Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquina2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Rabidosa - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Rabidosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lstevens_23

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:45 ΠΜ CST
Hogna antelucana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Hogna antelucana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buglovermonica

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 11:16 ΠΜ CST
Schizocosa avida - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Neubauer
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Schizocosa avida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srponnam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:17 ΜΜ CST
Pardosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notrod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 01:34 ΜΜ CDT
Hogna antelucana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Hogna antelucana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faith_labry

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 02:11 ΜΜ CST

Περιγραφή

I found this fella on the GAB wall as I was walking to my biochemistry lab to take the final! Unfortunately did not have the time or tools to attempt to get a ventral shot :(

Schizocosa avida - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Neubauer
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Schizocosa avida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marthatate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 12:02 ΜΜ CDT
Rabidosa - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Rabidosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielwillow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 06:31 ΜΜ CST

Τόπος

Roma, TX, US (Google, OSM)
Hogna antelucana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Hogna antelucana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielwillow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 06:31 ΜΜ CST

Τόπος

Roma, TX, US (Google, OSM)
Sosippus - Photo (c) Felix Morales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Morales
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Sosippus, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasminerabocse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 06:53 ΜΜ CST
Schizocosa avida - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Neubauer
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Schizocosa avida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

nathanmayflower

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:17 ΜΜ CST
Pardosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 06:51 ΜΜ CST
Rabidosa rabida - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Mirko Schoenitz
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Rabidosa rabida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neyla0524

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 08:12 ΜΜ CDT
Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodzsár József Bence
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buggiesworld

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Lycosinae - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Υποοικογένεια Lycosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whitepenguin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 06:34 ΜΜ CST
Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodzsár József Bence
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babypinkorca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 06:00 ΜΜ CST
Schizocosa - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Schizocosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garciahali

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 04:23 ΜΜ CST

Περιγραφή

Class arachnid

Rabidosa rabida - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Mirko Schoenitz
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Rabidosa rabida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 02:18 ΠΜ CDT
Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodzsár József Bence
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

futureisabella

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 03:45 ΜΜ CST
Pardosa mercurialis - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Neubauer
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Pardosa mercurialis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blueberder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Tigrosa - Photo (c) Dalton Ramsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dalton Ramsey
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Tigrosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 05:37 ΜΜ CST

Περιγραφή

6

Instar 3: body length = 2.8mm

Hogna 'incognita'

Collected from mother shown here:
https://www.inaturalist.org/observations/188761126

Observation set of this individual:
https://www.inaturalist.org/observations?verifiable=any&place_id=any&field:Same%20specimen%20over%20time=192921704

Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodzsár József Bence
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raelynnb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:58 ΜΜ CST
Pardosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesley_v_strong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Schizocosa - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Schizocosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

sans legs, ~10mm long

Tigrosa - Photo (c) Dalton Ramsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dalton Ramsey
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Tigrosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:57 ΜΜ CST
Pardosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylshessa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:17 ΜΜ CST

Περιγραφή

Chevrons are not visible on the abdomen except when photo is over exposed (pic 5). Ventral side is all black

Rabidosa punctulata - Photo (c) Dickie Riggs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dickie Riggs
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Rabidosa punctulata, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jzarate17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 01:47 ΜΜ CST

Τόπος

Cibolo, TX, USA (Google, OSM)
Hogna antelucana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Hogna antelucana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmitch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:22 ΜΜ CST
Schizocosa avida - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Neubauer
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Schizocosa avida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_bach

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:20 ΜΜ CST
Rabidosa rabida - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Mirko Schoenitz
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Rabidosa rabida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeweeden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 11:18 ΠΜ CST
Schizocosa - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Schizocosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10518