Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsey117

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 05:49 ΜΜ CDT
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesnaguy

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 05:50 ΜΜ CDT
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmpiepenburg

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 10:01 ΠΜ CDT
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 09:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Large patches common throughout area

Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piggysnatcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 09:52 ΠΜ CDT
Viola incognita - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Étienne Lacroix-Carignan
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola incognita, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericht

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 01:23 ΜΜ CDT

Τόπος

Richmond, WI, USA (Google, OSM)
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uphamwoods

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 06:21 ΜΜ CDT
Viola odorata - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola odorata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nebseivad

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csra_admin

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 11:37 ΠΜ CDT

Τόπος

Madison, WI, USA (Google, OSM)
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonba13

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 03:19 ΜΜ CDT
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:07 ΜΜ CDT

Περιγραφή

seed pods

Ετικέτες

Viola incognita - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Étienne Lacroix-Carignan
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola incognita, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Viola selkirkii - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Viola selkirkii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 04:15 ΜΜ CDT
Carex bushii - Photo (c) Cassi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cassi
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex bushii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brgiannoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020
Veronica scutellata - Photo (c) Logan Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Parker
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Veronica scutellata, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karibou20

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Veronica scutellata - Photo (c) Logan Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Parker
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Veronica scutellata, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 02:40 ΜΜ EDT
Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Alanson, MI, US (Google, OSM)
Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 12:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Cedar, MI, US (Google, OSM)
Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:33 ΜΜ EDT
Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 03:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

2183 border between old field and hardwood forest, with pop trem, acer rubrum, fraxinus americana

Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kphilley

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 03:38 ΜΜ EDT
Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 08:22 ΜΜ EDT
Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianamay

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 02:41 ΜΜ EDT
Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcatbrad

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 11:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

The algorithm said C. swanii but I’m not sure if I want to trust it

Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 04:21 ΜΜ EDT
Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη dziomber: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13267