Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 09:01 ΠΜ CST
Atalopedes huron - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Atalopedes huron, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 01:34 ΜΜ CST

Περιγραφή

Bentsen State Park, Mission, Texas, USA

Ετικέτες

Atalopedes huron - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Atalopedes huron, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpranty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 08:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

With Don Fraser and Clint Gibson; seeing what was around. Clint concentrated on some of his study bees. Around noon, Clint visited another spot while Don and I stayed put mostly. We drove a bit north from our first stop, but we walked around so much that I am combining both stops into this single circle. The weather at the start was sunny and 65 degrees ("feels like" 65) with light winds (under 10 MPH). Don left at 1350 and Clint and I searched another spot afterward.

Epicauta heterodera - Photo (c) Cheryl Millett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cheryl Millett
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Epicauta heterodera, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpranty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 08:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

With Don Fraser and Clint Gibson; seeing what was around. Clint concentrated on some of his study bees. Around noon, Clint visited another spot while Don and I stayed put mostly. We drove a bit north from our first stop, but we walked around so much that I am combining both stops into this single circle. The weather at the start was sunny and 65 degrees ("feels like" 65) with light winds (under 10 MPH). Don left at 1350 and Clint and I searched another spot afterward.

Chrysopsis subulata - Photo (c) Patrick J Bohlen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick J Bohlen
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Chrysopsis subulata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 07:54 ΠΜ PDT
Sphinx - Photo (c) John Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Γένος Sphinx, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 10:54 ΠΜ CST
Copaeodes minima - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Copaeodes minima, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:40 ΜΜ CST
Lerodea eufala - Photo (c) Steven Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Lerodea eufala, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:33 ΜΜ CST
Pyrisitia lisa - Photo (c) tex-anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tex-anne
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Pyrisitia lisa, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 01:08 ΜΜ CST

Περιγραφή

Loma Alta Skeet Range, Texas, USA

Ετικέτες

Panoquina - Photo (c) David Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Dodd
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Γένος Panoquina, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 02:06 ΜΜ CST

Περιγραφή

Santa Ana National Wildlife Reguge, Texas, USA

Ετικέτες

Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 02:06 ΜΜ CST

Περιγραφή

Santa Ana National Wildlife Reguge, Texas, USA

Ετικέτες

Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 02:11 ΜΜ CST

Περιγραφή

Santa Ana National Wildlife Reguge, Texas, USA

Ετικέτες

Μικρός Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Μικρός Κιτρινοσκέλης (Tringa flavipes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 02:14 ΜΜ CST

Περιγραφή

Santa Ana National Wildlife Reguge, Texas, USA

Ετικέτες

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς - Photo (c) Hayath Mohammed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hayath Mohammed
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 02:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

Santa Ana National Wildlife Reguge, Texas, USA

Ετικέτες

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς - Photo (c) Hayath Mohammed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hayath Mohammed
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 02:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

Santa Ana National Wildlife Reguge, Texas, USA

Ετικέτες

Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 02:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

Santa Ana National Wildlife Reguge, Texas, USA

Ετικέτες

Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 02:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

Santa Ana National Wildlife Reguge, Texas, USA

Ετικέτες

Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 02:28 ΜΜ CST

Περιγραφή

Santa Ana National Wildlife Reguge, Texas, USA

Ετικέτες

Περιστέρι - Photo (c) Константин Самодуров, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Константин Самодуров
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 02:30 ΜΜ CST

Περιγραφή

Santa Ana National Wildlife Reguge, Texas, USA

Ετικέτες

Αμερικανικό Κεφαλούδι - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:33 ΠΜ CST

Περιγραφή

Progreso Lake, Texas, USA

Ετικέτες

Polites otho - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Polites otho, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:57 ΠΜ CST

Περιγραφή

Progreso Lake, Texas, USA

Ετικέτες

Calephelis perditalis - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Calephelis perditalis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:32 ΠΜ CST

Περιγραφή

Progreso Lake, Texas, USA

Ετικέτες

Burnsius oileus - Photo (c) Jorge Vargas Ramírez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Vargas Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Burnsius oileus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:54 ΠΜ CST

Περιγραφή

Progreso Lake, Texas, USA

Ετικέτες

Burnsius albezens - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Burnsius albezens, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:50 ΠΜ CST

Περιγραφή

Progreso Lake, Texas, USA

Ετικέτες

Burnsius oileus - Photo (c) Jorge Vargas Ramírez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Vargas Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Burnsius oileus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:49 ΠΜ CST

Περιγραφή

Progreso Lake, Texas, USA

Ετικέτες

Hemiargus ceraunus - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Hemiargus ceraunus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:37 ΠΜ CST

Περιγραφή

Mimosa? Progreso Lake, Texas, USA

Ετικέτες

Pyrisitia nise - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Pyrisitia nise, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 11:13 ΠΜ CST

Περιγραφή

Progreso Lake, Texas, USA

Ετικέτες

Pyrisitia nise - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Pyrisitia nise, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 11:17 ΠΜ CST

Περιγραφή

Progreso Lake, Texas, USA

Ετικέτες

Melanis pixe - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Melanis pixe, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 11:35 ΠΜ CST

Περιγραφή

Progreso Lake, Texas, USA

Ετικέτες

Erynnis tristis - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Erynnis tristis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 03:23 ΜΜ CDT
Erynnis horatius - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Erynnis horatius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 410