Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

mnmom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evie_cecil

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:29 AM EDT

Τόπος

Richmond, KY, US (Google, OSM)
Mangora - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Mangora, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rheophytic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 10:36 AM -05
Tetragnathidae - Photo (c) Rick McNelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick McNelly
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Οικογένεια Tetragnathidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yunatureobserver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 11:00 AM CST
Leucauge - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stinklebottom

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 11:34 AM MDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alec_mcclay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2015 04:59 PM EDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatonov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 09:34 AM -03

Περιγραφή

Leucauge - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zbuchholz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:12 PM CDT
Neolentinus lepideus - Photo (c) Adam Arendell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Arendell
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Neolentinus lepideus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinlien1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 06:36 PM CDT
Neolentinus lepideus - Photo (c) Adam Arendell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Arendell
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Neolentinus lepideus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annl

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:48 PM CDT
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teralynngray

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 05:40 PM CDT
Agaricales - Photo (c) Meg Madden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirstynleighe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:45 PM CDT

Ετικέτες

Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean254

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 04:27 PM UTC
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captain_blye

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 01:46 PM UTC
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin479

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 03:40 PM HST
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureali

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2013 09:17 AM PDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by palmo
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwolke

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 02:12 PM CDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by palmo
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hvindenm

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 10:42 AM CDT

Περιγραφή

I tried digging to find the egg base but it was really deep in the ground (or it didn't exist?). There were tons of these in various life stages. No distinct odor. Growing among ash and a cottonwood. What kind of amanita is this?

Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by palmo
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajphip

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 06:14 PM CDT

Περιγραφή

It has Gills.

Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by palmo
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexpyrocephalus

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 02:26 PM CDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by palmo
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahfreedman

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 04:44 PM CDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by palmo
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesdixon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 07:15 PM CDT

Τόπος

Jamestown, ND, USA (Google, OSM)
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by palmo
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepanni

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 12:28 PM HST

Τόπος

Colgate, ND, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In deciduous grove of oak, fabacae sp., cottonwood, ash sp. Mychorizzal

Amanita - Photo (c) elephantmom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Υπογένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waygo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 03:30 PM CDT
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandratorkelson

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 03:42 PM CDT
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjtweet

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 04:16 PM CDT

Τόπος

Red River SRA (Google, OSM)
Vaginatae - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Τμήμα Vaginatae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiehl

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 07:53 AM CDT
Coprinopsis lagopus - Photo (c) ConwaySuz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Coprinopsis lagopus, Ένα μέλος του Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)

Παρατηρητής

bugger44

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 08:07 AM CDT

Τόπος

Wheaton, ND, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a straw, chicken manure pile.

Κοπρίνοψη - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrenn1

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:42 AM CDT

Περιγραφή

Found growing in flower bed between ash logs, compost &wood chip mulch.

Psathyrellaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minkling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 05:18 PM CDT

Τόπος

Clitherall, MN, US (Google, OSM)
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη e16: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 37967