Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakqary

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 01:24 ΜΜ EST
Cottus cognatus - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Cottus cognatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakqary

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 01:57 ΜΜ EST
Cottus cognatus - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Cottus cognatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonhaag2001

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 11:27 ΠΜ CST
Etheostoma swaini - Photo (c) Henry, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henry
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Etheostoma swaini, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

josharmo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:46 ΠΜ PST
Μεφίτης - Photo (c) Ben Zerante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Zerante
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Μεφίτης (Mephitis mephitis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodycb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 07:41 ΜΜ EST
Culaea inconstans - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bonnie Kinder
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Culaea inconstans, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewalternature

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2001 10:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Caught and released.

Lepomis auritus × macrochirus - Photo (c) species_spotlight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by species_spotlight
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Lepomis auritus × macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buoyantbotanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 09:59 ΠΜ EDT

Τόπος

Montezuma, NY, USA (Google, OSM)
Cyprinella spiloptera - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Cyprinella spiloptera, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Leuciscidae - Photo (c) Kevin Mouser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Mouser
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Οικογένεια Leuciscidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmedta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 11:58 ΠΜ EDT
Pholis gunnellus - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Pholis gunnellus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 08:27 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Rainbow smelt

Osmerus mordax - Photo (c) Eric C. Maxwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric C. Maxwell
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Osmerus mordax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

bogsuckers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 02:23 ΜΜ CEST
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castoliv

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Osmerus mordax - Photo (c) Eric C. Maxwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric C. Maxwell
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Osmerus mordax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodycb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 09:28 ΠΜ EST

Περιγραφή

Not sure about the ID. Found in a creek. flipped a rock and it just stayed there. even after I touched it.

Etheostoma - Photo (c) plawrynpx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Γένος Etheostoma, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximus13432

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 01:53 ΜΜ EDT
Etheostoma nigrum - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Tobler
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Etheostoma nigrum, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Chryssopsaro (Carassius auratus)

Παρατηρητής

fulminate_pigeon

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 01:24 ΜΜ EDT
Chryssopsaro - Photo (c) Nick Landers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Landers
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Chryssopsaro (Carassius auratus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vpellegrino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Chilomycterus schoepfii - Photo (c) craigjhowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Chilomycterus schoepfii, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleserrian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 04:46 ΜΜ EST
Eucinostomus - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Γένος Eucinostomus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelyn_davis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Salmo trutta - Photo (c) Carol McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carol McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Salmo trutta, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerrob254

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 02:25 ΜΜ EST

Περιγραφή

Seen off the Coney Island pier

Tautogolabrus adspersus - Photo (c) derekkeats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Tautogolabrus adspersus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerrob254

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Tautoga onitis - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Tautoga onitis, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 11:18 ΠΜ EST

Τόπος

Sebago, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A fair number, approximately 50 mm long, washed up on the beach following a moderate nor'easter and cold temps.

Osmerus mordax - Photo (c) Eric C. Maxwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric C. Maxwell
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Osmerus mordax, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crafty_crayfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 03:46 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Caught with dip-net alongside another fish and some threespine sticklebacks.

Phoxinus csikii - Photo (c) Mark Schwalm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Schwalm
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Phoxinus csikii, Ένα μέλος του Κοκκινόγαστρος (Γένος Phoxinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crafty_crayfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 04:02 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Caught alongside threespine sticklebacks :/ and another fish which maybe is the same?

Phoxinus csikii - Photo (c) Mark Schwalm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Schwalm
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Phoxinus csikii, Ένα μέλος του Κοκκινόγαστρος (Γένος Phoxinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentyna_and_midgedoctor

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 02:06 ΜΜ CEST
Phoxinus csikii - Photo (c) Mark Schwalm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Schwalm
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Phoxinus csikii, Ένα μέλος του Κοκκινόγαστρος (Γένος Phoxinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2012 04:08 ΜΜ CEST
Phoxinus csikii - Photo (c) Mark Schwalm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Schwalm
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Phoxinus csikii, Ένα μέλος του Κοκκινόγαστρος (Γένος Phoxinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2017 01:18 ΜΜ CEST

Τόπος

Beuron, Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

I would guess not identfiable, but thought it was worth a shot. Update: thanks to Idacosta for the help

Phoxinus csikii - Photo (c) Mark Schwalm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Schwalm
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Phoxinus csikii, Ένα μέλος του Κοκκινόγαστρος (Γένος Phoxinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norrland

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 07:21 ΜΜ SAST
Leuciscinae - Photo (c) msari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Υποοικογένεια Leuciscinae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 01:05 ΜΜ CEST
Leuciscinae - Photo (c) msari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Υποοικογένεια Leuciscinae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόγαστρος (Γένος Phoxinus)

Παρατηρητής

tobiasrunge

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 07:35 ΜΜ UTC
Phoxinus csikii - Photo (c) Mark Schwalm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Schwalm
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Phoxinus csikii, Ένα μέλος του Κοκκινόγαστρος (Γένος Phoxinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefstulz

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 05:28 ΜΜ CEST
Phoxinus csikii - Photo (c) Mark Schwalm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Schwalm
Η ταυτότητα του χρήστη dirtyjerz: Phoxinus csikii, Ένα μέλος του Κοκκινόγαστρος (Γένος Phoxinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 495