Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 06:22 PM CDT

Τόπος

Bayfield, WI, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Panellus stipticus - Photo (c) Mark A Ray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Panellus stipticus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 06:21 PM CDT

Τόπος

big ravine trail (Google, OSM)

Ετικέτες

Exidia glandulosa - Photo (c) Kathie Hodge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Exidia glandulosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 03:32 PM CST

Ετικέτες

Phyllotopsis nidulans - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Phyllotopsis nidulans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 04:27 PM CDT

Ετικέτες

Peniophora albobadia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Peniophora albobadia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 04:36 PM CDT

Τόπος

Green Bay, WI, USA (Google, OSM)
Neofavolus alveolaris - Photo (c) Julie Travaglini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Neofavolus alveolaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 09:29 PM CDT
Pleurotus ostreatus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 06:48 PM CDT

Ετικέτες

Irpex lacteus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Irpex lacteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 12:59 PM CDT
Ornithogalum umbellatum - Photo (c) flowerfreak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Σύνθετο Ornithogalum umbellatum, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 04:31 PM EDT
Κράταιγος - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shroomydan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2009
Cortinarius velicopius - Photo (c) dziomber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Cortinarius velicopius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taco2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 01:47 PM CDT
Viola cucullata - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola cucullata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolt-80

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 09:40 AM HST

Τόπος

Bur Oak Woods (Google, OSM)
Symphyotrichum - Photo (c) Erica Fleniken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Γένος Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielpohl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

monogyna? Fencerow / I don’t think planted, rural but with some houses & ag fields nearby, next to hickories

Crataegus phaenopyrum - Photo (c) Gregg Treinish, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Crataegus phaenopyrum, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 11:34 AM UTC

Τόπος

Hennepin, IL, US (Google, OSM)
Nymphaea odorata - Photo (c) Elvira de Lange, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Nymphaea odorata, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 05:15 PM UTC
Oenothera pilosella - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Oenothera pilosella, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Pyrola elliptica - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Pyrola elliptica, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Rorippa palustris - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Rorippa palustris, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 01:57 PM UTC
Phalaris arundinacea - Photo (c) annk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Phalaris arundinacea, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:38 AM UTC
Carex lupulina - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex lupulina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 11:50 AM UTC
Solanum dulcamara - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k3outdoors

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 09:06 AM CDT
Carex lupulina - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex lupulina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejw28

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 04:21 PM CDT
Carex hystericina - Photo (c) Jay Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex hystericina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 10:43 AM CDT
Carex hystericina - Photo (c) Jay Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex hystericina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungulateunion

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 02:25 AM CDT
Carex lupulina - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex lupulina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:13 PM UTC
Cuscuta - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Γένος Cuscuta, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:14 PM UTC
Ζωχός Ο Αγκαθωτός - Photo (c) Mojave Johnson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:32 PM UTC

Περιγραφή

On damp ground. Faintly fragrant

Rosa setigera - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Rosa setigera, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 06:26 PM UTC
Agrimonia gryposepala - Photo (c) CatherineK, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Agrimonia gryposepala, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 06:20 PM UTC
Helianthus grosseserratus - Photo (c) Matt Harmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Helianthus grosseserratus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 06:17 PM UTC
Sonchus arvensis - Photo (c) old-bean-adams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Sonchus arvensis, Ένα μέλος του Ζωχός (Γένος Sonchus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11520