Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

paul_prappas1

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 08:38 AM PDT
Χηνοπρίστης - Photo (c) Richard Kunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Kunz
Η ταυτότητα του χρήστη drozdovekie: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019
Λιβαδοσφυριχτής - Photo (c) world_lineage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by world_lineage
Η ταυτότητα του χρήστη drozdovekie: Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devonted

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 12:39 PM EDT
Haemorhous purpureus - Photo (c) Jean-Guy Dallaire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη drozdovekie: Haemorhous purpureus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tieran

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 12:06 PM EDT
Pheucticus ludovicianus - Photo (c) John Murnane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Murnane
Η ταυτότητα του χρήστη drozdovekie: Pheucticus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

yanvincent

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη drozdovekie: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

halloweengoddess

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 04:47 PM EDT
Cathartes aura - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη drozdovekie: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarab65

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 01:10 PM EDT
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη drozdovekie: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmyoshihara

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2015 08:49 AM PDT
Melanerpes lewis - Photo (c) Nigel Voaden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη drozdovekie: Melanerpes lewis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8