Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson96

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 11:12 ΠΜ EDT
Anisota virginiensis - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Anisota virginiensis, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profishing

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:10 ΠΜ EDT
Arctiinae - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Molinari
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Υποοικογένεια Arctiinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

F I R S T - I N A T - S T A T E - R E C O R D | F A R T H E S T - E A S T E R N -
R E C O R D : Lifer. My 100th VA herp, 98 on iNat. Could not be upstaged by that darn Tiger...

Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbewick

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 04:42 ΜΜ EDT
Pantherophis alleghaniensis - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Σύνθετο Pantherophis alleghaniensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captainjack0000

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffweinell

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Gopherus polyphemus - Photo (c) Arthur Windsor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Gopherus polyphemus, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson96

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukegrabow

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukegrabow

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer!

Urspelerpes brucei - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Urspelerpes brucei, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson96

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 05:43 ΜΜ EST

Τόπος

Cairo, GA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

4.85 pounds

Micropterus salmoides - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Micropterus salmoides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Notice the bonus eft?

Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geomamba

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawneetimmy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodygk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)
Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanessarenee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 02:35 ΜΜ UTC
Ambystoma talpoideum - Photo (c) Johnny Baakliny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnny Baakliny
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma talpoideum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson96

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 10:43 ΠΜ EST
Pseudotriton ruber - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Pseudotriton ruber, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 08:25 ΠΜ EST
Χιονόγλαυκα - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson96

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Hemidactylium scutatum - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Ireland
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Hemidactylium scutatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukegrabow

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 11:26 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Some sort of Salamander, not sure what type. I found him in a lowland area near a stream

Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Γένος Desmognathus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominicalianelli

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 09:00 ΜΜ MST
Aphonopelma gabeli - Photo (c) amawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by amawal
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Aphonopelma gabeli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmlizards

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:42 ΜΜ MDT
Heterodon nasicus - Photo (c) Peter Paplanus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Heterodon nasicus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwhite

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015 09:32 ΠΜ MDT
Heterodon nasicus - Photo (c) Peter Paplanus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Heterodon nasicus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δράκος Του Κομόντο (Varanus komodoensis)

Παρατηρητής

reugen7

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Δράκος Του Κομόντο - Photo (c) M. Ewell Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by M. Ewell Young
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Δράκος Του Κομόντο (Varanus komodoensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkuhl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Tyto novaehollandiae - Photo (c) lockycooper1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Tyto novaehollandiae, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanetheadventurer

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 09:06 ΜΜ MDT
Αμερικανικός Βίσωνας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kathlin Simpkins
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Αμερικανικός Βίσωνας (Bison bison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

2nd individual ever found(for me anyway)

Ambystoma opacum - Photo (c) edporopat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edporopat
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma opacum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrisonisbuggin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ambystoma laterale - Photo (c) Seánín Óg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Ambystoma laterale, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldfitz46

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:51 ΠΜ PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη drewkanes: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 120