Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 10:00 AM MSK
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikaryabkova

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 08:52 AM +07
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stsenator

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 06:48 PM +04
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vrtlt

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:06 PM +04
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuriy21

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 12:38 PM UTC

Τόπος

Тольятти (Google, OSM)

Περιγραφή

Я думал, что это медуница…

Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 04:39 PM +04
Thesium ramosum - Photo (c) Blake Weis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Thesium ramosum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatianatk

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 06:36 PM +07
Viola × contempta - Photo (c) Александр Тихонов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Viola × contempta, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nymphaea_nysya

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 07:24 PM +03
Viola × contempta - Photo (c) Александр Тихонов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Viola × contempta, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 12:40 PM MSK
Viola × contempta - Photo (c) Александр Тихонов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Viola × contempta, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tv1nk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 02:36 PM +03
Salvia nemorosa pseudosylvestris - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Salvia nemorosa ssp. pseudosylvestris, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

creativdi0nis

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 04:54 PM +03
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) Adrian Kreft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 06:21 PM +04
Silene baccifera - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Silene baccifera, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 07:00 PM +04
Silene baccifera - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Silene baccifera, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronella

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 07:01 PM +04
Dictamnus albus - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Dictamnus albus, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenakh

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 10:00 AM +13
Pentanema salicinum - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Pentanema salicinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alsu_sharafutdinova

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 10:16 AM +13
Pentanema salicinum - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Pentanema salicinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiya_golyusheva

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:52 PM MSK
Salvia verticillata - Photo (c) Darya Zhuravleva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Salvia verticillata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skeptyk

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 12:54 PM +04
Trifolium montanum - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Trifolium montanum, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelia011

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 08:49 AM +07
Pilosella echioides - Photo (c) Aleksandr Ebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Pilosella echioides, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εχίνωψ Ο Σφαιροκέφαλος (Echinops sphaerocephalus)

Παρατηρητής

arusunay

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 10:41 AM +04

Τόπος

Усолье (Google, OSM)
Εχίνωψ Ο Σφαιροκέφαλος - Photo (c) Serge M. Appolonov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Εχίνωψ Ο Σφαιροκέφαλος (Echinops sphaerocephalus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arusunay

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 10:40 AM +04

Τόπος

Усолье (Google, OSM)
Leonurus quinquelobatus - Photo (c) Natalya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Leonurus quinquelobatus, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

vladimirtravkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 02:13 PM +04

Περιγραφή

Недалеко от берега озера Ерик Молочный.

Τσουκνίδα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirtravkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 02:04 PM +04

Περιγραφή

Берег озера Ерик Молочный.

Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)

Παρατηρητής

vladimirtravkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:27 AM +04

Περιγραφή

Берег озера Ерик Молочный.

Σαπουνόχορτο - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονσολίντα Η Βασιλική (Consolida regalis)

Παρατηρητής

vladimirtravkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 12:35 PM +04

Περιγραφή

Около проспекта Карла Маркса 167.

Κονσολίντα Η Βασιλική - Photo (c) Lina Paškevičiūtė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Κονσολίντα Η Βασιλική (Consolida regalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margarita_bobkova

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 12:08 PM +04
Λακτούκα Η Πριονόφυλλη - Photo (c) George F Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Λακτούκα Η Πριονόφυλλη (Lactuca serriola)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisemaldonado

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 03:02 PM +07
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) John Rusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόβρουβα (Sisymbrium officinale)

Παρατηρητής

a-travva

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:03 AM UTC
Αγριόβρουβα - Photo (c) J. Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Αγριόβρουβα (Sisymbrium officinale)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-travva

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:05 PM UTC
Berteroa incana - Photo (c) Joseph Kurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Berteroa incana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tivanik

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:02 PM MSK
Geranium sanguineum - Photo (c) Sheryl Pollock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sheryl2010
Η ταυτότητα του χρήστη divitre: Geranium sanguineum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 2031