Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scheim

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 09:13 ΠΜ PDT
Calvatia booniana - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Calvatia booniana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osadelmar

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 11:31 ΠΜ PDT
Papilio rutulus - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Papilio rutulus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

croast

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 12:00 ΜΜ PDT
Ficus religiosa - Photo (c) Curren Frasch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Curren Frasch
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Ficus religiosa, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Boletus barrowsii - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Boletus barrowsii, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 9, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Amanita velosa - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Amanita velosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 9, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Amanita velosa - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Amanita velosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 9, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Amanita velosa - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Amanita velosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 9, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Amanita velosa - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Amanita velosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 9, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomolson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 10:32 ΠΜ PST
Pedicularis densiflora - Photo (c) 2010 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Pedicularis densiflora, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff31

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 10:35 ΠΜ PST
Paeonia californica - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Paeonia californica, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff31

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 10:34 ΠΜ PST
Claytonia perfoliata - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Claytonia perfoliata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nandeniston

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 11:06 ΠΜ PST
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 06:06 ΜΜ PST
Yucca gigantea - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Yucca gigantea, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 08:31 ΠΜ PST
Silene laciniata - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Silene laciniata, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 08:38 ΠΜ PST
Venegasia carpesioides - Photo (c) Eric Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Jacob
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Venegasia carpesioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 10:30 ΠΜ PST
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 10:30 ΠΜ PST
Venegasia carpesioides - Photo (c) Eric Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Jacob
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Venegasia carpesioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cramirezsb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 01:43 ΜΜ PST
Platycerium - Photo (c) Hubert Hsu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hubert Hsu
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Γένος Platycerium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cramirezsb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 01:44 ΜΜ PST
Dietes grandiflora - Photo (c) Joanette Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanette Smith
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Dietes grandiflora, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 03:25 ΜΜ PST
Malva parviflora - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Malva parviflora, Ένα μέλος του Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 03:25 ΜΜ PST
Claytonia perfoliata - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Claytonia perfoliata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash_vincent

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 07:52 ΠΜ PST
Aphelocoma insularis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Aphelocoma insularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmapricee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 03:25 ΜΜ UTC
Salvia spathacea - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Salvia spathacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esuchman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 02:58 ΜΜ UTC
Pleroma - Photo (c) Stephanny Quiroga, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stephanny Quiroga
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Γένος Pleroma, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesummerperson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 03:20 ΜΜ UTC
Amanita velosa - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Amanita velosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 7, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tconee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 09:05 ΠΜ UTC
Xerocomellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Γένος Xerocomellus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjutzic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 10:01 ΠΜ UTC
Trametes hirsuta - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Trametes hirsuta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 5, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kailh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 04:06 ΜΜ PST

Ετικέτες

Artemisia douglasiana - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Artemisia douglasiana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smcameron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 12:28 ΠΜ PST

Ετικέτες

Colias eurytheme - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Colias eurytheme, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindita517

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 08:50 ΠΜ UTC
Phacelia ramosissima - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη dmathers-winn: Phacelia ramosissima, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 5, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 51