Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_argentopratus

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:00 ΜΜ CEST
Teucrium flavum - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Teucrium flavum, Ένα μέλος του Τεύκριο (Γένος Teucrium)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_argentopratus

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:52 ΜΜ CEST
Coris monspeliensis - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Coris monspeliensis, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_argentopratus

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:45 ΜΜ CEST
Coronilla juncea - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Coronilla juncea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xxtbirdseeker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 11:53 ΠΜ CST
Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanugoh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 04:48 ΜΜ EEST
Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 05:16 ΜΜ +03
Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_ivansson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 10:05 ΠΜ +03
Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_ferreira

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 02:35 ΜΜ WEST
Coenagrion mercuriale - Photo (c) Stan van Remmerden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stan van Remmerden
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Coenagrion mercuriale, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yves_le_bail

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 11:46 ΠΜ CEST
Coenagrion mercuriale - Photo (c) Stan van Remmerden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stan van Remmerden
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Coenagrion mercuriale, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renko

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:39 ΜΜ CEST
Coenagrion scitulum - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Coenagrion scitulum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Coenagrion scitulum - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Coenagrion scitulum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Coenagrion scitulum - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Coenagrion scitulum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_kreitmeier

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 01:00 ΜΜ CEST
Coenagrion mercuriale - Photo (c) Stan van Remmerden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stan van Remmerden
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Coenagrion mercuriale, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieleritella

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:51 ΠΜ CEST
Aiolopus puissanti - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Aiolopus puissanti, Ένα μέλος του Αιολόπους (Γένος Aiolopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 03:32 ΜΜ CEST
Aiolopus strepens - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Aiolopus strepens, Ένα μέλος του Αιολόπους (Γένος Aiolopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 03:32 ΜΜ CEST
Αιολόπους - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Αιολόπους (Γένος Aiolopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιολόπους Ο Θαλασσινός Θαλασσινός (Aiolopus thalassinus ssp. thalassinus)

Παρατηρητής

alabetaa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 10:14 ΜΜ CEST

Τόπος

Canohès, France (Google, OSM)
Αιολόπους Ο Θαλασσινός Θαλασσινός - Photo (c) Arno Beidts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arno Beidts
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Αιολόπους Ο Θαλασσινός Θαλασσινός (Aiolopus thalassinus ssp. thalassinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιολόπους Ο Θαλασσινός Θαλασσινός (Aiolopus thalassinus ssp. thalassinus)

Παρατηρητής

alabetaa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 10:14 ΜΜ CEST

Τόπος

Canohès, France (Google, OSM)
Αιολόπους - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Αιολόπους (Γένος Aiolopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabetaa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 10:14 ΜΜ CEST

Τόπος

Canohès, France (Google, OSM)
Aiolopus strepens - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Aiolopus strepens, Ένα μέλος του Αιολόπους (Γένος Aiolopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelnc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:57 ΜΜ CEST
Aiolopus strepens - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Aiolopus strepens, Ένα μέλος του Αιολόπους (Γένος Aiolopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelnc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:57 ΜΜ CEST
Αιολόπους - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Αιολόπους (Γένος Aiolopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

soundless

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 12:46 ΜΜ MDT
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

aurearamon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 03:08 ΜΜ CEST

Τόπος

Barcelona, Espanya (Google, OSM)
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

janet_yi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 01:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Englewood (Google, OSM)
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbastia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:07 ΜΜ CEST

Περιγραφή

? Ou ericifolia ? Pas assez de détails sur la photo

Fumana procumbens - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jason Grant
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Fumana procumbens, Ένα μέλος του Κιστοειδή (Οικογένεια Cistaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbastia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:18 ΜΜ CEST
Diplotaxis erucoides - Photo (c) manonj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Diplotaxis erucoides, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_halen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:48 ΜΜ CEST
Πορτοκαλόχρους Πιερίδα - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Πορτοκαλόχρους Πιερίδα (Colias croceus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis07

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 01:27 ΜΜ CEST
Clinopodium nepeta - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Σύνθετο Clinopodium nepeta, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis07

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 11:02 ΠΜ CEST
Phillyrea angustifolia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Phillyrea angustifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis07

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 11:02 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Rumex × pratensis (R.crispus×R.obtudifolius)

Rumex crispus - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eclo: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 33