Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcarter

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 11:46 ΠΜ EDT
Orthosia hibisci - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Orthosia hibisci, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcarter

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 12:02 ΜΜ EDT
Mecaphesa asperata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Mecaphesa asperata, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yrtymstra

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 12:28 ΜΜ EDT
Anax junius - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

brightsgrove_birdgang

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 09:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Flyby N while doing Vismig

Anax junius - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmatthiessen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023

Τόπος

Atiwa West, Ghana (Google, OSM)
Hadrothemis infesta - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Hadrothemis infesta, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmatthiessen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023
Trithemis grouti - Photo (c) Vincent Romera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vincent Romera
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Trithemis grouti, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαθοληστόγλαρος (Stercorarius pomarinus)

Παρατηρητής

brightsgrove_birdgang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photos not great but here our notes from eBird checklist - Very large, heavy bodied jaeger with hunch necked, broad bodied GISS, easily dismissed as a dark northern type 1b HERG. Dark juvenile, nearly uniform gray brown overall (appearing very saturated in the field), dark nape, some upper and undertail barring, blunt central rectrices. No upperwing flash, hint of double flash below (of dubious value). Cruised in with languid beats and a bit of lazy side shearing. Our fof.

Σπαθοληστόγλαρος - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Σπαθοληστόγλαρος (Stercorarius pomarinus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2015 02:02 ΜΜ MDT
Rhionaeschna multicolor - Photo (c) Robert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Rhionaeschna multicolor, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yrtymstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 1984 05:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Digitized from slide, observed October 1984

Erythrodiplax berenice - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Erythrodiplax berenice, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yrtymstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 06:46 ΠΜ EDT
Agonopterix argillacea - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Agonopterix argillacea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 12:28 ΠΜ EDT

Τόπος

Same, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Cardinal Woodpecker. Photographed near Same, Tanzania on 4 November 2021. Subspecies massaicus.

Dendropicos fuscescens - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Dendropicos fuscescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerondeckert

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 09:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Peace River

Coenagrion angulatum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Coenagrion angulatum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapayoa

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 09:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

After a tip from James H who saw one day flying, I checked out the river and staked out a spot where 3 were seen simultaneously after 9:15PM.

Neurocordulia yamaskanensis - Photo (c) Kyle Holloway, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle Holloway
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Neurocordulia yamaskanensis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

brightsgrove_birdgang

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 09:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Suitable habitat

23c
B2
0%cc

Σκύλος - Photo (c) Павел Петрушин, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Павел Петрушин
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Σκύλος (Canis familiaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yrtymstra

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:49 ΜΜ EDT
Argia moesta - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Argia moesta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

onyx_riffel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 01:10 ΜΜ PST

Περιγραφή

Mom and Grandpa took me to see an outside cat.

Καναδικός Λύγκας - Photo (c) Ryan MacDonnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan MacDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panrufuus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 05:35 ΜΜ CET
Cochlearius cochlearius - Photo (c) Oscar Perez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Perez
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Cochlearius cochlearius, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 01:03 ΠΜ EST

Περιγραφή

Female Tramea basilaris (Keyhole Glider). Photographed at Fish Eagle Point, Tanga, Tanzania on 10 November 2021.

Tramea basilaris - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 116916927065934112165
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Tramea basilaris, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 01:24 ΠΜ EST

Περιγραφή

Female Mombasa Woodpecker. Photographed at Fish Eagle Point, Tanga, Tanzania on 11 November 2021. Monotypic.

Campethera mombassica - Photo (c) Steve Garvie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Campethera mombassica, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 01:22 ΠΜ EST

Περιγραφή

Male Mombasa Woodpecker. Photographed at Fish Eagle Point, Tanga, Tanzania on 11 November 2021. Monotypic.

Campethera mombassica - Photo (c) Steve Garvie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Campethera mombassica, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 03:19 ΠΜ EST

Περιγραφή

Green-backed Twinspot. Photographed at Kihuhwi-Sigi Forest Reserve, East Usambara Mountains, Tanzania on 8 November 2021. Apologies for the really bad record shot! Subspecies chubbi.

Mandingoa nitidula - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Mandingoa nitidula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)

Παρατηρητής

sapayoa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 01:42 ΜΜ EDT
Μύδι Ζέβρα - Photo Bj.schoenmakers, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Μύδι Ζέβρα (Dreissena polymorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 11:17 ΠΜ PST

Περιγραφή

Same plant saw flowering

Corallorhiza maculata occidentalis - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Corallorhiza maculata var. occidentalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 02:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Brown Woodland-Warbler. Photographed at Mount Meru, Tanzania on 1 November 2021. Subspecies dorcadichroa.

Phylloscopus umbrovirens - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Phylloscopus umbrovirens, Ένα μέλος του Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:01 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Evergreen-forest Warbler. Photographed at Magamba Forest, West Usambara, Tanzania on 6 November 2021. Subspecies mariae or usambarae...

Bradypterus lopezi - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Bradypterus lopezi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 10:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Yellow-throated Woodland-Warbler. Photographed at Magamba Forest, West Usambara, Tanzania on 4 November 2021. Subspecies minullus.

Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Phylloscopus ruficapilla ssp. minullus, Ένα μέλος του Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 03:36 ΠΜ EDT

Τόπος

Same, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Black-bellied Sunbird. Photographed near Same, Tanzania on 3 November 2021. Nominate subspecies nectarinioides.

Cinnyris nectarinioides - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Cinnyris nectarinioides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 04:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Same, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Black-bellied Sunbird. Photographed near Same, Tanzania on 3 November 2021. Nominate subspecies nectarinioides.

Cinnyris nectarinioides - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Cinnyris nectarinioides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 04:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Same, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Tsavo Sunbird. Photographed near Same, Tanzania on 3 November 2021. Monotypic.

Ετικέτες

Cinnyris tsavoensis - Photo (c) Peter Steward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Cinnyris tsavoensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 12:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Same, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Black Cuckooshrike. Photographed near Same, Tanzania on 4 November 2021. Monotypic.

Campephaga flava - Photo (c) Paul Barnard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dpparsons: Campephaga flava, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 54