Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egodaz

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2013 12:41 ΠΜ MDT
Anarhynchus collaris - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Anarhynchus collaris, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2018 06:25 ΜΜ CST
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiscadena_biopic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 02:51 ΜΜ CST
Phaeoptila sordida - Photo (c) Rafael Rodríguez Brito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael Rodríguez Brito
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Phaeoptila sordida, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_angel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 10:32 ΠΜ CST
Phaeoptila sordida - Photo (c) Rafael Rodríguez Brito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael Rodríguez Brito
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Phaeoptila sordida, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiscadena_biopic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 02:51 ΜΜ CST
Cynanthus sordidus - Photo (c) Alfredo Omar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfredo Omar
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Cynanthus sordidus [inactive], Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oswaldo-garcia-flores

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:21 ΜΜ UTC
Trogon elegans - Photo (c) Dominic Sherony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Trogon elegans, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_angel

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 10:27 ΠΜ CDT
Leptotila verreauxi - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Leptotila verreauxi, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_angel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 12:04 ΜΜ CST
Sayornis nigricans - Photo (c) Robyn Waayers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robyn Waayers
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_angel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 08:37 ΠΜ CST
Stelgidopteryx serripennis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Stelgidopteryx serripennis, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_angel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 09:09 ΠΜ CST
Polioptila caerulea - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Polioptila caerulea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huascar1

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 08:48 ΠΜ UTC
Melanerpes chrysogenys - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Melanerpes chrysogenys, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_angel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 08:54 ΠΜ CST
Icterus pustulatus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Icterus pustulatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

miguel_angel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 10:30 ΠΜ CST
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsierra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 04:58 ΜΜ UTC
Micrathene whitneyi - Photo (c) highsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by highsinger
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Micrathene whitneyi, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanas012720

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 05:28 ΜΜ CST

Τόπος

Tlapa de Comonfort (Google, OSM)

Περιγραφή

Al parecer es milano cola blanca. Logro verse en pareja

Elanus leucurus - Photo (c) parped, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by parped
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Elanus leucurus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_angel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 08:51 ΠΜ CST
Piranga ludoviciana - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Piranga ludoviciana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_angel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 08:59 ΠΜ CST

Περιγραφή

Comiendo una vaina de huamuchil

Turdus rufopalliatus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Turdus rufopalliatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_angel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 10:32 ΠΜ CST
Cynanthus sordidus - Photo (c) Alfredo Omar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfredo Omar
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Cynanthus sordidus [inactive], Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanas012720

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

En estado silvestre por los cerros de Tlapa Gro, captus Stenocereus beneckei

Stenocereus beneckei - Photo (c) Oswaldo Fresnares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswaldo Fresnares
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Stenocereus beneckei, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernabe5

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 10:45 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Hongo velo de novia, fotografiado en los alrededores de Torrentlan Guerrero México.

Phallus indusiatus - Photo (c) Linda Reinhold, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Reinhold
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Phallus indusiatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 03:47 ΜΜ CDT
Icterus wagleri - Photo (c) Will Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Icterus wagleri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:07 ΠΜ CDT
Pachyramphus aglaiae - Photo (c) Pedro D. Yuit Mex, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro D. Yuit Mex
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Pachyramphus aglaiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:07 ΠΜ CDT
Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mi_vivar

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Eacles imperialis - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Eacles imperialis, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriancc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 12:34 ΜΜ HST
Wigandia urens - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Wigandia urens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

egodaz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 09:21 ΜΜ MST
Ιπομέα Των Δυτικών Ινδιών - Photo (c) John E. Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John E. Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Ιπομέα Των Δυτικών Ινδιών (Ipomoea indica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2013 08:51 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Nombre regional: Ciruela roja

Spondias purpurea - Photo (c) Aurelio Molina Hernández., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aurelio Molina Hernández.
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Spondias purpurea, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Οικογένεια Anacardiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

corazonyvidamixe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2018 01:35 ΜΜ +06
Ιπομέα Των Δυτικών Ινδιών - Photo (c) John E. Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John E. Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Ιπομέα Των Δυτικών Ινδιών (Ipomoea indica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artmur

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 01:06 ΜΜ CST
Columbina inca - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Columbina inca, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcarlocuevas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 10:30 ΠΜ CST
Tyrannus vociferans - Photo (c) Jose Antonio Cordova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Antonio Cordova
Η ταυτότητα του χρήστη dulce_vivar: Tyrannus vociferans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 45