Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinbenjamin

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 12:45 ΜΜ NZST
Lampropholis delicata - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinbenjamin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:07 ΜΜ NZST

Περιγραφή

I think it’s a Tatahi skink. Oligosoma “Three Kings, Te Paki, Western Northland”.

Lampropholis delicata - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ogpx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Out on my deck at night.

Woodworthia maculata - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Woodworthia maculata, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Woodworthia chrysosiretica - Photo (c) George Hobson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by George Hobson
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Woodworthia chrysosiretica, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

day 2 of pitfall traps. I thought I took more photos, but seems like I was actually busy on task.

Oligosoma aeneum - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Oligosoma aeneum, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gone_herping

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Hurunui, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Beautiful gecko, likely female, crawling around in matagouri/ kanuka/ Coprosma propinqua, enjoying a sunny day.

Naultinus tuberculatus - Photo (c) Ben Weatherley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Weatherley
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Naultinus tuberculatus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

A secondary goal was to see some more McGregors, and this was achieved.

Oligosoma macgregori - Photo (c) Christopher Stephens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Christopher Stephens
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Oligosoma macgregori, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

local known resident

Oligosoma macgregori - Photo (c) Christopher Stephens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Christopher Stephens
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Oligosoma macgregori, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kee09

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 01:29 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Has 1 frontoperiatle scale

Lampropholis delicata - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

a few on/around driftwood

Woodworthia maculata - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Woodworthia maculata, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Woodworthia maculata - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Woodworthia maculata, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Woodworthia maculata - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Woodworthia maculata, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Woodworthia chrysosiretica - Photo (c) George Hobson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by George Hobson
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Woodworthia chrysosiretica, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Woodworthia maculata - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Woodworthia maculata, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Woodworthia maculata - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Woodworthia maculata, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abiq

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:07 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Mating? They were like this for at least 5 minutes. Found under a rock.

Lampropholis delicata - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Sphenodon punctatus - Photo (c) digitaltrails, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Sphenodon punctatus, Ένα μέλος του Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Woodworthia chrysosiretica - Photo (c) George Hobson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by George Hobson
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Woodworthia chrysosiretica, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oren_c-p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)
Naultinus stellatus - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Naultinus stellatus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfs42105

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 03:31 ΜΜ +10

Περιγραφή

Found in stream near entrance to Varirata National Park.

Tropidonophis mairii - Photo (c) Richard D Reams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard D Reams
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Tropidonophis mairii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gazzafloyd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)
Naultinus punctatus - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Naultinus punctatus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahjanej

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

sheltered forested valley, damp microclimate, 4 Geckos spotted at night.

Hoplodactylus tohu - Photo (c) Halema J, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Halema J
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Hoplodactylus tohu, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theovannoort

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Caught by a mouse trap.

Oligosoma moco - Photo (c) Blair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Blair
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Oligosoma moco, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

marine_life_kayaker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Περιγραφή

I’m not a gun with turtles as I mostly see Leatherbacks so a positive I.D on this would be great.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

marine_life_kayaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Not the best photo as when I pulled the camera out, I got a tsunami warning on my phone so had to make other plans! I was later told that this was a black turtle but any confirmation would be appreciated…

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

marine_life_kayaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Δερματοχελώνα - Photo (c) azure27014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleyrentz

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2016 11:45 ΠΜ +11

Περιγραφή

Gecko species

Gehyra oceanica - Photo (c) Kai Squires, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Squires
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Gehyra oceanica, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelmarsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 09:08 ΜΜ +10
Gehyra - Photo (c) ben_revell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Γένος Gehyra, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guydutson

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 11:45 ΠΜ +11
Emoia nigra - Photo (c) Emilie Ducouret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Emilie Ducouret
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Emoia nigra, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guydutson

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 11:05 ΠΜ +11
Emoia pseudocyanura - Photo (c) erichw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by erichw
Η ταυτότητα του χρήστη dvanwinkel: Emoia pseudocyanura, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2685