11:51 ΜΜ CDT
Η ταυτότητα του χρήστη ecoleader11: Synedra goulardi [inactive], Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2019
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Στατιστικά

  • 128