Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbiyang

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:40 ΜΜ EDT

Τόπος

Sewickley, PA, US (Google, OSM)
Conopholis americana - Photo (c) Robert Ash, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Ash
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Conopholis americana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smartinbiologist

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 12:24 ΜΜ EDT
Medeola virginiana - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Medeola virginiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanygirl

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 06:40 ΜΜ EDT
Lycorma delicatula - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by matthew_wills
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Lycorma delicatula, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmac922

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Very small!

Arisaema triphyllum - Photo (c) heckmarr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by heckmarr
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Σύνθετο Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizzy_b

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Clinton, PA, US (Google, OSM)
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara148

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 05:51 ΜΜ EDT
Arisaema triphyllum - Photo (c) heckmarr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by heckmarr
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Σύνθετο Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandi-lyon

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 01:02 ΜΜ EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spreece

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 04:50 ΜΜ EDT
Erythronium americanum - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Erythronium americanum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loihialaula

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 01:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In Fall Run Park in Glenshaw

Erythronium - Photo (c) ashitaka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Γένος Erythronium, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

anna1ee

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:19 ΠΜ EDT
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

bps

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bps

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 08:46 ΠΜ EDT
Thamnophis sirtalis - Photo (c) Owen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celerity

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 11:03 ΠΜ PDT
Campanula rotundifolia - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Σύνθετο Campanula rotundifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 10:04 ΠΜ EDT
Campanula rotundifolia - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Σύνθετο Campanula rotundifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 11:30 ΠΜ EDT
Asplenium rhizophyllum - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Asplenium rhizophyllum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

rorto

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 06:40 ΜΜ EST
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill-blauvelt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 02:40 ΜΜ EST
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 04:30 ΜΜ EST
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

shaidar

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 01:04 ΜΜ EDT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

nikkikraft

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 12:25 ΜΜ EDT
Γαλαζοτσίχλονο - Photo (c) Gareth Rasberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmwilds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:14 ΠΜ EST
Hepatica americana - Photo (c) Yianni Laskaris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yianni Laskaris
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Hepatica americana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justjudy

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2018 12:10 ΜΜ EDT
Echinarachnius parma - Photo (c) samuel391, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by samuel391
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Echinarachnius parma, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinmccann

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 11:26 ΠΜ EDT
Conopholis americana - Photo (c) Robert Ash, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Ash
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Conopholis americana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinmccann

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 11:16 ΠΜ EDT
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinmccann

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 11:20 ΠΜ EDT
Rubus odoratus - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Rubus odoratus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinmccann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:19 ΜΜ EDT
Lophocampa caryae - Photo (c) Cyndy Sims Parr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Lophocampa caryae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinmccann

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 11:36 ΠΜ EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinmccann

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 12:48 ΜΜ EDT
Chimaphila maculata - Photo (c) Wayne Longbottom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Longbottom
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Chimaphila maculata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alstrauss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:16 ΜΜ EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alstrauss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:24 ΜΜ EDT
Diphasiastrum digitatum - Photo (c) cgbb2004, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cgbb2004
Η ταυτότητα του χρήστη dnydick: Diphasiastrum digitatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4641