Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

animal_buff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:57 PM UTC

Τόπος

Tomball, TX, US (Google, OSM)
Tigrosa georgicola - Photo (c) Amber Hart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Tigrosa georgicola, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyjordan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 04:48 PM CST

Περιγραφή

Frequently running out on the water

Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 03:57 PM UTC
Rabidosa rabida - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Rabidosa rabida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovebirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 08:36 PM CST
Rabidosa punctulata - Photo (c) jawinget, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jawinget
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Rabidosa punctulata, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovebirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:25 PM CST
Pardosa mercurialis - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Pardosa mercurialis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdavenport

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:07 PM CDT

Περιγραφή

My Yard in the City of Uvalde, Uvalde County Texas

Hogna baltimoriana - Photo (c) Alex Harman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Hogna baltimoriana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j12

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:50 PM CST
Rabidosa rabida - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Rabidosa rabida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerriwelch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:29 AM UTC
Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonpike1980

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Rabidosa rabida - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Rabidosa rabida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

garrettljohnson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:37 AM UTC

Τόπος

Electra, TX, US (Google, OSM)
Tigrosa - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Tigrosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:39 PM CST
Tigrosa - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Tigrosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilsee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2017 08:04 PM CDT
Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilsee

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 08:36 PM UTC
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilsee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 12:56 PM CST
Pardosa mercurialis - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Pardosa mercurialis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 04:27 PM CST
Rabidosa rabida - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Rabidosa rabida, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberenergy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 02:59 PM CDT
Tigrosa - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Tigrosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

amberenergy

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:31 AM CDT
Schizocosa - Photo (c) Redamp19, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Schizocosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_faggard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 08:15 PM CDT
Arctosa littoralis - Photo (c) Isa Betancourt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Arctosa littoralis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smcminn25

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gharrell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:15 PM UTC
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdawg63

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:25 PM UTC
Rabidosa punctulata - Photo (c) jawinget, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jawinget
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Rabidosa punctulata, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology123

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2018 10:11 AM CST
Pardosa lapidicina - Photo (c) Dan MacNeal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Pardosa lapidicina, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology123

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 06:17 PM CDT
Pardosa lapidicina - Photo (c) Dan MacNeal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Pardosa lapidicina, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlespaxton

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:20 PM CDT

Τόπος

Monroe, LA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A spider that walks on tip-toes!

Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildfish

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 05:51 PM UTC
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micrathene

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:56 PM CDT
Schizocosa - Photo (c) Redamp19, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Schizocosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinebiker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:05 PM CDT
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillylan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 11:46 PM CDT
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celestial_garden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 06:35 PM UTC
Arctosa littoralis - Photo (c) Isa Betancourt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Arctosa littoralis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillylan

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:43 PM CDT
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη eaneubauer: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2887