Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpranty

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 09:17 ΠΜ EST

Περιγραφή

With Valeri Ponzo, Don Fraser, and Clint Gibson; a successful search for Dusky Roadside-Skippers (we saw 4) -- plus various other lifers. The weather at the start was sunny and 74 degrees with a light breeze; at the end, it was 85 degrees. We left at 1310 and headed to Appleby's in Brooksville for lunch.

A very cool caterpillar on Vaccinium.

Acronicta tritona - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Acronicta tritona, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 11:02 ΠΜ CDT
Calycopis isobeon - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Calycopis isobeon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:59 ΜΜ CDT
Quasimellana eulogius - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Quasimellana eulogius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 03:13 ΜΜ CDT
Quasimellana eulogius - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Quasimellana eulogius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 03:33 ΜΜ CDT
Cymaenes trebius - Photo (c) Javi Gonzalez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javi Gonzalez
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Cymaenes trebius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 12:38 ΜΜ CDT
Quasimellana eulogius - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Quasimellana eulogius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 10:43 ΠΜ CDT
Lerodea eufala - Photo (c) Tripp Davenport, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Lerodea eufala, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 01:45 ΜΜ CDT
Kricogonia lyside - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Kricogonia lyside, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 01:03 ΜΜ CDT
Calephelis nemesis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Calephelis nemesis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 02:35 ΜΜ CDT
Chioides albofasciatus - Photo (c) Ronnie Pitman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Chioides albofasciatus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 03:56 ΜΜ CDT
Myscelia ethusa - Photo (c) DinGo OcTavious, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by DinGo OcTavious
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Myscelia ethusa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 09:41 ΠΜ EDT
Erynnis horatius - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Erynnis horatius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 09:57 ΠΜ EDT
Phyciodes phaon - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Phyciodes phaon, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpgibson

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:24 ΜΜ EDT
Polites vibex - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Polites vibex, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpgibson

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:11 ΜΜ EDT
Calephelis virginiensis - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Calephelis virginiensis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpgibson

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:37 ΜΜ EDT
Anatrytone logan - Photo (c) Aaron Carlson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aaron Carlson
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Anatrytone logan, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpranty

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 01:06 ΜΜ EST

Περιγραφή

A solo visit to see what was around. I walked the road the farthest northeast ever, and explored both east and west sides. The only plants blooming are Shiny Blueberry, Skyblue Lupine, and Netted Pawpaw. I found three patches Sparkleberry, which I'll monitor over the next 6 weeks expecting lots of hairstreaks.

I also found two more deer stands -- I'm up to four now.

The weather at the start was sunny and 72 degrees with a light breeze. I left at 1637 after 3.5 hours.

Utetheisa ornatrix - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Utetheisa ornatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgivens

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 10:53 ΠΜ EST

Περιγραφή

Feeding on lancscape floral plantings

Phyciodes phaon - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Phyciodes phaon, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροχελίδονο (Progne subis)

Παρατηρητής

billpranty

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 01:12 ΜΜ EST

Περιγραφή

With Valeri Ponzo; a successful visit -- the first to the preserve for either of us -- to find Henry's Elfins. The weather at the start was sunny, 81 degrees, and breezy. We left at 1725 and headed home.

Πορφυροχελίδονο - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bill Carrell
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Πορφυροχελίδονο (Progne subis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpgibson

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 10:03 ΠΜ EST

Τόπος

East Lake, FL, USA (Google, OSM)
Crambus satrapellus - Photo (c) pmaxp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pmaxp
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Crambus satrapellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpranty

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 07:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

With Don Fraser.

Well, this is it -- my first "photograph-everything-and-submit-them-all-to-iNat field trip -- all 101 records!

The weather was sunny with calm winds, 75 degrees at the start, and 93 degrees ("feels like" 100 degrees) by the end, at 1127.

Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Libellula incesta, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmcconachie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 01:24 ΜΜ EST
Utetheisa ornatrix - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Utetheisa ornatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmcconachie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 01:30 ΜΜ EST
Ischnura hastata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Ischnura hastata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmcconachie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 02:18 ΜΜ EST

Περιγραφή

Northern Parula heard in this area or pine warbler, if can be Id'd.

Setophaga pinus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Setophaga pinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpgibson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 01:35 ΜΜ EST
Crambus satrapellus - Photo (c) pmaxp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pmaxp
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Crambus satrapellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:20 ΜΜ CDT
Heliopetes macaira - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Heliopetes macaira, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:46 ΜΜ CDT
Panoquina panoquinoides - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Panoquina panoquinoides, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_godfrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:47 ΜΜ CDT
Panoquina panoquinoides - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Panoquina panoquinoides, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddieguincho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 05:01 ΜΜ EST
Juniperus virginiana silicicola - Photo (c) Cathy Bester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cathy Bester
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Juniperus virginiana var. silicicola, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 09:12 ΠΜ CDT
Psamatodes abydata - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monica Krancevic
Η ταυτότητα του χρήστη dmfraser: Psamatodes abydata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 287