Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen_long

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 11:10 ΠΜ ADT
Irpiciporus mollis - Photo (c) Nancy Kolkebeck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Kolkebeck
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Irpiciporus mollis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahvdr

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 01:00 ΜΜ ADT
Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Lycogala epidendrum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miradc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:54 ΜΜ ADT
Peltigera polydactylon - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Peltigera polydactylon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelseypayette

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 03:43 ΜΜ ADT
Cladonia coniocraea - Photo (c) Mark Nofsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Nofsinger
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Cladonia coniocraea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarsapkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 01:22 ΜΜ ADT

Τόπος

Albert, CA-NB, CA (Google, OSM)
Lobaria pulmonaria - Photo (c) moemeikle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by moemeikle
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jasondobbelsteyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:49 ΠΜ ADT

Τόπος

Albert, CA-NB, CA (Google, OSM)
Cortinarius traganus - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Cortinarius traganus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

synthia7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:42 ΜΜ ADT
Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkendrick

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 04:54 ΜΜ ADT
Euschistus tristigmus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Euschistus tristigmus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lwaye

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 03:51 ΜΜ ADT
Pleurocybella porrigens - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Carita Bergman
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Pleurocybella porrigens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lwaye

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 01:26 ΜΜ ADT

Τόπος

Port Elgin, NB, CA (Google, OSM)
Chlorociboria aeruginosa - Photo (c) jonathan_mack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jonathan_mack
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Chlorociboria aeruginosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebusybeaver

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 11:20 ΠΜ ADT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

letsgo80

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:41 ΜΜ ADT

Τόπος

Hampton, NB, CA (Google, OSM)
Echinocystis lobata - Photo (c) Eve Fraser-Corp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Echinocystis lobata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_garnhart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:55 ΜΜ ADT

Τόπος

Alma (Google, OSM)
Arion subfuscus - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Arion subfuscus, Ένα μέλος του Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_garnhart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:17 ΜΜ ADT

Τόπος

Alma (Google, OSM)
Plethodon cinereus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Plethodon cinereus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toriruig

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:39 ΜΜ ADT
Calligrapha philadelphica - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Calligrapha philadelphica, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauranoel

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 03:00 ΜΜ ADT

Τόπος

Sackville, NB, CA (Google, OSM)
Dacrymyces chrysospermus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Dacrymyces chrysospermus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauranoel

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 02:55 ΜΜ ADT

Τόπος

Sackville, NB, CA (Google, OSM)
Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaripley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 02:04 ΜΜ ADT
Salticus scenicus - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 09:39 ΠΜ ADT
Symphyotrichum puniceum puniceum - Photo (c) Jim Brighton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Brighton
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Symphyotrichum puniceum var. puniceum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arhodenizer

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 02:18 ΜΜ ADT
Tubifera ferruginosa - Photo (c) Jennifer Linde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Linde
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Tubifera ferruginosa, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradtoms

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 10:53 ΠΜ ADT
Tubifera ferruginosa - Photo (c) Jennifer Linde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Linde
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Tubifera ferruginosa, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devonsullivan

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 12:22 ΜΜ ADT

Τόπος

Moncton, NB, CA (Google, OSM)
Tubifera ferruginosa - Photo (c) Jennifer Linde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Linde
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Tubifera ferruginosa, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultana

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Περιγραφή

Atrapada en el baño de una finca

Neogale felipei - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Neogale felipei, Ένα μέλος του Ικτιδίνες (Υποοικογένεια Mustelinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph_may

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 08:14 ΜΜ ADT
Αμερικανικός Ακανθόχοιρος - Photo (c) Chris Bentley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Bentley
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Αμερικανικός Ακανθόχοιρος (Erethizon dorsatum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kait819

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 01:53 ΜΜ ADT
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauraoc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:35 ΜΜ ADT
Chlorociboria aeruginascens - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Chlorociboria aeruginascens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauraoc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 04:32 ΜΜ ADT
Clavulinopsis fusiformis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Clavulinopsis fusiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antephylloxera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:15 ΜΜ ADT
Leotia lubrica - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Leotia lubrica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miradc

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 07:58 ΠΜ ADT
Hypomyces lactifluorum - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Hypomyces lactifluorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:30 ΜΜ ADT
Clavulina coralloides - Photo (c) Stu Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dylan_nb2001: Clavulina coralloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 75