Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasudvarnoky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 11:43 AM EDT
Dendrolycopodium dendroideum - Photo (c) Superior National Forest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Dendrolycopodium dendroideum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poisonivey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:11 PM EDT
Melanoplus bivittatus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Melanoplus bivittatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poisonivey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:11 PM EDT
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Σύνθετο Melanoplus bivittatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

poisonivey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:15 PM EDT
Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreakingsley

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Peltandra virginica - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Peltandra virginica, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rboles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 05:34 PM EDT

Περιγραφή

In flower.

Ray laminae length (mm) from photos 3 and 4: 9.5, 9.5, 6, 10.

Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zera

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:59 PM HST

Τόπος

Keewatin, ON, CA (Google, OSM)
Arctium - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Γένος Arctium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougpaterson

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 06:37 PM EDT
Arctium - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Γένος Arctium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelliesherman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 08:12 AM EDT
Arctium minus - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Arctium minus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

life_should_be_fun_

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 01:54 PM EDT
Arctium minus - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Arctium minus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjcrins

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 09:13 AM EDT
Arctium minus - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Arctium minus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martymouse

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 04:27 PM EDT
Arctium - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Γένος Arctium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave975

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 04:57 PM EDT
Acalypha rhomboidea - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Acalypha rhomboidea, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelsoutdoors

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 06:14 AM EDT
Reduvius personatus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Reduvius personatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_buck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Solidago arguta - Photo (c) jtuttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Solidago arguta, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorensenje

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 09:57 AM EDT
Solidago hispida - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Solidago hispida, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:22 PM EDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) lauriesibley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zackharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 07:40 AM EDT

Περιγραφή

Edge of thinned pine plantation and prairie remnant. No flowering stems. Reminds me a bit of S. patula but the habitat isn't suitable for that species.

Solidago arguta - Photo (c) jtuttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Solidago arguta, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lklinghoffer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:33 AM EDT
Solidago flexicaulis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Solidago flexicaulis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dworth

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 10:34 AM EDT
Petasites japonicus - Photo (c) lichenlady, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Petasites japonicus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:18 PM EDT

Περιγραφή

disturbed roadside and ditch adjacent to railway tracks

Calamagrostis epigejos - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Calamagrostis epigejos, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisangell

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 02:24 PM EDT
Carex utriculata - Photo (c) Rob Routledge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Carex utriculata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 09:59 AM EDT
Allonemobius - Photo (c) Doren Burrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Γένος Allonemobius, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 07:03 PM EDT
Acer pensylvanicum - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Acer pensylvanicum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 06:57 PM EDT
Medeola virginiana - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Medeola virginiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 06:56 PM EDT
Lycopodium clavatum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Lycopodium clavatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 06:55 PM EDT
Lycopodium clavatum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Lycopodium clavatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 06:54 PM EDT
Lycopodium clavatum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Lycopodium clavatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 06:47 PM EDT
Calla palustris - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Calla palustris, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 06:44 PM EDT
Viburnum lantanoides - Photo (c) emilycgriff86, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη donaldasutherland: Viburnum lantanoides, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 38792