Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joselyne_barakagwira

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 08:16 ΠΜ UTC

Τόπος

Huye, Rwanda (Google, OSM)
Tetragnathidae - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Οικογένεια Tetragnathidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loisposey

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 04:05 ΠΜ CAT
Leucauge auronotum - Photo (c) Dan Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Lee
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Leucauge auronotum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_dufrenne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Seychelles (Google, OSM)

Περιγραφή

small spider about 1.5cm long.

Leucauge argyrescens - Photo (c) Juan José Areso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan José Areso
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Leucauge argyrescens, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudekolwelter

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Seychelles (Google, OSM)
Mesida thorelli - Photo (c) Guillaume Dupuy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guillaume Dupuy
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Mesida thorelli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leeroyestrale

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 01:45 ΜΜ +04
Nephilingis livida - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Nephilingis livida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leeroyestrale

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Seychelles (Google, OSM)
Mesida thorelli - Photo (c) Guillaume Dupuy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guillaume Dupuy
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Mesida thorelli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2010 09:44 ΠΜ CEST
Trichonephila inaurata - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Trichonephila inaurata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2010 07:13 ΠΜ CEST

Περιγραφή

I guess

Trichonephila inaurata - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Trichonephila inaurata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2010 07:38 ΠΜ CEST
Nephilingis livida - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Nephilingis livida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2010 07:38 ΠΜ CEST

Περιγραφή

no idea

Prasonica - Photo (c) Doug Charlton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Charlton
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Prasonica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudekolwelter

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

Seychelles (Google, OSM)
Mesida thorelli - Photo (c) Guillaume Dupuy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guillaume Dupuy
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Mesida thorelli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermandan

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 10:17 ΠΜ CAT

Τόπος

Murehwa, Zimbabwe (Google, OSM)
Tetragnatha - Photo (c) rolandwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rolandwirth
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 01:32 ΜΜ SAST
Tetragnathidae - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Οικογένεια Tetragnathidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_whitaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 05:10 ΜΜ UTC
Tetragnatha subsquamata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jonathan Whitaker
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Tetragnatha subsquamata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariskadw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 07:25 ΠΜ SAST
Leucauge - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_whitaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 10:01 ΠΜ UTC
Leucauge - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_whitaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 04:19 ΜΜ UTC
Leucauge - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 11:09 ΠΜ SAST
Leucauge - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynlewis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 04:05 ΜΜ SAST

Τόπος

Mufumbwe, ZM (Google, OSM)
Trichonephila - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Trichonephila, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdevill

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 11:32 ΠΜ EET

Τόπος

KK, Terrapin Pool (Google, OSM)
Leucauge festiva - Photo (c) clr1985, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clr1985
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Leucauge festiva, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_dufrenne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Seychelles (Google, OSM)

Περιγραφή

small spider, size 1 to 1.5cm long.

Mesida - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Mesida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dremsen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2015 08:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Common spider found on the falls of the International Conference Center at Ivato.

Tetragnatha - Photo (c) rolandwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rolandwirth
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulakahumbu

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 05:37 ΜΜ EAT
Leucauge - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capetonian_hiker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 09:40 ΠΜ UTC
Leucauge - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_viljoen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 10:31 ΠΜ SAST

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)
Leucauge - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luephendulwe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 09:52 ΠΜ SAST

Περιγραφή

2 yellow lines on its back

Leucauge festiva - Photo (c) clr1985, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clr1985
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Leucauge festiva, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenzi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 09:51 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Spider

Leucauge - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_aureglia

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 08:48 ΠΜ EAT
Trichonephila inaurata - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Trichonephila inaurata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 08:53 ΜΜ EDT
Bibionomorpha - Photo (c) airgel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by airgel
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Ανθυποτάξη Bibionomorpha, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

grayson84742

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 01:22 ΜΜ EDT
Προύνος - Photo (c) Trachemys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 68183