Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cheeky little thing tried to hide. Almost pulled it off, too.

Poecile carolinensis - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Colaptes auratus luteus - Photo (c) Bilcha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bilcha
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Colaptes auratus ssp. luteus, Ένα μέλος του Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Poecile carolinensis - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Podilymbus podiceps - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Podilymbus podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Sturnella magna - Photo (c) Michael E Drummond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael E Drummond
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Sturnella magna, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlesavenengo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 08:51 ΠΜ EDT
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 03:59 ΜΜ EST
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casita

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 07:44 ΠΜ EST
Calidris - Photo (c) Thum Allen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thum Allen
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Γένος Calidris, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liren

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:18 ΜΜ CDT

Περιγραφή

845

Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα (Calidris pusilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

tefetro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:25 ΠΜ UTC
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) ava!, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ava!
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nottjes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 07:41 ΠΜ UTC
Leiothlypis celata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Leiothlypis celata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa8787

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:44 ΠΜ UTC
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tefetro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:23 ΠΜ UTC
Melanerpes carolinus - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tefetro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 10:05 ΠΜ UTC
Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο - Photo Shenandoah  National Park, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο (Zonotrichia albicollis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khalling

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 08:07 ΠΜ CDT
Sayornis phoebe - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Sayornis phoebe, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:10 ΠΜ CST
Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

listvaml0036

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 08:26 ΠΜ UTC
Αμερικανική Καρδερίνα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάρος Της Ισλανδίας (Larus glaucoides)

Παρατηρητής

frankf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 12:02 ΜΜ CST
Larus glaucoides thayeri - Photo (c) Guy Monty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Larus glaucoides ssp. thayeri, Ένα μέλος του Γλάρος Της Ισλανδίας (Larus glaucoides)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmiller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 01:13 ΜΜ CST
Acanthis flammea - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Acanthis flammea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tefetro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 05:01 ΜΜ UTC

Τόπος

Edina, MN, USA (Google, OSM)
Dryobates villosus - Photo (c) Alain Maire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alain Maire
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Dryobates villosus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Παρατηρητής

liren

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 10:04 ΠΜ CST
Νανόκυκνος - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmamowery

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:07 ΠΜ UTC
Melanerpes carolinus - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

cynestor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 01:11 ΜΜ PST
Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) arachphotobia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by arachphotobia
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

peeppeepnuthatch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spotted eating at a feeder stocked with a mix consisting of:

Black oil sunflower seeds
Safflower seeds
Striped sunflower seeds
Peanut pieces
Raisins
Dried cherries

It snowed last night, and the ground is still covered in a layer perhaps 0.25" deep.

Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

mcferny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 01:23 ΜΜ CST
Μεγακήρυλος - Photo (c) Rand Rudland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rand Rudland
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

mcferny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 01:13 ΜΜ CST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

paultavares

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 12:58 ΜΜ EST
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jams99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 01:42 ΜΜ EST

Τόπος

Manalapan, FL, USA (Google, OSM)
Grapsus grapsus - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Grapsus grapsus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

rumeltr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 04:09 ΜΜ EST
Χαλικοκυλιστής - Photo (c) John Clough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Clough
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

mimsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 04:35 ΜΜ CST
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) MARMAR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MARMAR
Η ταυτότητα του χρήστη easleyma: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 30