Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ekaterina54

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 12:14 PM UTC
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ben_weissmantel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 08:39 AM UTC
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

poplap888

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 08:29 AM SAST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

heidi_van_deventer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:01 AM SAST
Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

zux

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:02 AM SAST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

heidi_van_deventer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:06 AM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

heidi_van_deventer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:07 AM SAST

Περιγραφή

Grass spp

Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

heidi_van_deventer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:09 AM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

heidi_van_deventer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:12 AM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

heidi_van_deventer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:13 AM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

zux

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:16 AM SAST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

zux

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 10:00 AM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

zux

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 10:12 AM SAST
Πτερυγωτά - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdou_saliou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:38 AM UTC

Τόπος

Pehonko, Bénin (Google, OSM)
Ardeidae - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Οικογένεια Ardeidae, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivansls

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 02:01 PM +13

Τόπος

Laclo, TP-MT, TL (Google, OSM)

Περιγραφή

7m

Goniobranchus coi - Photo (c) Nick Hobgood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Goniobranchus coi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivansls

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 02:18 PM +13

Τόπος

Laclo, TP-MT, TL (Google, OSM)

Περιγραφή

7m

Phyllodesmium longicirrum - Photo (c) Tsu Soo Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Phyllodesmium longicirrum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scuba_adrie

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 12:31 PM CEST
Coryphellina exoptata - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Coryphellina exoptata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021
Hexabranchus sanguineus - Photo (c) Craig Hoover, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Hexabranchus sanguineus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

susanthescout

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 12:38 PM UTC
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

susanthescout

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 12:45 PM UTC
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

piet_muller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 09:55 AM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

piet_muller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 09:52 AM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

piet_muller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 09:51 AM SAST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

piet_muller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 09:50 AM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

piet_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 09:24 AM SAST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

timojaeg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 12:16 PM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tierhoek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 11:56 AM SAST
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woolies

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 11:38 AM EET

Τόπος

GP, ZA (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madiwolf

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:20 AM SAST

Τόπος

NC, ZA (Google, OSM)
Gethyllis - Photo (c) Kevin Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Γένος Gethyllis, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madiwolf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 12:22 PM SAST

Περιγραφή

Cadlina sp. 2

Nudibranchia - Photo (c) Nazir Erwan Amin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Τάξη Nudibranchia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 11387