Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 09:05 AM WITA
Gymnothorax thyrsoideus - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Gymnothorax thyrsoideus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 11:31 AM WITA
Odontodactylus scyllarus - Photo (c) Silke Baron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Odontodactylus scyllarus, Ένα μέλος του Μαλακόστρακα (Ομοταξία Malacostraca)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 03:40 PM WITA
Wunderpus photogenicus - Photo (c) Dan Schofield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dan Schofield
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Wunderpus photogenicus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 03:29 PM WITA
Discodoris boholiensis - Photo (c) Dan Schofield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dan Schofield
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Discodoris boholiensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 08:53 AM WITA
Coryphellina exoptata - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Coryphellina exoptata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 03:59 PM WITA
Goniobranchus fidelis - Photo (c) Steve Childs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Goniobranchus fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 08:26 AM WITA
Nembrotha kubaryana - Photo (c) Nick Hobgood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Nembrotha kubaryana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 09:25 AM WITA
Doriprismatica atromarginata - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Doriprismatica atromarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

arunas3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 04:15 PM WITA
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 10:42 AM WITA
Nembrotha kubaryana - Photo (c) Nick Hobgood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Nembrotha kubaryana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 06:19 PM WITA
Halgerda batangas - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bart
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Halgerda batangas, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:48 AM +11

Περιγραφή

Dive site : Manhattan

Ετικέτες

Pteraeolidia semperi - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Pteraeolidia semperi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:48 AM +11

Περιγραφή

Dive site : Manhattan

Ετικέτες

Pteraeolidia semperi - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Pteraeolidia semperi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:39 AM +11

Περιγραφή

Dive site : Manhattan

Ετικέτες

Pteraeolidia semperi - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Pteraeolidia semperi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:38 AM +11

Περιγραφή

Dive site : Manhattan

Ετικέτες

Coryphellina exoptata - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Coryphellina exoptata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 03:27 PM WITA
Ceratosoma tenue - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Ceratosoma tenue, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 03:18 PM WITA
Pteraeolidia semperi - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Pteraeolidia semperi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divebullshark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 03:02 PM WITA
Pteraeolidia semperi - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Pteraeolidia semperi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildsingapore

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2006 06:20 PM +08

Περιγραφή

This striking nudibranch with eye-like patterns are more often spotted by divers than on the intertidal flats.

More about this nudibranch on the wildfacts sheets on wildsingapore.

For a high res version of this photo, please review the details on about using my photos. When making the request, please include this reference: 060813jngd6242

Phyllidia ocellata - Photo (c) Brogan Mancell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brogan Mancell
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Phyllidia ocellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caleidoskopable

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2014 02:26 AM +08
Phyllidia ocellata - Photo (c) Brogan Mancell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brogan Mancell
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Phyllidia ocellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caleidoskopable

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:37 AM +08
Hypselodoris bullockii - Photo (c) Sara Steffensen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sara Steffensen
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Hypselodoris bullockii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 06:47 AM +08
Jorunna funebris - Photo (c) Tine Kinn Kvamme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tine Kinn Kvamme
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Jorunna funebris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 06:49 AM +08
Jorunna funebris - Photo (c) Tine Kinn Kvamme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tine Kinn Kvamme
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Jorunna funebris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:09 AM +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)
Pteraeolidia semperi - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Pteraeolidia semperi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadoe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 06:44 PM +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)
Doriprismatica atromarginata - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Doriprismatica atromarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 06:44 PM +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)
Doriprismatica atromarginata - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Doriprismatica atromarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:46 AM +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)
Doriprismatica atromarginata - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Doriprismatica atromarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 08:21 AM +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)
Phyllidia ocellata - Photo (c) Brogan Mancell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brogan Mancell
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Phyllidia ocellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ng_yu_fei

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 07:05 AM +08

Τόπος

Central, SG (Google, OSM)
Pteraeolidia semperi - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Pteraeolidia semperi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryantaronga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 07:32 PM +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)

Περιγραφή

Nudibranch

Jorunna funebris - Photo (c) Tine Kinn Kvamme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tine Kinn Kvamme
Η ταυτότητα του χρήστη djscho: Jorunna funebris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16495